Strana tržišta

Ovdje možete pronaći osnovne gospodarske informacije o inozemnim tržištima. Odabirom države u izborniku, pruža se uvid u njihove osnovne makroekonomske i vanjskotrgovinske pokazatelje, podatke o trgovinskoj razmjeni s Republikom Hrvatskom te pregled potpisanih bilateralnih ugovora iz područja gospodarstva. Za pojedina tržišta dostupne su i informacije o institucionalnoj gospodarskoj suradnji te bilateralnim udruženjima poduzetnika.
Za daljnja pitanja molimo kontaktirati: gospodarska.bilaterala@mvep.hr
 
Država:


Ukrajina

Opći podaci

Službeni naziv:         Ukrajina

Glavni grad:              Kijev

Površina:                    603.700 km2

Broj stanovnika:       42.304.035

Službeni jezik:           ukrajinski

Članstvo u međunarodnim gospodarskim organizacijama:

EBRD, FAO,  IAEA, IBRD, ICAO, IDA,  ILO, IMF, IMO,  MIGA, UNCTAD, UNIDO,  WCO, WTO, IFC i dr.                             

Gospodarski profil

Makroekonomski pokazatelji

 

  2018. 2019. 2020. 2021. 2022.*
BDP, tekuće cijene (milijarde USD) 130,9 154,0 155,3 200,1  
BDP po stanovniku (USD) 3 118 3 690 3 741 4 836  
Realni rast BDP-a (%) 3,3 3,2 -3,8 3,4 -33,0
Inflacija (%) 10,9 7,9 2,7 9,4 21,0
Nezaposlenost (%) 9,0 8,2 9,5 9,9 28,0
Izravna strana ulaganja (milijarde USD) 2,5 5,1 0,3 6,2 -
Izvor: EIU, Ministarstvo financija Ukrajine, Svjetska banka, *procjena SB
Struktura BDP-a u 2018.: usluge 58,7%, industrija  27,8%, poljoprivreda  14%.
Najvažnije industrije: ugljen, električna energija, željezni i neželjezni metali, strojevi i oprema za prijevoz, kemikalije.
 
Vanjskotrgovinska razmjena
 
                                                                                                           U milijardama USD
  2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
IZVOZ 39,7 43,3 46,1 52,7 68,8
UVOZ 49,4 56,1 60,1 56,1 72,7
UKUPNO 89,1 99,4 106,2 108,8 141,5
RAZLIKA -9,7 -12,8 -14,0 -3,4 -3,9
Izvor: Državna služba za statistiku Ukrajine, IMF
Najznačajnije zemlje izvoza 2021.: Kina 12,0%, Poljska 7,6%, Turska 6,1%, Rusija 5,1%, Italija 4,9%, Njemačka 4,3%.
Najznačajnije zemlje uvoza 2021.: Kina 15,0%, Njemačka 8,7%, Rusija 8,4%, Poljska 7,0%, Belarus 6,8%, SAD 4,9%.
Najznačajniji izvozni proizvodi 2021.: željezo i čelik 20%, žitarice 18%, rude, troska i pepeo 11%, životinjske i biljne masti i ulja 10%, elektrooprema 4,8%.
Najznačajniji uvozni proizvodi 2021.: goriva, ulja, naftni destilati 18%, strojevi, izmjenjivači topline, atomski reaktori 11%, cestovna i druga ne-tračnička vozila 10%, elektrooprema 8,8%, plastika 5,0%.
 
Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom
                                     
Robna razmjena
 
                                                                                                            U milijunima USD
  2018. 2019. 2020. 2021. I.- VI. 2022.
IZVOZ 36,2 47,4 66,0 68,7 26,0
UVOZ 26,8 40,1 42,9 52,1 35,5
UKUPNO 63,0 87,5 108,9 120,8 61,5
RAZLIKA 9,4 7,3 23,1 16,6 -9,5
Izvor: DZS
 
 
STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA 2021.
R.br. Tarifna oznaka Naziv robe USD %
1. 3004 Lijekovi 27.898.232 40,6
2. 3307 Pripravci za brijanje i ostali parfimerijski, kozmetički ili toaletni pripravci 8.178.480 11,9
3. 8480 Kalupnici za ljevaonice kovina 6.539.623 9,5
4. 8479 Strojevi i drugdje nenavedeni mehanički uređaji s vlastitom funkcijom 3.835.205 5,6
5. 1901 Sladni ekstrakt, prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, krupice i sl. 1.747.727 2,5
Prikazan izvoz 48.199.267 70,1
Ukupan izvoz 68.721.167 100,0
Izvor: DZS
 
 
STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA 2021.
R.br. Tarifna oznaka Naziv robe USD %
1. 7010 Boce, tegle, lonci, fiole, ampule i dr. 3.857.774 7,4
2. 8478 Strojevi i uređaji za pripremu/preradu duhana 3.210.249 6,2
3. 8418 Hladnjaci, zamrzivači i ostali uređaji za hlađenje 2.512.505 4,8
4. 9403 Ostalo pokućstvo i dijelovi, drugdje nenavedeno 2.405.774 4,6
5. 0802 Ostali orašasti plodovi, svježi ili suhi 2.392.386 4,6
Prikazan uvoz 14.378.688 27,6
Ukupan uvoz 52.147.805 100,0
Izvor: DZS
 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva
 
 • Ugovor između Vlade RH i Vlade Ukrajine o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu (potpisan 10.9. 1996; stupio na snagu 1.6. 1999.)
 • Ugovor o turističkoj suradnji između Vlade RH i Vlade Ukrajine (potpisan 10.9. 1996.)
 • Sporazum između Vlade RH i Vlade Ukrajine o zračnom prometu, te njegov izmijenjeni dodatak (potpisan 5.6.1997; stupio na snagu 9.12.2002.)
 • Ugovor o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (potpisan 15.12.1997.; stupio na snagu 5.6.2001.)
 • Ugovor između Vlade RH i Vlade Ukrajine o suradnji u međunarodnom cestovnom prijevozu (potpisan 3.12.2001.; stupio na snagu 17.2.2005.)
 • Sporazum između Vlade RH i Vlade Ukrajine o vojno-tehničkoj suradnji (potpisan 27.5. 2002.; stupio na snagu 22.2.2008.)
 • Ugovor između Vlade RH i Vlade Ukrajine o plovidbi na unutarnjim plovnim putevima (potpisan 16.4.2004.; stupio na snagu 22.2.2006.)
 • Ugovor između Vlade RH i Vlade Ukrajine o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima (potpisan 31.5.2007.; stupio na snagu 1.11.2008.)
 • Ugovor između Vlade RH i Vlade Ukrajine o trgovačkom pomorskom prijevozu (potpisan 12. 2. 2010.; stupio na snagu 25.6.2011.)
 • Ugovor između Vlade RH i Vlade Ukrajine o gospodarskoj suradnji (potpisan 27.3.2013.; stupio na snagu 10.8.2017.)
 

Bilateralna gospodarska udruženja
 
 • Poslovno vijeće pri Hrvatskoj gospodarskoj komori za gospodarsku suradnju s Ukrajinom

Javni natječaji i sajmovi
 
Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/
Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave
 

Posebne napomene
 
Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr
Zahtjev za podršku izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/