Strana tržišta

Ovdje možete pronaći osnovne gospodarske informacije o inozemnim tržištima. Odabirom države u izborniku, pruža se uvid u njihove osnovne makroekonomske i vanjskotrgovinske pokazatelje, podatke o trgovinskoj razmjeni s Republikom Hrvatskom te pregled potpisanih bilateralnih ugovora iz područja gospodarstva. Za pojedina tržišta dostupne su i informacije o institucionalnoj gospodarskoj suradnji te bilateralnim udruženjima poduzetnika.
Za daljnja pitanja molimo kontaktirati: gospodarska.bilaterala@mvep.hr
 
Država:


Slovenija

Opći podaci

Službeni naziv:         Republika Slovenija

Glavni grad:              Ljubljana

Površina:                    20.256 km2

Broj stanovnika:       2.050.189

Službeni jezik:           slovenski

Članstvo u međunarodnim gospodarskim organizacijama: EU, WTO, OECD, IMF, IBRD, EBRD, FAO, EMU i dr.

Gospodarski profil

Makroekonomski pokazatelji

 

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

BDP, tekuće cijene

(milijardi EUR)

40,3

42,9

45,9

48,2

46,3

BDP po stanovniku (EUR)

19 550

20 810

22 080

22 983

22 585

Realni rast BDP-a (%)

3,1

5,0

3,4

2,4

-5,5

Inflacija (%)

-0,2

1,6

1,9

1,7

-0,3

Nezaposlenost (%)

8,0

6,8

6,2

4,5

3,1

Izravna strana ulaganja (milijardi USD)

1,4

1,1

1,5

0,9

..

Izvor: Eurostat, The World Bank, IMF, UNCTAD

 

Struktura BDP-a: usluge  65,8%,  industrija  32%, poljoprivreda 2,3%.

Najvažnije industrije: željezna metalurgija i aluminijski proizvodi, taljenje olova i cinka, elektrotehnika i  elektroenergetska oprema, kamioni, automobili, drvni proizvodi, tekstil, kemikalije, alatni strojevi.

 

Vanjskotrgovinska razmjena

                                                                                                                          

                                                                                                                          U milijardama  EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

IZVOZ

29,7

34,0

37,4

33,5

32,8

UVOZ

27,6

31,9

35,8

34,0

32,0

UKUPNO

57,3

65,9

73,2

67,5

64,8

RAZLIKA

 2,1

2,1

1,6

-0,5

0,8

 Izvor: Eurostat

Najznačajnije zemlje izvoza u 2020. su: Njemačka 18%, Švicarska 12%, Italija 9%, Hrvatska 8%

Najznačajniji izvozni proizvodi u 2020.: farmaceutski proizvodi 21%, vozila 13%, električni proizvodi i oprema 11%, strojevi i mehanički uređaji 10%

Najznačajnije zemlje uvoza u 2020. su: Njemačka 14%, Švicarska 13%, Italija 11%, Austrija 7,5%

Najznačajniji uvozni proizvodi u 2020: farmaceutski proizvodi 16%, vozila 10%, električni proizvodi i oprema 9%, strojevi i mehanički uređaji 9%

 

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

 

                                                                                                                                   U milijardama EUR

 

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

IZVOZ

1,5

1,5

1,6

1,6

1,5

UVOZ

2,2

2,4

2,6

2,8

2,6

UKUPNO

3,7

3,9

4,2

4,5

4,1

RAZLIKA

-0,7

-0,9

-1,0

-1,2

-1,1

Izvor: DZS

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA U 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

7606

 

Ploče, limovi i vrpce od aluminija, debljine veće od 0,2 mm

124.369.571

 

8,1

2.

8708

 

Dijelovi i pribor za vučna vozila, motorna vozila za prijevoz 10 ili više osoba

103.613.887

 

6,7

3.

7010

Boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostalo

43.426.412

 

2,8

4.

1806

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao

31.647.690

 

2,1

5.

3004

 

Lijekovi

30.972.944

 

2,0

Prikazan izvoz

334 030 504

21,7

Ukupan izvoz

1.535.224.181

100,0

Izvor: DZS

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA U 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

3004

 

Lijekovi

 

183.462.769

 

7,1

2.

8703

 

Osobni automobili i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz manje od deset osoba

160.522.497

 

6,2

3.

2710

Naftna ulja i ulja, dobivena od bitumenskih minerala (osim sirovih)

150.829.793

 

5,8

4.

2716

 

Električna energija

 

124.407.473

 

4,8

5.

7601

 

Aluminij u sirovim oblicima

 

120.438.308

 

4,7

Prikazan uvoz

739.660.840

28,7

Ukupan uvoz

2.579.370.484

100,0

Izvor: DZS

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

  • Sporazum o trgovinsko-gospodarskim odnosima i suradnji (potpisan 7.2.1994.; stupio na snagu 25.8.1994.) Ulaskom Slovenije u EU bilo je potrebno ovaj Ugovor promijeniti i uskladiti s pravnim sustavom EU, čime bi u praksi prestale vrijediti trgovinske odredbe Sporazuma. Vlada RH je 15. listopada 2004. godine donijela Odluku za sklapanje Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o trgovinsko-gospodarskim odnosima i suradnji, koji je potpisan 10. lipnja 2005. godine, a stupio je na snagu 7. veljače 2006. godine. Temeljem navedenoga promijenjen je i naziv ovog sporazuma koji se sada zove Sporazum o gospodarskim odnosima i suradnji.
  • Sporazum o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (potpisan 12.12.1997.; stupio na snagu 8.7.2004.)
  • Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i imovinu (potpisan 10.6.2005.; stupio na snagu  10.11.2005.)
  • Sporazum o prijevozu putnika i stvari u međunarodnom cestovnom prometu (potpisan 14.7.1992.; stupio na snagu 14.1.1994.)
  • Sporazum o redovitom zračnom prometu (potpisan 8.7.1994., stupio na snagu 1.2.1995.; Postoji dodatak Sporazumu od 1.6.2000.)
  • Sporazum o obavljanju željezničkog prometa preko državne granice (potpisan 2.4.1997.; stupio na snagu 12.12.2002.)

 

 

Bilateralna gospodarska udruženja

 

Javni natječaji i sajmovi

 

Javni natječaji u tijeku: https://mvep.gov.hr/izvozne-prilike/
Najave sajmova: https://mvep.gov.hr/najave-225663/225663

 

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: https://mvep.gov.hr/gd

Zahtjev za podršku izvozniku: https://mvep.gov.hr/o-hrvatskom-izvozu/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/244657