Strana tržišta

Ovdje možete pronaći osnovne gospodarske informacije o inozemnim tržištima. Odabirom države u izborniku, pruža se uvid u njihove osnovne makroekonomske i vanjskotrgovinske pokazatelje, podatke o trgovinskoj razmjeni s Republikom Hrvatskom te pregled potpisanih bilateralnih ugovora iz područja gospodarstva. Za pojedina tržišta dostupne su i informacije o institucionalnoj gospodarskoj suradnji te bilateralnim udruženjima poduzetnika.
Za daljnja pitanja molimo kontaktirati: gospodarska.bilaterala@mvep.hr
 
Država:


Švedska

Opći podaci

Službeni naziv:         Kraljevina Švedska

Glavni grad:              Stockholm

Površina:                    450.000 km2          

Broj stanovnika:       9,3 milijuna

Službeni jezik:           švedski

Članstvo u međunarodnim gospodarskim organizacijama:

WTO,OECD, EBRD,  IBRD, IMF  i dr.

Gospodarski profil

                                                                                                                 
Makroekonomski pokazatelji
 
 
  2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
BDP, tekuće cijene
(milijarde EUR)
480,02 470,6 474,1 472,3 476,8
BDP po stanovniku (tekuće cijene EUR) 47 730 46 260 46 130 42 370 45 920
Realni rast BDP-a (%) 2,4 2,2 1,2 -2,8 3,9
Inflacija (%) 1,9 2,0 1,7 0,7 1,7
Nezaposlenost (%) 6,7 6,4 6,8 8,3 8,4
Izravna strana ulaganja (milijarde EUR) 11,5 5,8 17,8    
Izvor: Eurostat, Statistics Sweden, The World Bank
 
Struktura BDP-a: usluge 65,2%, industrija  22,6%, poljoprivreda 1,4%.
 
Najvažnije industrije: željezna i čelična industrija,  proizvodnja preciznih strojeva, proizvodnja celuloze i papira, prerađena hrana, proizvodnja vozila.
 
 
Vanjskotrgovinska razmjena
                                                                                                                                                              
                                                                                                          U milijardama  EUR
  2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
IZVOZ 135,5 140,6 143,42 132,2 138,6
UVOZ 136,3 144,1 141,82 127,3 136,2
UKUPNO 271,8 284,7 295,24 259,5 274,8
RAZLIKA -0,8 -3,5 1,6 4,9 2,4
Izvor: Eurostat, Statistics Sweden
Najznačajnije zemlje izvoza: Njemačka 10,8%, Norveška 10%, SAD 8,5%, Danska 7%, Finska 6,7%, Kina 5,7, Nizozemska 5,2%, Velika Britanija 5,2%, Francuska 4,3%.
Najznačajniji izvozni proizvodi: strojevi i  vozila, kemijski proizvodi, guma, minerali, drvo i proizvodi od celuloze, goriva i električna energija.
Najznačajnije zemlje uvoza: Njemačka 18,8%, Norveška 10,7%, Nizozemska 9,3%, Danska 6,7&, Kina 4,6%, Velika Britanija 4,6%, Poljska 4,5, Belgija 4,4%, Finska 4,3%, Francuska 3,7%.
Najznačajniji uvozni proizvodi: strojevi i vozila, kemijski proizvodi, goriva i električna energija, minerali, prehrambeni proizvodi i duhan, tekstil.
 
Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom
                                     
Robna razmjena
                                                                                                                                  
                                                                                                         U milijunima EUR
  2018. 2019. 2020. 2021. I.-VI.-2022.
IZVOZ 106,4 118,3 142,8 138,0 112,0
UVOZ 132,7 142,4 142,4 176,7 120,5
UKUPNO 239,1 260,7 285,2 314,7 232,5
RAZLIKA -26,3 -24,1 +0,4 -38,7 -8,5
Izvor: DZS

 
STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA 2021.
R.br. Tarifna oznaka Naziv robe EUR %
1. 8504 Električni transformatori 45.392.369 30,2
2. 3002 Ljudska i životinjska krv pripremljena za upotrebu 10.272.173 6,9
3. 4418 Građevinska stolarija i ostali proizvodi za građevinarstvo od drva 8.959.628 6,0
4. 8402 Kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare 8.000.836 5,3
5. 2523 Cement 5.881.071 3,9
Prikazan izvoz 78.506.077 52,3
Ukupan izvoz 150.106.085 100,0
Izvor: DZS
 
STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA 2021.
R.br. Tarifna oznaka Naziv robe EUR %
1. 8517 Električni aparati za žičnu telefoniju 9.136.129 6,7
2. 8701 Vučna vozila 6.009.203 4,4
3. 8704 Motorna vozila za prijevoz robe 5.325.454 3,9
4. 8475 Strojevi za sastavljanje el. žarulja 5.311.807 3,8
5. 3002 Ljudska i životinjska krv pripremljena za uporabu 4.581.240 3,3
Prikazan uvoz 30.363.833 22,1
Ukupan uvoz 137.218.909 100,0
Izvor: DZS
 
 
Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva
 
  • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o međunarodnom cestovnom prijevozu (sklopljen 14.1.1994.; stupio na snagu 14.6.2002)
  • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o zračnom prometu (sklopljen 6.3.1996.; stupio na snagu 3.12.1996)
  • Sporazum između SFRJ i Kraljevine Švedske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na porez na dohodak i imovinu (s Protokolom) (stupio na snagu 18.6.1980.)
 

Bilateralna gospodarska udruženja
  • Hrvatsko-švedska trgovinska komora
 

Javni natječaji i sajmovi
 
Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/
Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave
 
Posebne napomene
 
Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr
Zahtjev za podršku izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/