Strana tržišta

Ovdje možete pronaći osnovne gospodarske informacije o inozemnim tržištima. Odabirom države u izborniku, pruža se uvid u njihove osnovne makroekonomske i vanjskotrgovinske pokazatelje, podatke o trgovinskoj razmjeni s Republikom Hrvatskom te pregled potpisanih bilateralnih ugovora iz područja gospodarstva. Za pojedina tržišta dostupne su i informacije o institucionalnoj gospodarskoj suradnji te bilateralnim udruženjima poduzetnika.
Za daljnja pitanja molimo kontaktirati: gospodarska.bilaterala@mvep.hr
 
Država:


Švedska

Opći podaci

Službeni naziv:         Kraljevina Švedska

Glavni grad:              Stockholm

Površina:                    450.000 km2          

Broj stanovnika:       9,3 milijuna

Službeni jezik:           švedski

Članstvo u međunarodnim gospodarskim organizacijama:

WTO,OECD, EBRD,  IBRD, IMF  i dr.

Gospodarski profil

Makroekonomski pokazatelji

 

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

BDP, tekuće cijene (milijarde EUR)

466,26

480,02

470,63

474,14

472,3

BDP po stanovniku (tekuće cijene EUR)

46 990

47 730

46 260

46 130

42 370

Realni rast BDP-a (%)

2,4

2,4

2,2

1,2

-2,8

Inflacija (%)

1,1

1,9

2,0

1,7

0,7

Nezaposlenost (%)

7,0

6,7

6,4

6,8

8,3

Izravna strana ulaganja (milijarde EUR)

8,1

11,5

5,8

17,8

..

 

Izvor: Eurostat, Statistics Sweden, The World Bank

 

Struktura BDP-a: usluge 65,2%, industrija  22,6%, poljoprivreda 1,4%.

 

Najvažnije industrije: željezna i čelična industrija, proizvodnja preciznih strojeva, proizvodnja celuloze i papira, prerađena hrana, proizvodnja vozila.

 


 

 

Vanjskotrgovinska razmjena

                                                                                                                       

                                                                                               U milijardama  EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

IZVOZ

125,9

135,5

140,6

143,4

132,2

UVOZ

127,5

136,3

144,1

141,8

127,3

UKUPNO

253,4

271,8

284,7

295,2

259,5

RAZLIKA

-1,6

-0,8

-3,5

1,6

4,9

Izvor: Eurostat, Statistics Sweden

Najznačajnije zemlje izvoza: Njemačka 10,8%, Norveška 10%, SAD 8,5%, Danska 7%, Finska 6,7%, Kina 5,7, Nizozemska 5,2%, Velika Britanija 5,2%, Francuska 4,3%.

Najznačajniji izvozni proizvodi: strojevi i  vozila, kemijski proizvodi, guma, minerali, drvo i proizvodi od celuloze, goriva i električna energija.

Najznačajnije zemlje uvoza: Njemačka 18,8%, Norveška 10,7%, Nizozemska 9,3%, Danska 6,7&, Kina 4,6%, Velika Britanija 4,6%, Poljska 4,5, Belgija 4,4%, Finska 4,3%, Francuska 3,7%.

Najznačajniji uvozni proizvodi: strojevi i vozila, kemijski proizvodi, goriva i električna energija, minerali, prehrambeni proizvodi i duhan, tekstil.

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

 

Robna razmjena

                                                                                                                                  

                                                                                       U milijunima EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

     2020.

IZVOZ

125,0

120,5

106,4

119,8

150,10

UVOZ

131,0

127,2

132,7

135,0

137,21

UKUPNO

256,0

247,7

239,1

254,8

287,31

RAZLIKA

-6,0

-6,7

-26,3

-15,2

12,89

 

Izvor: DZS


 

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

8504

Električni transformatori

45.392.369

30,24

2.

3002

Ljudska i životinjska krv pripremljena za upotrebu

10.272.173

6,84

3.

4418

Građevinska stolarija i ostali proizvodi za građevinarstvo od drva

8.959.628

5,97

4.

8402

Kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare

8.000.836

5,33

5.

2523

Cement

5.881.071

3,92

Prikazan izvoz

78.506.077

52,30

Ukupan izvoz

150.106.085

100,0

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

8517

Električni aparati za žičnu telefoniju i telegrafiju

9.136.129

6,66

2.

8701

Vučna vozila

6.009.203

4,38

3.

8704

Motorna vozila za prijevoz robe

5.325.454

3,88

4.

8475

Strojevi za sastavljanje električnih žarulja

5.311.807

3,87

5.

3002

Ljudska i životinjska krv pripremljena za uporabu

4.581.240

3,34

Prikazan uvoz

30.363.833

22,13

Ukupan uvoz

137.218.909

100,0

Izvor: DZS

 

 

 

 

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (sklopljen 23.11.2000.;  stupio na snagu 1.8.2002)
  • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o međunarodnom cestovnom prijevozu (sklopljen 14.1.1994.; stupio na snagu 14.6.2002)
  • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o zračnom prometu (sklopljen 6.3.1996.; stupio na snagu 3.12.1996)
  • Sporazum između SFRJ i Kraljevine Švedske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na porez na dohodak i imovinu (s Protokolom) (stupio na snagu 18.6.1980.)


 

Bilateralna gospodarska udruženja

  • Hrvatsko-švedska trgovinska komora

(Croatian-Swedish Chamber of Commerce)

 

Javni natječaji i sajmovi

 

Javni natječaji u tijeku: https://mvep.gov.hr/izvozne-prilike/
Najave sajmova: https://mvep.gov.hr/najave-225663/225663

 

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: https://mvep.gov.hr/gd

Zahtjev za podršku izvozniku: https://mvep.gov.hr/o-hrvatskom-izvozu/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/244657