Strana tržišta

Ovdje možete pronaći osnovne gospodarske informacije o inozemnim tržištima. Odabirom države u izborniku, pruža se uvid u njihove osnovne makroekonomske i vanjskotrgovinske pokazatelje, podatke o trgovinskoj razmjeni s Republikom Hrvatskom te pregled potpisanih bilateralnih ugovora iz područja gospodarstva. Za pojedina tržišta dostupne su i informacije o institucionalnoj gospodarskoj suradnji te bilateralnim udruženjima poduzetnika.
Za daljnja pitanja molimo kontaktirati: gospodarska.bilaterala@mvep.hr
 
Država:


Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

Opći podaci

Službeni naziv:         Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

Glavni grad:              London

Površina:                    243.610 km2          

Broj stanovnika:       67,081 milijuna

Službeni jezik:           engleski

Članstvo u međunarodnim gospodarskim organizacijama:

120 organizacija, između ostalih WTO, IMF, OECD, EBRD, FAO, IBRD, ICC, IMO, IMSO i dr.

Gospodarski profil

 

Makroekonomski pokazatelji

 

 

2016.

2017.

2018.

  2019.

  2020.

BDP, tekuće cijene (bilijuna EUR)

2,4

2,3

2,4

2,4

2,3

BDP po stanovniku (EUR)

36.600

35.400

36.000

32.960

 35.376

Realni rast BDP-a (%)

1,9

1,8

1,5

1,4

-9,9

Inflacija (%)

0,7

2,7

2,5

1,8

0,9

Nezaposlenost (%)

4,9

4,4

4,0

3,8

4,12

Izravna strana ulaganja (milijarde USD)

324,81

121,25

81,15

27,02

..

 

Izvor: Eurostat, The World Bank (fdi);

 

Struktura BDP u 2020: usluge 81,3%, proizvodnja 17,6%, poljoprivreda 1%.

 

Najvažnije industrije: proizvodnja alata za strojeve, oprema za elektrane, oprema za željeznice, brodogradnja, zrakoplovna industrija, motorna vozila i dijelovi, elektrotehnika i komunikacijska oprema, metali, kemikalije, ugljen, nafta, papir i papirni proizvodi, prerada hrane, tekstil, odjeća.

Među najvećim pojedinačnim industrijama je građevinska industrija koja zauzima oko 6% u strukturi BDP te zapošljava oko jedan milijun ljudi.

 

Vanjskotrgovinska razmjena

 

                                                     u milijardama EUR

      

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

IZVOZ

409,0

441,0

411,3

419,05

346,2

UVOZ

574,9

569,6

570,4

616,06

550,0

UKUPNO

983,9

1 010,6

€ 981,6

€ 1135,11

 € 896,2

RAZLIKA

-165,9

-128,6

-159,3

-197

-203,8

Izvor: Eurostat,

 

Najznačajnije zemlje izvoza roba i usluga u 2020: SAD (20,8%), Njemačka, (8,5%), Irska (6,5%), Nizozemska (5,9%), Francuska (5,4%), Švicarska (4,1%), Kina (4,0%), Belgija (2,6%), Italija(2,5%), Španjolska (2,4%).

 

Najznačajniji izvozni proizvodi u 2020: robe: automobili (7%), medicinski i farmaceutski proizvodi (6,8%), mehanički agregati - srednji (6,6%), sirova nafta (5,5%), obojeni metali (4,6%), dragocjeni metali (3,6%), avioni (3,4%), organske kemikalije (3,1%), znanstveni instrumenti (2,8%), raznovrsni električni proizvodi  - srednji (2,6%); usluge: razne poslovne usluge (37,5%), financijske usluge (22,9%), telekomunikacijske, računalne i informacijske usluge (8,1%), mirovinske i usluge osiguranja (7,5%), usluge intelektualnog vlasništva (6,5%).

 

Najznačajnije zemlje uvoza roba i usluga u 2020: SAD (13%), Njemačka (10,9%), Kina, (9,6%), Nizozemska (7,1%), Francuska (5,9%), Belgija (4,3%), Španjolska (3,7%), Irska, (3,6%), Italija (3,4%), Poljska (2,3%).

 

Najznačajniji uvozni proizvodi u 2020: robe: automobili (6,7%), medicinski i farmaceutski proizvodi (4,7%), rafinirano ulje (4,3%), mehanički agregati (4,1%), odjeća (4,1%), telekomunikacijska i zvučna oprema (3,9%), sirova nafta (3,9%), razna električna roba (3,2%), dragocjeni metali (3,1%) i razni proizvodi za široku potrošnju (2,7%); usluge: razne poslovne usluge (44,2%), putničke usluge (10,6%), usluge prijevoza (10,5%), financijske usluge (10,4%), usluge intelektualnog vlasništva (8,2%).

 

Izvor: Ministarstvo za međunarodnu trgovinu UK (Department for International Trade)

 

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

 

                                                                                                                               U milijunima EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

IZVOZ

173,4

209,9

218,0

240,6

258,4

UVOZ

212,1

265,4

294,6

279,3

270,5

UKUPNO

385,5

475,3

512,6

519,9

528,9

RAZLIKA

-38,7

-55,5

-76,6

-38,7

-12,1

 

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

3004

Lijekovi

34.521.366

13,40

2.

3002

Ljudska i životinjska krv

31.399.408

12,19

3.

8402

Kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare

24.055.138

9,34

4.

7610

Konstrukcije i dijelovi konstrukcija

16.004.576

6,21

5.

8504

Električni transformatori, statički pretvarači

11.927.412

4,63

Prikazan izvoz

117.907.900

45,78

Ukupan izvoz

257.547.876

100,00

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

8517

Električni aparati za žičnu telefoniju i telegrafiju

24.956.272

9,31

2.

