Strana tržišta

Ovdje možete pronaći osnovne gospodarske informacije o inozemnim tržištima. Odabirom države u izborniku, pruža se uvid u njihove osnovne makroekonomske i vanjskotrgovinske pokazatelje, podatke o trgovinskoj razmjeni s Republikom Hrvatskom te pregled potpisanih bilateralnih ugovora iz područja gospodarstva. Za pojedina tržišta dostupne su i informacije o institucionalnoj gospodarskoj suradnji te bilateralnim udruženjima poduzetnika.
Za daljnja pitanja molimo kontaktirati: gospodarska.bilaterala@mvep.hr
 
Država:


Bugarska

Opći podaci

Službeni naziv:                  Republika Bugarska

Glavni grad:                        Sofija 

Površina:                             110.993 km2            

Broj stanovnika:                7,36 milijuna

Službeni jezik:                    bugarski       

Članstvo u međunarodnim gospodarskim organizacijama: UN, WTO, IMF, IBRD, EBRD, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, CEI i dr.

Gospodarski profil

 

Makroekonomski pokazatelji

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.*

BDP (milijarde EUR)

48,6

52,3

56,0

60,6

58,9

BDP po stanovniku (EUR)

6 820

7 390

7 980

8 680

8 512

Realni rast BDP-a (%)

3,8

3,5

3,1

3,4

-4,2

Inflacija (%)

-1,3

1,2

2,6

2,5

1,2

Nezaposlenost (%)

7,6

6,2

5,2

4,2

5,7

Izravna strana ulaganja

(milijuni eura)

-419,4

764,5

-576,4

639,4

561,7

Izvor: Narodna banka Bugarske, Eurostat * procjena

 

Struktura BDP-a: usluge 59%, industrija 24%, poljoprivreda 5%.

 

Najvažnije industrije: električna energija, plin, vodoopskrba, hrana, piće, duhan, strojevi i oprema, bazni metali, kemijski proizvodi, koks, naftni derivati, nuklearno gorivo.


 

Vanjskotrgovinska razmjena

 

 

U milijardama  EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

IZVOZ

24,0

27,8

28,1

29,7

28,4

UVOZ

26,2

30,2

32,1

33,2

32,1

UKUPNO

50,2

58,0

60,2

62,9

60,5

RAZLIKA

-2,2

-2,4

-4,0

-3,5

-3,7

Izvor: Eurostat

 

Najznačajnije zemlje izvoza: Njemačka, Rumunjska, Italija, Turska, Grčka.

 

Najznačajniji izvozni proizvodi: bakar, pšenica, plinska ulja, benzin za motore, lijekovi, rude, električna energija.

 

Najznačajnije zemlje uvoza: Njemačka, Rusija, Italija, Rumunjska, Turska.

 

Najznačajniji uvozni proizvodi: sirova nafta, rude, lijekovi, prirodni plin, IT i oprema za telefone, plinska ulja, osobni automobili.

 

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

 

                                                                                                                              U milijunima EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

IZVOZ

69,5

75,3

103,6

90,9

96,7

UVOZ

168,2

135,4

187,6

156,5

171,4

UKUPNO

237,7

210,7

291,2

247,6

268,1

RAZLIKA

-97,7

-60,1

-84,0

-65,62

-74,7

Izvor: DZS


 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

2402

Cigare, cigarilosi i cigarete od duhana ili nadomjestaka duhana

13.246.908

13,7

2.

3304

Proizvodi za uljepšavanje i šminkanje

5.326.131

5,5

3.

0901

Kava, pržena ili nepržena s kofeinom ili bez

4.183.308

4,3

4.

7404

Otpaci i lomljevina, od bakra

2.984.794

3,1

5.

3102

Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska

2.478.943

2,6

Prikazan izvoz

28.220.084

29,2

Ukupan izvoz

96.696.245

100,0

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

3826

Biodizel i njegove mješavine

25.455.491

14,9

2.

8528

Televizijski prijamnici, videomonitori i videoprojektori

12.610.367

7,4

3.

6104

Kostimi, kompleti, jakne

11.859.697

6,9

4.

3004

Lijekovi

11.402.456

6,7

5.

1905

Kruh, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi, neovisno sadrže li kakao ili ne

5.614.792

3,3

Prikazan uvoz

66.942.803

39,1

Ukupan uvoz

171.398.347

100,0

Izvor: DZS

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

  • Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Bugarske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu datum potpisivanja 15.07.1997.; objava u NN-MU 03/98.; stupanje na snagu 30.07.1998.; objava stupanja na snagu 10/98

 

  • Ugovor o turističkoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske datum potpisivanja 25.06.1996.; objava u NN-MU 05/98; stupanje na snagu 25.01.1999. objava stupanja na snagu 10/01
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja datum potpisivanja 25.06.1996.; objava u NN-MU 14/96; stupanje na snagu 20.02.1998.; objava stupanja na snagu 04/98

 

Bilateralna gospodarska udruženja

Mješoviti hrvatsko-bugarski gospodarski odbor - razmatra najvažnija pitanja bilateralne gospodarske suradnje između dviju zemalja.

Javni natječaji i sajmovi

Javni natječaji u tijeku: https://mvep.gov.hr/izvozne-prilike/
 

Najave sajmova: https://mvep.gov.hr/najave-225663/225663

 

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: https://mvep.gov.hr/gd

Zahtjev za podršku izvozniku: https://mvep.gov.hr/o-hrvatskom-izvozu/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/244657