Strana tržišta

Ovdje možete pronaći osnovne gospodarske informacije o inozemnim tržištima. Odabirom države u izborniku, pruža se uvid u njihove osnovne makroekonomske i vanjskotrgovinske pokazatelje, podatke o trgovinskoj razmjeni s Republikom Hrvatskom te pregled potpisanih bilateralnih ugovora iz područja gospodarstva. Za pojedina tržišta dostupne su i informacije o institucionalnoj gospodarskoj suradnji te bilateralnim udruženjima poduzetnika.
Za daljnja pitanja molimo kontaktirati: gospodarska.bilaterala@mvep.hr
 
Država:


Srbija

Opći podaci

Službeni naziv          Republika Srbija

Glavni grad                Beograd

Površina                     77.474 km2

Broj stanovnika        7.146.800

Službeni jezik            srpski

Članstvo u međunarodnim gospodarskim organizacijama:

IMF, EBRD, FAO, WTO (vode se pregovori o članstvu)

Gospodarski profil

 
Makroekonomski pokazatelji
 
  2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
BDP, tekuće cijene
(milijarde EUR)
36,8 42,9 45,9 45,6 51,3
BDP po stanovniku (EUR) 5 226 6 143 6 624 6 786 7 803
Realni rast BDP-a (%) 1,9 4,2 4,2 -1,0 7,4
Inflacija (%) 3,0 2,0 1,9  1,6 8,8
Nezaposlenost (%) 13,5 11,5 10,4  9,0 11
Izravna strana ulaganja (milijarde EUR) 3,2 1,6 3,8  3,5 3,9
Izvor: Republički zavod za statistiku RS (RZS), Narodna banka Srbije (NBS)
 
Struktura BDP-a: usluge 49,1%, industrija 41,1%, poljoprivreda 9,8%.
Najvažnije industrije: automobilska industrija, industrija osnovnih metala, odjeće, namještaja, šećera, gume, farmaceutskih proizvoda.
 
 
Vanjskotrgovinska razmjena
 
                                                                                                                    U milijardama EUR
  2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
IZVOZ 14,4 16,3 17,5 17,1 21,6
UVOZ 17,6 21,9 23,9 23,0 28,6
UKUPNO 32,0 38,2 41,4 40,1 50,2
RAZLIKA -3,2 -5,6 -6,4  -5,9 -7,0
Izvor: Republički zavod za statistiku RS (RZS)
 
Najznačajnije zemlje izvoza: Njemačka, Italija, Bosna i Hercegovina, Rumunjska, Rusija i dr. 
Najznačajniji izvozni proizvodi: automobili, željezo i čelik, odjeća, gume, pšenica, voće i povrće, neželjezni metali, metalni proizvodi, električni aparati, oružja i streljiva
Najznačajnije zemlje uvoza: Njemačka, Kina, Italija, Rusija, Mađarska i dr.
Najznačajniji uvozni proizvodi: strojevi i transportna oprema, gorivo, kemikalije, proizvodna dobra, hrana i žive životinje, sirovine

 
Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom
                                     
Robna razmjena
 
                                                                                                                      U milijunima EUR
  2019. 2020. 2021. I.-VI. 2022.
IZVOZ 697 697 903 553
UVOZ 592 589 801 598
UKUPNO 1 289 1 286 1 703 1 151
RAZLIKA 105 108 102 -45
Izvor: DZS
 
STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA 2021.
R.br. Tarifna oznaka Naziv robe EUR %
1. 2716 Električna energija 100.835.420 11,1
2. 2710 Naftna ulja i ulja  35.188.843 3,8
3. 1806 Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao  24.964.835 2,7
4.     1201 Soja, u zrnu, lomljena ili ne  23.648.406 2,7
5.     7010 Boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali spremnici, od stakla 21.302.853 2,5
Prikazan izvoz 205.940.357     22,8
Ukupan izvoz 903.338.288   100,0
Izvor: DZS
 
STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA 2021.
R.br. Tarifna oznaka Naziv robe EUR %
1. 2716 Električna energija 151.806.415 18,6
2. 1512 Ulje od sjemena suncokreta, šafranike ili pamuka   35.124.291 4,2
3. 2710 Naftna ulja i ulja   22.487.794 2,6
4. 7208 Plosnati valjani proizvodi   22.354.935 2,6
5. 3105 Mineralna ili kemijska gnojiva   20.787.064 2,5
Prikazan uvoz 252.560.499       30,5
Ukupan uvoz 801.164.601 100,0
Izvor: DZS
 
 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva
 • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o prijenosu ovlasti za pružanje operativnih usluga u zračnom prometu (potpisan 17.12.2014., stupio na snagu danom potpisivanja) 
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o gospodarskoj suradnji (datum potpisivanja: 24. 6. 2009.; stupanje na snagu: 1. 7. 2013.)
 • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Jugoslavije o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja (datum potpisivanja: 18. 8.1998.; stupanje na snagu: 31. 1. 2002.)
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Jugoslavije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, porezima na dohodak i na imovinu(datum potpisivanja: 14. 12. 2001.; stupanje na snagu 22. 4. 2004.)
 • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća Ministara Srbije i Crne Gore o međunarodnom kombiniranom prijevozu stvari – (datum potpisivanja: 23. 11. 2005.)
 • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Jugoslavije o reguliranju graničnog željezničkog prometa (datum potpisivanja: 15. 9. 1997.; stupanje na snagu: 10. 3. 1998.)
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Jugoslavije o međunarodnom cestovnom prijevozu (datum potpisivanja: 15. 9. 1997.; stupanje na snagu: 11. 04. 1998.)
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o suradnji na području zaštite bilja (datum potpisivanja: 23. 11. 2005.)
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima (datum potpisivanja: 15. 12. 2005.; stupanje na snagu 1. 10. 2006.)
 • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o plovidbi  plovnim putovima na unutarnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju (datum potpisivanja: 13. 10. 2009.; stupanje na snagu: 30. 7. 2010.)
 • Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (stupio na snagu 01.09.2013.)
 

Bilateralna gospodarska udruženja
 • Hrvatski poslovni klub (HPK) je osnovan 2006. godine kao dragovoljna, nestranačka i neprofitna organizacija, a na inicijativu tvrtki iz Republike Hrvatske koje posluju u Republici Srbiji i uz potporu predstavništva HGK u RS i Veleposlanstva RH u Beogradu. Cilj HPK je razmjena informacija, iskustava i ideja između članica radi povećanja efikasnosti njihovog poslovanja u RS i unaprjeđenja gospodarske suradnje između RH i RS.
 
Javni natječaji i sajmovi
 
Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/
Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave
 
 

Posebne napomene
 
Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr
Zahtjev za podršku izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/