8471

Strojevi za automatsku obradu podataka

14.574.855

5,44

3.

8903

Jahte i druga plovila za sport

10.836.090

4,04

4.

8443

Strojevi za tiskanje

8.494.377

3,17

5.

2106

Prehrambeni proizvodi što nisu spomenuti na drugom mjestu

8.369.632

3,12

Prikazan uvoz

67.231.226

25,09

Ukupan uvoz

268.000.223

100,00

Izvor: DZS

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

 

  • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o zračnom prometu (datum potpisivanja: 21.2.1996.; stupanje na snagu: 10.3.1997.)
  • Sporazum o dugovima između Republike Hrvatske i Ujedinjenog Kraljevstva (datum potpisivanja: 12.4.1996.; privremena primjena: 12.4.1996.; stupanje na snagu: 18.10. 1996.)
  • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o poticanju i zaštiti ulaganja (datum potpisivanja: 11.3. 1997.; stupanje na snagu: 16.4.1998.)
  • Ugovor između Vlade RH i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o međunarodnom cestovnom prometu (datum potpisivanja: 22.2.1999.; privremena primjena: 22. 2. 1999.; stupanje na snagu: 30.6.2005.)
  • Memorandum o suglasnosti o suradnji na području turizma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske (datum potpisivanja: 17.5.2000.; stupanje na snagu: 17.5.2000.)
  • Ugovor o trgovini i plovidbi između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i UK  (potpisan 12.5.1927., preuzet sukcesijom 1997.)
  • Trgovinski sporazum između Vlade Jugoslavije i UK (preuzet sukcesijom 1997., potpisan 27. 11. 1936.)
  • Ugovor između Republike Hrvatske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na dohodak od otuđenja imovine. (datum potpisivanja: 15. siječnja 2015.; u primjeni od 1. siječnja 2016.)

 

Bilateralna gospodarska udruženja

 

British Croatian Chamber of Commerce  www.britishcroatiancc.co.uk [1]

 

British Croatian Business Club    www.bcbc.org.uk

 

Javni natječaji i sajmovi

 

Javni natječaji u tijeku: https://mvep.gov.hr/izvozne-prilike/   

Najave sajmova: https://mvep.gov.hr/najave-225663/225663

Javni natječaji Vlade Ujedinjene Kraljevine https://www.gov.uk/contracts-finder [2]

 

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: https://mvep.gov.hr/gd

Zahtjev za podršku izvozniku: https://mvep.gov.hr/o-hrvatskom-izvozu/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/244657

 

BREXIT

 

Na hrvatskom jeziku

Hrvatska gospodarska komora:

https://hgk.hr/hrvatska-gospodarska-komora/pripravnost-za-brexit

 

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova:

http://www.mvep.hr/hr/brexit/

 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

https://mingor.gov.hr/istaknute-teme/brexit-informacije-i-upute-za-poslovnu-zajednicu/8048   

 

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

https://www.hanfa.hr/vijesti/zbog-brexita-će-iz-hanfinih-registara-biti-izbrisano-preko-800-upisanih-reguliranih-subjekata-iz-uk-i-gibraltara/

 

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

I nakon 1. siječnja 2021. godine je omogućeno izdavanje potvrde A1 za izaslane radnike, i to ne prema Uredbi 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti EU, nego po članku 11. Protokola o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine.

U nastavku linkovi na navedeni Zahtjev i Upitnik za poslodavca

https://www.mirovinsko.hr/UserDocsImages/Dokumenti/Izdavanje%20potvrda%20A1/A1%20TISKANICE/ZAHTJEV_A1_IZASLANJE_ZAPOSLENI.pdf

https://www.mirovinsko.hr/UserDocsImages/Dokumenti/Izdavanje%20potvrda%20A1/A1%20TISKANICE/UPITNIK-ZA-POSLODAVCE-UZ-ZAHTJEV-ZA-IZDAVANJE-POTVRDE-A1.pdf

 

na engleskom jeziku

 

Vlada Ujedinjene Kraljevine:

 

Ministarstvo za međunarodnu trgovinu (DIT)

Od 12. veljače 2021. po prvi put je uvedeno redovito objavljivanje podataka o bilateralnoj trgovinskoj i investicijskoj suradnji s 220 zemalja, uključujući i Hrvatsku (Trade & Investment Factsheets – Croatia)

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/998535/croatia-trade-and-investment-factsheet-2021-07-07.pdf

 

Sporazum o trgovini i suradnji UK-EU

https://www.gov.uk/government/publications/agreements-reached-between-the-united-kingdom-of-great-britain-and-northern-ireland-and-the-european-union

 

Brexit Checker – online pomoć za provjeru putovanja i poslovanja

https://www.gov.uk/brexit

 

Ostale korisne informacije o uvozu roba u UK, carinjenju, tarifama i dr.

https://www.gov.uk/import-goods-into-uk

https://www.gov.uk/import-customs-declaration

https://www.gov.uk/trade-tariff

 

Uvoz/izvoz roba u Sjevernu Irsku

https://www.gov.uk/government/collections/moving-goods-into-out-of-or-through-northern-ireland

 

Novi Imigracijski sustav (na snazi od 1. siječnja 2021.)

https://www.gov.uk/guidance/new-immigration-system-what-you-need-to-know

 

Europska komisija

 

Opće informacije o promjenama koje su stupile na snagu nakon sklapanja Sporazuma o trgovini i suradnji UK-EU

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu-uk_trade_and_cooperation_agreement-a_new_relationship_with_big_changes-brochure.pdf

 

Online kupnja iz zemalja izvan EU

https://europa.eu/!WM73dj