Strana tržišta

Ovdje možete pronaći osnovne gospodarske informacije o inozemnim tržištima. Odabirom države u izborniku, pruža se uvid u njihove osnovne makroekonomske i vanjskotrgovinske pokazatelje, podatke o trgovinskoj razmjeni s Republikom Hrvatskom te pregled potpisanih bilateralnih ugovora iz područja gospodarstva. Za pojedina tržišta dostupne su i informacije o institucionalnoj gospodarskoj suradnji te bilateralnim udruženjima poduzetnika.
Za daljnja pitanja molimo kontaktirati: gospodarska.bilaterala@mvep.hr
 
Država:


Danska

Opći podaci

Službeni naziv: Kraljevina Danska       

Glavni grad: Kopenhagen

Površina: 43.094 km2

Broj stanovnika: 5,6 milijuna

Službeni jezik: danski      

Članstvo u međunarodnim gospodarskim organizacijama:

EBRD, EIB, EU, FAO, G-9, IBRD, ILO, IMF, IMO, IOM, OECD, Paris Club, UN, UNCTAD, WTO i dr.

Gospodarski profil

 

Makroekonomski pokazatelji

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

BDP (milijarde EUR)

283,1

292,4

301,3

310,9

311,7

BDP po stanovniku (tekuće cijene EUR)

49 420

50 700

52 010

53 430

47 980

Realni rast BDP-a (%)

3,2

2,0

2,4

2,4

-3,3

Inflacija (%)

0,0

1,1

0,7

0,7

0,3

Nezaposlenost (%)

6,0

5,8

5,1

5,0

5,6

Izravna strana ulaganja (milijarde EUR)

8,5

3,4

1,2

8,3

 

Izvor: Eurostat, Danska nacionalna banka

Struktura BDP-a: poljoprivreda 1%, industrija 22,1%, usluge 65,9%.

 

Najvažnije industrije: vjetroelektrane, lijekovi, medicinska oprema, brodogradnja, željezo, čelik, nehrđajući metali, kemikalije, prerada hrane, strojevi, transportna oprema, tekstil, elektrotehnika, građevinarstvo, namještaj i ostali drveni proizvodi.

 

Vanjskotrgovinska razmjena

 

 

U milijardama EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

IZVOZ

86,1

90,8

92,3

98,9

91,1

UVOZ

77,3

82,6

86,5

87,3

82,2

UKUPNO

163,4

173,4

178,8

186,2

173,3

RAZLIKA

8,8

8,2

5,8

11,6

8,9

Izvor: Eurostat

 

Najznačajnije zemlje izvoza: Njemačka 14%, Švedska 10%, Velika Britanija 6%,  Norveška 5%, SAD 4%.

Najznačajniji izvozni proizvodi: lijekovi, nafta i ulja, mesni proizvodi, električni generatori, mliječni proizvodi.

Najznačajnije zemlje uvoza: Njemačka 22%, Švedska 11%, Nizozemska 7%, Kina 7%, Norveška 5%.

Najznačajniji uvozni proizvodi: motorna vozila, brodovi, lijekovi, nafta i ulja, strojevi za automatsku obradu podataka.

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

 

                                                                                                                U milijunima EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

IZVOZ

37,0

46,7

52,5

55,8

61,17

UVOZ

132,6

198,7

129,4

143,95

171,29

UKUPNO

169,6

245,4

181,9

199,77

292,47

RAZLIKA

-95,6

-152,0

-76,9

-88,13

-110,12

 

         Izvor: DZS


 

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

3004

Lijekovi

9.949.628

16,26

2.

7217

Žica

4.272.095

6,98

3.

9403

Ostalo pokućstvo i njegovi dijelovi

3.714.725

6,07

4.

8544

Izolirana žica

3.132.019

5,12

5.

4407

Drvo obrađeno po dužini

2.841.237

4,64

Prikazan izvoz

23.909.704

39,08

Ukupan izvoz

61.177.163

100,0

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

3004

Lijekovi

29.168.978

17,03

2.

3002

Ljudska i životinjska krv pripremljena za upotrebu

9.681.254

5,65

3.

8412

Ostali motori i pogonski strojevi;dijelovi za njih

8.792.721

5,13

4.

3002

Električni generatorski agregati i rotacijski pretvarači (konvertori)

8.770.548

5,12

5.

    0203

Svinjsko meso, svježe, rashlađeno ili zamrznuto

8.174.516

4,77

Prikazan uvoz

  64.588.017

 

37,71

Ukupan uvoz

171.293.458

100,0

 

Izvor: DZS

 

 

 

 

 

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

  • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Danske o zračnom prometu (datum potpisivanja: 06.03.1996.; objava u NN-MU: 07/96; stupanje na snagu: 06.11.1996.; objava stupanja na snagu: 01/1997.)

 

  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Danske o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari (datum potpisivanja: 19.03.1997.; objava u NN-MU: 05/1998.)
  • Ugovor između Republike Hrvatske i Kraljevine Danske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak (datum potpisivanja: 14.09.2007.; objava u NN-MU:12/2008.; stupanje na snagu: 22.02.2008.; objava stupanja na snagu: 01/2008.)

 

  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Danske o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (datum potpisivanja: 05.07.2000.; objava u NN-MU: 14/2000.; stupanje na snagu: 12.01.2002.; objava stupanja na snagu: 01/2002.)

 

  • Ugovor o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Kraljevine Danske  (datum potpisivanja: 21.04.2005.; objava u NN-MU: 3/2006.; stupanje na snagu: 01.11.2006.; objava stupanja na snagu: 2/2007.)

 

Javni natječaji i sajmovi

 

Javni natječaji u tijeku: https://mvep.gov.hr/izvozne-prilike/
 

Najave sajmova: https://mvep.gov.hr/najave-225663/225663

 

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: https://mvep.gov.hr/gd

Zahtjev za podršku izvozniku: https://mvep.gov.hr/o-hrvatskom-izvozu/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/244657