Strana tržišta

Ovdje možete pronaći osnovne gospodarske informacije o inozemnim tržištima. Odabirom države u izborniku, pruža se uvid u njihove osnovne makroekonomske i vanjskotrgovinske pokazatelje, podatke o trgovinskoj razmjeni s Republikom Hrvatskom te pregled potpisanih bilateralnih ugovora iz područja gospodarstva. Za pojedina tržišta dostupne su i informacije o institucionalnoj gospodarskoj suradnji te bilateralnim udruženjima poduzetnika.
Za daljnja pitanja molimo kontaktirati: gospodarska.bilaterala@mvep.hr
 
Država:


Čile

Opći podaci

Službeni naziv:         Republika Čile

Glavni grad:               Santiago de Chile

Površina:                    756.102 km2

Broj stanovnika:       19,1 milijuna

Službeni jezik:           španjolski

Članstvo u međunarodnim gospodarskim organizacijama: APEC, FAO, G-15, G-77, IADB, IBRD, ICC, IDA, IMF, ITUC, LAES, LAIA, OECD, Pacific Alliance, UN, UNASUR, UNCTAD, UNIDO, WCO, WFTU, WIPO, WTO i dr.

Gospodarski profil

 

Makroekonomski pokazatelji

 

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

BDP (milijarde USD)

250,4

277,0

297,6

279,4

252,9

BDP po stanovniku (USD)

13 753

14 998

15 888

14 741

 13231

Realni rast BDP-a (%)

1,7

1,2

3,7

0,9

-5,8

Inflacija (%)

3,8

2,2

2,4

2,6

3,0

Nezaposlenost (%)

6,7

7,0

7,2

7,3

11,5

Izravna strana ulaganja (mlrd USD)

12,3

6,1

7,8

12,6

..

Izvor: The World Bank

Struktura BDP-a u 2020.: usluge  56,5%, industrija  31,4%, poljoprivreda 3,9%

Najvažnije industrije: bakra, litija i drugih minerala, prehrambenih proizvoda, prerada ribe, željeza i čelika, drvna i proizvodi od drveta, promet, oprema, cementa, tekstilna.

Vanjskotrgovinska razmjena

 

                                                                                                                      u milijardama USD

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

IZVOZ

55,9

61,9

71,6

68,1

57,7

UVOZ

62,4

71,1

81,6

76,3

75,0

UKUPNO

118,3

133,0

153,2

144,4

132,7

RAZLIKA

-9,0

-6,5

-9,2

-8,2

-17,3

                   Izvor: IMF

                                                                                         

Najznačajnije zemlje izvoza: Kina 33,5%, SAD 13,8%, Japan 9,3%, Južna Koreja 5,8%, Brazil 4,5%.

Najznačajniji izvozni proizvodi: bakar, voće, riblji proizvodi, celuloza i papir, kemikalije, vino.

Najznačajnije zemlje uvoza: Kina 23,6%, SAD 18,9%, Brazil 9%, Argentina 4,6%, Njemačka 3,9%.

Najznačajniji uvozni proizvodi: nafta i naftni proizvodi, kemikalije, električni strojevi i telekomunikacijska oprema, industrijski strojevi, vozila, prirodni plin.

 

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

 

                                               

                                                                                                    u milijunima USD

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

IZVOZ

1,7

1,3

3,7

8,2

3,2

UVOZ

1,5

2,0

2,0

1,9

2,5

UKUPNO

3,2

3,3

5,7

10,1

5,7

RAZLIKA

0,2

-0,7

1,7

6,3

0,7

Izvor: DZS


 

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

USD

%

1.

     3004

Lijekovi

900.720

28,0

2.

8504

Električni transformatori, statički pretvarači

554.587

17,2

3.

2309

Pripravci koji se koriste u prehrani životinja

494.454

15,3

4.

8479

Strojevi i mehanički uređaji s vlastitom funkcijom, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju

488.735

15,2

Prikazan izvoz

2.438.496

75,7

Ukupan izvoz

3.220.160

100,0

 

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

USD

%

1.

0811

Voće, orašasti plodovi

1.129.682

45,8

2.

0813

Marelice, šljive, jabuke, kruške, breskve, papaje, tamarinde i ostalo jestivo voće

831.693

33,7

3.

2204

Vino

216.891

8,8

4.

1605

Rakovi, mekušci i ostali vodeni beskralješnjaci

120.570

4,9

Prikazan uvoz

2.298.836

93,2

Ukupan uvoz

2.465.108

100,00

Izvor: DZS

 

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

  • Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čilea o partnerstvu i suradnji, (datum potpisivanja: 25.01.2013.;  stupanje na snagu: 27.5.2013.) 
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čile o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanja izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, (datum potpisivanja: 24.06.2003.;  objava u NN 10/2004;  stupanje na snagu: 22.12.2005.;  objava stupanja na snagu: 9/05)
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čile o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja, (datum potpisivanja: 28.11.1994.;  objava u NN 05/1996;  stupanje na snagu: 15.6.1996.;  objava stupanja na snagu: 01/1997.)

 

Bilateralna gospodarska udruženja

U Čileu djeluje bilateralno gospodarsko udruženje CROCHAM (Hrvatsko-čileanska gospodarska komora). Više informacija na web stranici: www.crocham.cl.

 

Javni natječaji i sajmovi

 

Javni natječaji u tijeku: https://mvep.gov.hr/izvozne-prilike/
 

Najave sajmova: https://mvep.gov.hr/najave-225663/225663

 

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: https://mvep.gov.hr/gd

Zahtjev za podršku izvozniku: https://mvep.gov.hr/o-hrvatskom-izvozu/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/244657