Strana tržišta

Ovdje možete pronaći osnovne gospodarske informacije o inozemnim tržištima. Odabirom države u izborniku, pruža se uvid u njihove osnovne makroekonomske i vanjskotrgovinske pokazatelje, podatke o trgovinskoj razmjeni s Republikom Hrvatskom te pregled potpisanih bilateralnih ugovora iz područja gospodarstva. Za pojedina tržišta dostupne su i informacije o institucionalnoj gospodarskoj suradnji te bilateralnim udruženjima poduzetnika.
Za daljnja pitanja molimo kontaktirati: gospodarska.bilaterala@mvep.hr
 
Država:


Albanija

Opći podaci

Službeni naziv                    Republika Albanija             
Glavni grad                         Tirana
Površina                               28.748 km2
Broj stanovnika                 3 011 405
Službeni jezik                     albanski
Članstvo u međunarodnim gospodarskim organizacijama:
IBRD, IMF, EBRD, OSCE, WTO, CEFTA

Gospodarski profil

Makroekonomski pokazatelji
  2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
BDP, tekuće cijene (mlrd EUR) 13,0 12,8 13,7 12,9 15,5
BDP po stanovniku (EUR) 4.000 4.593 4.727 4.531 5.390
Realni rast BDP-a (%) 3,8 4,1 2,2 -5,0 8,8
Inflacija (%) 2,1 2,3 1,4 2,1 2,4
Nezaposlenost (%) 14,2 15,1 12,0 13,6 10,6
Izravna strana ulaganja (milijarde USD) 0,9 1,0 1,1 0,2 1,2
Izvor: INSTAT, Albanska narodna banka, The World Bank, IMF
Struktura BDP-a: usluge 54%, industrija 25%, poljoprivreda 21%
Najvažnije industrije: hrana, odjeća i obuća, drvo, ulje, cement, kemikalije, rudarstvo, osnovni metali, hidroenergija.
 
Vanjskotrgovinska razmjena
 
                                                                                                           U milijardama EUR
  2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
IZVOZ 2,2 2,6 2,7 2,4 3,1
UVOZ 5,0 5,4 5,8 5,3 6,8
UKUPNO 7,2 8,0 8,5 7,7 9,9
RAZLIKA -2,8 -2,8 -3,1 -2,9 -3,7
Izvor: Eurostat   
 
Najznačajnije zemlje izvoza: Italija 47,9%, Kosovo 10,0%, Španjolska 8,0%, Njemačka 4,7%,  Grčka 4,6%.
Najznačajniji izvozni proizvodi: odjeća i obuća, asfalt, metal i metalne rude, sirovanafta, cement i građevinski materijal, povrće, voće i duhan.
 
Najznačajnije zemlje uvoza: Italija 25,3%, Turska 9,5%, Kina 9,2%, Grčka 8,4%, Njemačka 7,2%.
Najznačajniji uvozni proizvodi: strojevi oprema i dijelovi, hrana, tekstil i obuća,kemijski proizvodi.
 
BILATERALNI GOSPODARSKI ODNOSI S REPUBLIKOM HRVATSKOM
                                     
Robna razmjena
                                                                                                                              U milijunima EUR
  2018. 2019. 2020. 2021. I.-VI. 2022.
IZVOZ 60,6 79,6 76,9 86,4 51,9
UVOZ 7,0 8,9 11,2 19,5 26,2
UKUPNO 67,6 88,5 88,1 105,9 78,1
RAZLIKA 53,6 70,7 65,7 66,9 25,7
Izvor: DZS, HGK                                                                                                              
                                                                                                                      U milijunima EUR
STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA 2021.
R.br. Tarifna oznaka Naziv robe EUR (mil) %
1. 2710 Naftna ulja i ulja, dobivena od bitumenskih minerala (osim sirovih) 17,5 20,3
2. 0305 Ribe, sušene, soljene ili u salamuri 12,4 14,3
3. 7204 Otpaci i lomljevina od željeza ili čelika  4,9 5,7
4. 4011 Nove vanjske pneumatske gume 3,7 4,3
5. 7602 Otpaci i lomljevina od aluminija 3,1 3,6
Prikazan izvoz 41,6 48,2
Ukupan izvoz 86,4 100,0
Izvor: DZS
 
STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA 2021.
R.br. Tarifna oznaka Naziv robe EUR (mil) %
1. 7604
 
Šipke i profili od aluminija, drugdje nespomenuti i neuključeni 3,9 20,0
2. 0709 Ostalo povrće, svježe ili rashlađeno 2,6 13,3
3. 0305 Riba, sušena, soljena ili u salamuri 2,0 10,3
4. 1604 Pripremljena ili konzervirana riba 1,4 7,2
5. 0704 Kupus, cvjetača, korabica, kelj i slične jestive kupusnjače, svježe ili rashlađene 0,8 4,1
Prikazan uvoz 10,7 54,9
Ukupan uvoz 19,5 100,0
 
Izvor: DZS
 
Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva
 • Sporazum o gospodarskim bilateralnim odnosima (potpisan 10.5.1993.; stupio na snagu 16.3.1994.; objava NN 01/97.)
 • Sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma o gospodarskim bilateralnim odnosima (potpisan 10. veljače 2009.; objava NN 4/2009; stupio na snagu 01.7.2013.)
 • Ugovor o poticanju i zaštiti ulaganja (potpisan 10.5.1993.; stupio na snagu 16.4.1994.; objava NN 01/97)
 • Memorandum o razumijevanju u području poduzetništva, (potpisan 17. 7. 2019.)
 • Dodatni protokol o izmjenama i dopunama Ugovora o poticanju i zaštiti ulaganja (potpisan 10.2.2009.; objava NN 3/2010; stupio na snagu 08.4.2010.)
 • Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i imovinu (potpisan 02.12.1994.; stupio na snagu 05.6.1997.; objava NN 11/99)
 • Ugovor o zračnom prometu (potpisan 02.8.1995.; objava NN 8/2005; stupio na snagu 23.6.2005.)
 • Ugovor o međunarodnom cestovnom prijevozu (potpisan 02.12.1994.; stupio na snagu 05.7.1997.; objava NN 11/99)
 • Ugovor o pomorskom prijevozu (potpisan 02.12.1994.; objava NN 2/2007; stupio na snagu 22.01.2007.)
 • Ugovor o turističkoj suradnji (potpisan 01.02.1994.; objava NN 2/2006; stupio na snagu 16.2.2006.)
 • Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (stupio na snagu 01.04.2009.) te Protokol navedenom Sporazumu kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji.
Javni natječaji i sajmovi
Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/
Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave
Posebne napomene
Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr
Zahtjev za podršku izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/
Izvozni portal:  https://izvoz.gov.hr/
Access2Market portal EK – https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content