Strana tržišta

Ovdje možete pronaći osnovne gospodarske informacije o inozemnim tržištima. Odabirom države u izborniku, pruža se uvid u njihove osnovne makroekonomske i vanjskotrgovinske pokazatelje, podatke o trgovinskoj razmjeni s Republikom Hrvatskom te pregled potpisanih bilateralnih ugovora iz područja gospodarstva. Za pojedina tržišta dostupne su i informacije o institucionalnoj gospodarskoj suradnji te bilateralnim udruženjima poduzetnika.
Za daljnja pitanja molimo kontaktirati: gospodarska.bilaterala@mvep.hr
 
Država:


Francuska

Opći podaci

Službeni naziv:         Francuska Republika

Glavni grad:              Pariz

Površina:                    543.965 km2

Broj stanovnika:       66,4

Službeni jezik:           francuski

Članstvo u međunarodnim gospodarskim organizacijama:

WTO, IMF, OECD, EMU, EBRD, IBRD, G8, G20 i dr.

Gospodarski profil

 

Makroekonomski pokazatelji

 

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

BDP, tekuće cijene (trilijuni EUR)

2,2

2,2

2,3

2,4

2,2

BDP po stanovniku (EUR, tekuće cijene)

33 430

34 250

35 100

35 960

..

Realni rast BDP (%)

1,1

2,3

1,7

1,3

-7,9

Inflacija (%)

0,3

1,2

2,1

1,3

0,5

Nezaposlenost (%)

10,0

9,4

9,0

8,5

8,6

Izravna strana ulaganja (milijarde EUR)

45,3

47,3

66,8

46,0*

..

  Izvor: Eurostat, *UNCTAD podaci za Q1-Q2 2019.

 

Struktura BDP: usluge 70%, industrija 17%, poljoprivreda 2%.

Najvažnije industrije: strojevi, kemikalije, automobili, metalurgija, zrakoplovi, elektronika, tekstil, prerada hrane, turizam.


 

 

Vanjskotrgovinska razmjena

                                                          

                                                                                                                      u milijardama  EUR

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

IZVOZ

456,5

453,1

473,7

492,6

508,8

428,1

UVOZ

518,3

517,5

554,2

569,3

581,5

493,3

UKUPNO

974,8

970,6

1 027,9

1 061,9

1 190,3

921,4

RAZLIKA

-61,8

-64,4

-80,5

-76,7

-72,7

-65,2

Izvor: Eurostat

Najznačajnije zemlje izvoza: Njemačka 14%, SAD 8,5%, 7,6%, Španjolska 7,5%, Belgija 6,9%.

Najznačajniji izvozni proizvodi: strojevi i IT oprema, zrakoplovi/letjelice, vozila, električna oprema, lijekovi.

Najznačajnije zemlje uvoza: Njemačka 14,9%, Kina 9,2%, Italija 7,6%, SAD 6,7%, Belgija 6,7%.

Najznačajniji uvozni proizvodi: strojevi i IT oprema, vozila, nafta, električna oprema, lijekovi.

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

 

                                                                                                                 U milijunima EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

IZVOZ

289,5

346,4

377,0

445,4

450,71

UVOZ

478,0

538,8

613,4

674,6

598,28

UKUPNO

767,5

885,2

990,4

1.120,1

1.048,99

RAZLIKA

-188,5

-192,4

-236,4

-229,2

-147,57

         Izvor: DZS

 

 

 

 

 

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

3002

Ljudska i životinjska krv, pripremljena uporabu

80.435.860

18,06

2.

8703

Osobni automobili i ostala motorna vozila

40.133.205

9,01

3.

8708

Dijelovi i pribor za vučna vozila

39.539.301

8,88

4.

6115

Hula-hop čarape

34.861.185

7,83

5.

7607

Folije od aluminija

12.086.282

2,71

Prikazan izvoz

207.055.842

    46,48

Ukupan izvoz

445.461.168

100,0

Izvor: DZS

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

8703

Osobni automobili i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz manje od deset osoba

122.397.265

18,14

2.

8903

Jahte i druga plovila za sport ili razbibrigu

62.861.478

9,32

3.

8704

Motorna vozila za prijevoz robe

29.775.371

4.41

4.

3304

Proizvodi za uljepšavanje i šminkanje i proizvodi za njegu kože

23.384.717

3,47

5.

7601

Aluminij u sirovim oblicima

18.893.577

2,8

Prikazan uvoz

257.312.408

    38,13

Ukupan uvoz

674.673.553

100,0

Izvor: DZS

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

  • Hrvatsko-francusko strateško partnerstvo - Akcijski plan 2018. - 2021. (sklopljen i stupio na snagu 06.04.2018.)
  • Zajednička izjava o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Francuske Republike tijekom turističke sezone (sklopljen 13.05.2014., stupio na snagu 13.05.2014.)
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak (potpisan u Parizu 19.06.2003., objavljen u NN – MU br. 7/2004, stupio na snagu 01.09.2005.)
  • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike kojim se utvrđuju uvjeti suradnje u području potpore razvitku malih i srednjih poduzeća (sklopljen u Parizu 19.06.2003., objavljen u NN-MU br. 1/2004, stupio na snagu 08.03.2004.)
  • Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike (datum potpisivanja: 27.01.1997., objava u NN-MU 09/1997, datum stupanja na snagu 23.12.1997., objava u NN 03/1998)
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (datum potpisivanja: 03.06.1996., objava u NN-MU 01/1997, datum stupanja na snagu 05.03.1998., objava u NN 11/1999)
  • Sporazum o reprogramiranju dugova između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike (datum potpisivanja 20.12.1996.; objava u NN-MU 09/1996)
  • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o međunarodnom cestovnom prijevozu stvari (datum potpisivanja 24.10.1994., objava u NN-MU 02/1995)

 

Bilateralna gospodarska udruženja

  • Francusko-hrvatska trgovinska i industrijska komora, Zagreb: www.fhpk.hr

Javni natječaji i sajmovi

Javni natječaji u tijeku: https://mvep.gov.hr/izvozne-prilike/

 

Najave sajmova: https://mvep.gov.hr/najave-225663/225663

 

Posebne napomene

Gospodarska diplomacija: https://mvep.gov.hr/gd
 

Zahtjev za podršku izvozniku: https://mvep.gov.hr/o-hrvatskom-izvozu/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/244657