Strana tržišta

Ovdje možete pronaći osnovne gospodarske informacije o inozemnim tržištima. Odabirom države u izborniku, pruža se uvid u njihove osnovne makroekonomske i vanjskotrgovinske pokazatelje, podatke o trgovinskoj razmjeni s Republikom Hrvatskom te pregled potpisanih bilateralnih ugovora iz područja gospodarstva. Za pojedina tržišta dostupne su i informacije o institucionalnoj gospodarskoj suradnji te bilateralnim udruženjima poduzetnika.
Za daljnja pitanja molimo kontaktirati: gospodarska.bilaterala@mvep.hr
 
Država:


Srbija

Opći podaci

Službeni naziv          Republika Srbija

Glavni grad                Beograd

Površina                     77.474 km2

Broj stanovnika        7.146.800

Službeni jezik            srpski

Članstvo u međunarodnim gospodarskim organizacijama:

IMF, EBRD, FAO, WTO (vode se pregovori o članstvu)

Gospodarski profil

Makroekonomski pokazatelji

 

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

BDP, tekuće cijene

(milijarde EUR)

34,1

36,8

42,9

45,9

45,6

BDP po stanovniku (EUR)

4 904

5 226

6 129

6 593

6 141

Realni rast BDP-a (%)

2,8

1,9

4,2

4,2

-1,0

Inflacija (%)

1,6

3,0

2,0

1,9

 1,6

Nezaposlenost (%)

15,3

13,5

11,5

10,4

 9,0

Izravna strana ulaganja (milijarde EUR)

2,1

3,2

1,6

3,8

 3,5

Izvor: Republički zavod za statistiku RS (RZS), Narodna banka Srbije (NBS)

 

Struktura BDP-a: usluge 49,1%, industrija 41,1%, poljoprivreda 9,8%.

Najvažnije industrije: automobilska industrija, industrija osnovnih metala, odjeće, namještaja, šećera, gume, farmaceutskih proizvoda.

 

Vanjskotrgovinska razmjena

 

                                                                                                                      U milijardama EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

IZVOZ

12,7

14,4

16,3

17,5

17,1

UVOZ

15,2

17,6

21,9

23,9

23,0

UKUPNO

27,9

32,0

38,2

41,4

40,1

RAZLIKA

 -2,5

-3,2

-5,6

-6,4

 -5,9

Izvor: Republički zavod za statistiku RS (RZS)

 

Najznačajnije zemlje izvoza: Njemačka 12,9%, Italija 8,4%, Bosna i Hercegovina 7,0%, Rumunjska 6,5%, Rusija 4,7% i dr. 

Najznačajniji izvozni proizvodi: automobili, željezo i čelik, odjeća, gume, pšenica, voće i povrće, neželjezni metali, metalni proizvodi, električni aparati, oružja i streljiva

Najznačajnije zemlje uvoza: Njemačka13,6%, Kina 12,4%, Italija 8,4%, Rusija 6,1%, Mađarska 5,0% i dr.

Najznačajniji uvozni proizvodi: strojevi i transportna oprema, gorivo, kemikalije, proizvodna dobra, hrana i žive životinje, sirovine

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

 

                                                                                                                      U milijunima EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

IZVOZ

521

670

637

697

697

UVOZ

498

575

600

592

589

UKUPNO

   1 019

   1 245

   1 237

    1 289

     1 286

RAZLIKA

  23

   95

     37

    105

   108

 

Izvor: DZS

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

2716

Električna energija

64.248.711

9,2

2.

1806

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao

26.649.369

4,3

3.

2523

Cement

26.042.077

3,5

4.

7108

Zlato, neobrađeno

25.885.355

3,0

5.

3102

Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska

24.325.380

2,7

Prikazan izvoz

167.150.892

    22,7

Ukupan izvoz

697.338.415

  100,0

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

2716

Električna energija

52.158.031

8,9

2.

7403

Rafinirani bakar i slitine bakra, u sirovim oblicima

49.518.977

8,4

3.

1512

Ulje od sjemena suncokreta, šafranike ili pamuka

36.394.303

6,2

4.

6115

Hula-hop čarape

18.847.213

3,2

5.

3105

Mineralna ili kemijska gnojiva

17.475.304

3,0

Prikazan uvoz

174.393.828

    29,7

Ukupan uvoz

588.637.900

100,0

Izvor: DZS

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

 • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o prijenosu ovlasti za pružanje operativnih usluga u zračnom prometu (potpisan 17.12.2014., stupio na snagu danom potpisivanja) 
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o gospodarskoj suradnji (datum potpisivanja: 24. 6. 2009.; stupanje na snagu: 1. 7. 2013.)
 • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Jugoslavije o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja (datum potpisivanja: 18. 8.1998.; stupanje na snagu: 31. 1. 2002.)
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Jugoslavije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, porezima na dohodak i na imovinu(datum potpisivanja: 14. 12. 2001.; stupanje na snagu 22. 4. 2004.)
 • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća Ministara Srbije i Crne Gore o međunarodnom kombiniranom prijevozu stvari – (datum potpisivanja: 23. 11. 2005.)
 • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Jugoslavije o reguliranju graničnog željezničkog prometa (datum potpisivanja: 15. 9. 1997.; stupanje na snagu: 10. 3. 1998.)
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Jugoslavije o međunarodnom cestovnom prijevozu (datum potpisivanja: 15. 9. 1997.; stupanje na snagu: 11. 04. 1998.)
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o suradnji na području zaštite bilja (datum potpisivanja: 23. 11. 2005.)
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima (datum potpisivanja: 15. 12. 2005.; stupanje na snagu 1. 10. 2006.)
 • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o plovidbi  plovnim putovima na unutarnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju (datum potpisivanja: 13. 10. 2009.; stupanje na snagu: 30. 7. 2010.)
 • Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (stupio na snagu 01.09.2013.)

 

Bilateralna gospodarska udruženja

 • Hrvatski poslovni klub (HPK) je osnovan 2006. godine kao dragovoljna, nestranačka i neprofitna organizacija, a na inicijativu tvrtki iz Republike Hrvatske koje posluju u Republici Srbiji i uz potporu predstavništva HGK u RS i Veleposlanstva RH u Beogradu. Cilj HPK je razmjena informacija, iskustava i ideja između članica radi povećanja efikasnosti njihovog poslovanja u RS i unaprjeđenja gospodarske suradnje između RH i RS.


 

Javni natječaji i sajmovi

 

Javni natječaji u tijeku: https://mvep.gov.hr/izvozne-prilike/
Najave sajmova: https://mvep.gov.hr/najave-225663/225663

 

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: https://mvep.gov.hr/gd

Zahtjev za podršku izvozniku: https://mvep.gov.hr/o-hrvatskom-izvozu/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/244657