Strana tržišta

Ovdje možete pronaći osnovne gospodarske informacije o inozemnim tržištima. Odabirom države u izborniku, pruža se uvid u njihove osnovne makroekonomske i vanjskotrgovinske pokazatelje, podatke o trgovinskoj razmjeni s Republikom Hrvatskom te pregled potpisanih bilateralnih ugovora iz područja gospodarstva. Za pojedina tržišta dostupne su i informacije o institucionalnoj gospodarskoj suradnji te bilateralnim udruženjima poduzetnika.
Za daljnja pitanja molimo kontaktirati: gospodarska.bilaterala@mvep.hr
 
Država:


Češka

Opći podaci

Službeni naziv:         Češka Republika
Glavni grad:              Prag
Površina:                    78.866 km2
Broj stanovnika:       10.249.216
Službeni jezik:           češki
Članstvo u međunarodnim gospodarskim organizacijama:
EU, WTO, IBRD, IMF, EBRD, FAO, OECD, ILO i dr.   

Gospodarski profil

 

Makroekonomski pokazatelji
 
  2017. 2018.  2019. 2020. 2021.
BDP (milijarde EUR) 194,13 210,9 225,6 215,8 238,24
BDP po stanovniku (EUR) 18 330 19 850 21 150 20 170 22 270
Realni rast BDP-a (%) 4,4 3,2 2,2 -5,8 3,3
Inflacija (%) 2,4 2,4 2,5 3,6 3,8
Nezaposlenost (%) 2,9 2,1 1,8 2,5 3,86
Izravna strana ulaganja (milijarde USD) 9,2 8,5     8,4 6,5 n/a
Izvor: Češki zavod za statistiku (ČSÚ), UNCTAD, Eurostat, The World Bank, IMF
 
Struktura BDP-a: poljoprivreda 2,5%, industrija 37,8%, usluge 59,7%.
Najvažnije industrije: proizvodnja motornih vozila i  auto-dijelova, strojeva i opreme za prijevoz, metalna industrija, strojevi i oprema, staklo.
 
Vanjskotrgovinska razmjena
 
                                                                                                                      U milijardama EUR
  2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
IZVOZ 161,3 171,7 178,4 168,1 192,2
UVOZ 144,5 156,9 160,4 150,0 179,4
UKUPNO 305,8 328,6 338,8 318,1 371,6
RAZLIKA 16,8 14,8 18,0 18,1 12,8
Izvor: ČZSO, UNCTAD, Eurostat
 
 
Najznačajnije zemlje izvoza u 2021.: Njemačka 31%, Slovačka 9,7%, Poljska 7,1%, Francuska 4,7%, Austrija 4,5%, Italija 3,8%, Velika Britanija 3,6%.
Najznačajniji izvozni proizvodi: motorna vozila; strojevi i oprema; kompjuteri, elektronika i optički proizvodi; električna oprema; proizvodi metaloprerađivačke industrije; proizvodi kemijske industrije.
Najznačajnije zemlje uvoza 2021.: Njemačka 23,3%, Kina 12,2%, Poljska 8,8%, Slovačka 5,1%, Italija 4,1%, Ruska Federacija 3,8%.
Najznačajniji uvozni proizvodi: motorna vozila; kompjuteri, elektronika i optički proizvodi; strojevi i oprema; električna oprema; kemikalije.
 
Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom
 
Robna razmjena
 
  2018. 2019.  2020. 2021. I.-VI. 2022.
IZVOZ 245,3 234,9 248,4 281,4 172,7
UVOZ 649,3 634,3 594,1 646,3 381,5
UKUPNO 894,6 869,2 842,5 927,7 554,2
RAZLIKA -404,0 -399,4 -345,7 -364,9 -208,8
Izvor: DZS
 
STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA U 2021.
R.br. Tarifna oznaka Naziv robe EUR %
1. 9401 Sjedala, uključujući ona što ih se može pretvoriti u ležaje 28.135.012 10,0
2. 3004 Lijekovi 20.323.179 7,2
3. 3920 Ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce 11.549.109 4,1
4. 8544 Izolirana žica, kabeli i drugi izolirani električni vodiči s priključcima ili ne 11.162.048 4,0
5. 3002 Ljudska krv; životinjska krv, cjepiva 11.056.555 3,9
Prikazan izvoz 82.225.903 29,2
Ukupan izvoz 281.356.104    100,0
Izvor: DZS
 
STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA U 2021.
R.br. Tarifna oznaka Naziv robe EUR %
1. 8703 Osobni automobili i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz manje od deset osoba 107.581.792 16,6
2. 8517 Električni aparati za žičnu telefoniju i telegrafiju 28.206.948 4,3
3. 3402 Organska površinsko aktivna sredstva (osim sapuna) 21.278.481 3,3
4. 0102 Žive životinje, vrste goveda 14.533.711 2,4
5. 8471 Strojevi za automatsku obradu podataka i njihove jedinice   13.643.269 2,1
Prikazan uvoz 185.244.201 28,7
Ukupan uvoz 646.311.376         100,0
Izvor: DZS
 
Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva
  • Memorandum o suradnji između Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva RH i Ministarstva industrije i trgovine ČR – (datum potpisivanja: 06.09.2005.; stupanje na snagu: 06.09.2005.)
  • Sporazum između Vlade RH i Vlade ČR o suradnji na području turizma - (datum potpisivanja: 06.09.2005.; objava u NN-MU: 4/2007.; stupanje na snagu: 27.08.2007.; objava stupanja na snagu 7/2007.)
  • Ugovor između Vlade RH i Vlade ČR o međunarodnom cestovnom prometu - (datum potpisivanja: 06.03.2001.; objava u NN 2/2005.; stupanje na snagu: 07.04.2005.)
  • Sporazum o zračnom prometu između Vlade RH i Vlade ČR - (datum potpisivanja: 22.01.1999.; privremena primjena 22.01.1999.; objava u NN–MU:2/2000.; stupanje na snagu: 01.03.2000.; objava stupanja na snagu 04/00.)
  • Ugovor između RH i ČR o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu - (datum potpisivanja: 22.01.1999.; objava u NN-MU: 08/99.; stupanje na snagu: 28.12.1999.; objava stupanja na snagu 06/01.)
  • Sporazum Ministarstva poljoprivrede i šumarstva RH i Ministarstva poljoprivrede ČR o suradnji u području poljoprivrede, prehrambene industrije i šumarstva – (datum potpisivanja: 03.12.1998.; stupanje na snagu: 03.12.1988.)
  • Ugovor između RH i ČR o sukcesiji dvostranih ugovora - (datum potpisivanja: 04.04.1997.; stupanje na snagu: 04.04.1997.)
 
Javni natječaji i sajmovi
 
Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/


Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave
 
Posebne napomene

 
Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr
Zahtjev za podršku izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/