Strana tržišta

Ovdje možete pronaći osnovne gospodarske informacije o inozemnim tržištima. Odabirom države u izborniku, pruža se uvid u njihove osnovne makroekonomske i vanjskotrgovinske pokazatelje, podatke o trgovinskoj razmjeni s Republikom Hrvatskom te pregled potpisanih bilateralnih ugovora iz područja gospodarstva. Za pojedina tržišta dostupne su i informacije o institucionalnoj gospodarskoj suradnji te bilateralnim udruženjima poduzetnika.
Za daljnja pitanja molimo kontaktirati: gospodarska.bilaterala@mvep.hr
 
Država:


Švicarska

Opći podaci

Službeni naziv:                   Švicarska Konfederacija   

Glavni grad:                        Bern

Površina:                             41.285 km2

Broj stanovnika:                  8, 71 milijuna

Službeni jezik:                    njemački, francuski, talijanski i retoromanski

Članstvo u međunarodnim gospodarskim organizacijama:

EFTA, EBRD, IMF, OECD, WTO, i dr.

Gospodarski profil

Makroekonomski pokazatelji
 
 
  2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
BDP, tekuće cijene (milijarde EUR) 695,2 725,6 721,4 739,9 800,6
BDP po stanovniku (EUR) 82.254 85.217 84.121 85.656 91.991
Realni rast BDP-a (%) 1,4 2,4 1,1 2,4 4,4
Inflacija (%) 0,5 0,9 0,4 0,7 0,6
Nezaposlenost (%) 4,8 4,7 4,4 4,8 5,3
Izravna strana ulaganja (milijarde USD) 143,24 -160,39 8,77 257,34 9,31
Izvor: Swiss Federal Statistic Office (FSO), Eurostat, The World Bank, IMF
Struktura BDP-a: usluge 71,9%, industrija 24,6%, poljoprivreda 0,2%,
Najvažnije industrije: strojevi, kemijski proizvodi, satovi, tekstilna industrija, precizni instrumenti, turizam, banke, osiguranja i lijekovi.

 
Vanjskotrgovinska razmjena
                                                                                                                     
                                                                                                           U milijunima CHF
  2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
IZVOZ 294,9 303,9 312,0 299,5 347,7
UVOZ 265,6 273,4 276,1 273,8 296,5
UKUPNO 560,5 577,3 588,1 573,3 644,2
RAZLIKA 29,3 30,5 35,9 25,7 51,2
   Izvor: Swiss Federal Statistic Office (FSO)
 
Najznačajnije zemlje izvoza 2021: SAD 16,6%, Njemačka 14,5%, Kina 8,7% i Indija 8,3%.
Najznačajniji izvozni proizvodi: plemeniti metali i dragulji, farmaceutski proizvodi, organski kemijski proizvodi, dijelovi i oprema za urarsku industriju.
Najznačajnije zemlje uvoza 2021: Njemačka 19,4%, UK 11,3%, Italija 7,4% i SAD 7,4%.
Najznačajniji uvozni proizvodi: plemeniti metali i dragulji, farmaceutski proizvodi, strojevi i mehanički uređaji, elektronički uređaji.
 
 
Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom
                                     
Robna razmjena
 
                                                                                                                   U milijunima EUR
  2018. 2019. 2020. 2021. I.-VI.2022.
IZVOZ 179,4 201,8 222,1 242,9 135,9
UVOZ 173,1 159,2 177,4 186,2 96,8
UKUPNO 352,5 361,0 399,5 429,1 232,7
RAZLIKA 6,3 42,6 44,7 56,7 39,1

Izvor: DZS
                                                                                                                
 
STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA 2021.
R.br. Tarifna oznaka Naziv robe EUR %
1. 7607 Folije od aluminija 34.762.705 14,3
2. 8411 Turbomlazni motori, turbopropelerni motori i druge plinske turbine 22.477.351 9,3
3. 3004 Lijekovi 15.696.090 6,5
4. 4409 Drvo 14.045.616 5,8
5. 4418 Građevinska stolarija i ostali proizvodi za građevinarstvo 13.983.980 5,7
Prikazan izvoz 100.965.742 41,6
Ukupan izvoz 242.850.411 100,0
Izvor: DZS
 
STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA 2021.
R.br. Tarifna oznaka Naziv robe EUR %
1. 3004 Lijekovi 54.855.046 29,5
2. 3002 Ljudska i životinjska krv pripremljena za upotrebu 31.910.965 17,1
3. 8411 Turbomlazni motori, turbopropelerni motori i druge plinske turbine 19.917.741 10,7
4. 9101 Ručni, džepni i drugi osobni satovi, uključujući i štoperice, s kućištem od plemenitog kovina ili od kovina platiranog plemenitim kovinom, osim s pozadinom od čelika 12.529.327 6,7
5. 9102 Ručni, džepni i drugi osobni satovi, uključujući štoperice (osim onih s kućištem od plemenite kovine ili od kovine platirane plemenitom kovinom) 4.524.781 2,4
Prikazan uvoz 123.737.860 66,4
Ukupan uvoz 186.218.754 100,0
Izvor: DZS
 
 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva
 
  • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog Saveznog Vijeća o redovitom zračnom prometu (datum potpisivanja: 21.1.2010; stupanje na snagu: 25.5.2010.)
  • Ugovor između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu (datum potpisivanja: 12.3.1999.; stupanje na snagu: 20.12.1999.)
  • Ugovor o trgovini i gospodarskoj suradnji između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije (datum potpisivanja: 12.3.1999.; stupanje na snagu: 1.6.2000.) Ugovor je RH jednostrano otkazala zbog pristupanja EU-u. Vlada RH je na sjednici održanoj 14.2.2013. donijela Oduku o davanju suglasnosti za stavljanje izvan snage Ugovora. Ugovor je prestao važiti 19. rujna 2013.
  • Ugovor između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (datum potpisivanja: 30.10.1996.; stupanje na snagu: 17.6.1997.)
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog Saveznog Vijeća o međunarodnom cestovnom prometu (datum potpisivanja: 30.6. 1995.; stupanje na snagu: 6.5.1996.)
  • Sporazum između Republike Hrvatske i Švicarske konfederacije o redovnom zračnom prometu (datum potpisivanja: 27.7.1993; stupanje na snagu: 1.5.1997.)
 
Stupanjem na snagu Protokola III kojim se sloboda kretanja osoba između ŠK i zemalja članica EU-a proširuje i na Republiku Hrvatsku, prava hrvatskih građana u Švicarskoj od 1. siječnja 2017
 

Bilateralna gospodarska udruženja
 
  • Švicarsko-hrvatska gospodarska udruga (SCBA), osnovana 2005., ponovno je počela s radom 2012.g. Udruga povezuje sve veće švicarske ulagače u RH.
 

Javni natječaji i sajmovi
 
Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/
Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave
 

Posebne napomene
 
Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr
Zahtjev za podršku izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/