Strana tržišta

Ovdje možete pronaći osnovne gospodarske informacije o inozemnim tržištima. Odabirom države u izborniku, pruža se uvid u njihove osnovne makroekonomske i vanjskotrgovinske pokazatelje, podatke o trgovinskoj razmjeni s Republikom Hrvatskom te pregled potpisanih bilateralnih ugovora iz područja gospodarstva. Za pojedina tržišta dostupne su i informacije o institucionalnoj gospodarskoj suradnji te bilateralnim udruženjima poduzetnika.
Za daljnja pitanja molimo kontaktirati: gospodarska.bilaterala@mvep.hr
 
Država:


Slovenija

Opći podaci

Službeni naziv:         Republika Slovenija

Glavni grad:              Ljubljana

Površina:                    20.256 km2

Broj stanovnika:       2.050.189

Službeni jezik:           slovenski

Članstvo u međunarodnim gospodarskim organizacijama: EU, WTO, OECD, IMF, IBRD, EBRD, FAO, EMU i dr.

Gospodarski profil

Makroekonomski pokazatelji

 

  2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
BDP, tekuće cijene
(milijardi EUR)
42,9 45,9 48,2 46,3 52,2
BDP po stanovniku (EUR) 20 810 22 080 22 983 22 585 24 770
Realni rast BDP-a (%) 5,0 3,4 2,4 -4,2 8,1
Inflacija (%) 1,6 1,9 1,7 -0,3 2,0
Nezaposlenost (%) 6,8 6,2 4,5 3,1 4,8
Izravna strana ulaganja (milijarde EUR) 13,9 15,2 16,2 16,6 ---
Izvor: Eurostat, The World Bank, Državni zavod za statistiku Slovenije, Narodna banka Slovenije
 
 
Struktura BDP-a: usluge  65,8%,  industrija  32%, poljoprivreda 2,3%.
Najvažnije industrije: željezna metalurgija i aluminijski proizvodi, taljenje olova i cinka, elektrotehnika i  elektroenergetska oprema, kamioni, automobili, drvni proizvodi, tekstil, kemikalije, alatni strojevi.
 
Vanjskotrgovinska razmjena
                                                                                                            U milijardama  EUR
  2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
IZVOZ 34,0 37,4 33,5 32,8 39,4
UVOZ 31,9 35,8 34,0 32,0 42,0
UKUPNO 65,9 73,2 67,5 64,8 81,4
RAZLIKA 2,1 1,6 -0,5 0,8 2,6
 Izvor: Eurostat
 
Najznačajnije zemlje izvoza u 2021. su: Njemačka (17,3%), Švicarska (13,4%), Italija (10,7%), Hrvatska (7,9%) i Austrija (6,6%).
Najznačajniji izvozni proizvodi u 2021.: farmaceutski proizvodi 21%, vozila 13%, električni proizvodi i oprema 11%, strojevi i mehanički uređaji 10%
Najznačajnije zemlje uvoza u 2021. su: Njemačka (14,9%), Italija (11,3%), Švicarska (10,1%), Kina (10,0%) i Austrija (8,8%).
Najznačajniji uvozni proizvodi u 2021: farmaceutski proizvodi 16%, vozila 10%, električni proizvodi i oprema 9%, strojevi i mehanički uređaji 9%
 
Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom
                                     
Robna razmjena
                                                                                                              U milijardama EUR
  2018. 2019. 2020. 2021. I.-VI. 2022.
IZVOZ 1,6 1,6 1,5 1,9 1,2
UVOZ 2,6 2,8 2,6 3,1 2,2
UKUPNO 4,2 4,5 4,1 5,0 3,4
RAZLIKA -1,0 -1,2 -1,1 -1,2 -1,0
Izvor: DZS
 
STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA U I-VI 2022.
R.br. Tarifna oznaka Naziv robe EUR %
1. 7606
 
Ploče, limovi i vrpce od aluminija, debljine veće od 0,2 mm 124.369.571
 
10,3
2. 2716
 
Električna energija
 
103.613.887
 
8,6
3. 8708
 
Dijelovi i pribor za vučna vozila, motorna vozila za prijevoz 10 ili više osoba 43.426.412
 
3,6
4. 7010 Boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostalo 31.647.690
 
2,6
5. 7108 Zlato, neobrađeno ili u obliku proizvoda 30.972.944
 
2,5
Prikazan izvoz 334 030 504 27,6
Ukupan izvoz 1.200.911.100 100,0
Izvor: DZS
 
STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA U I-VI 2022.
R.br. Tarifna oznaka Naziv robe EUR %
1. 2710 Naftna ulja i ulja, dobivena od bitumenskih minerala (osim sirovih) 112.949.956 5,1
2. 8703
 
Osobni automobili i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz manje od deset osoba 98.288.963 4,5
3. 2711 Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici 50.954.539 2,3
4. 2716
 
Električna energija
 
29.341.611 1,3
5. 3004
 
Lijekovi
 
28.108.928 1,3
Prikazan uvoz 319.643.997 14,5
Ukupan uvoz 2.204.168.243 100,0
Izvor: DZS
 
 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva
  • Sporazum o trgovinsko-gospodarskim odnosima i suradnji (potpisan 7.2.1994.; stupio na snagu 25.8.1994.) Ulaskom Slovenije u EU bilo je potrebno ovaj Ugovor promijeniti i uskladiti s pravnim sustavom EU, čime bi u praksi prestale vrijediti trgovinske odredbe Sporazuma. Vlada RH je 15. listopada 2004. godine donijela Odluku za sklapanje Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o trgovinsko-gospodarskim odnosima i suradnji, koji je potpisan 10. lipnja 2005. godine, a stupio je na snagu 7. veljače 2006. godine. Temeljem navedenoga promijenjen je i naziv ovog sporazuma koji se sada zove Sporazum o gospodarskim odnosima i suradnji.
  • Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i imovinu (potpisan 10.6.2005.; stupio na snagu  10.11.2005.)
  • Sporazum o prijevozu putnika i stvari u međunarodnom cestovnom prometu (potpisan 14.7.1992.; stupio na snagu 14.1.1994.)
  • Sporazum o redovitom zračnom prometu (potpisan 8.7.1994., stupio na snagu 1.2.1995.; Postoji dodatak Sporazumu od 1.6.2000.)
  • Sporazum o obavljanju željezničkog prometa preko državne granice (potpisan 2.4.1997.; stupio na snagu 12.12.2002.)
 

Bilateralna gospodarska udruženja
 

Javni natječaji i sajmovi
 
Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/
Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave
 

Posebne napomene
 
Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr
Zahtjev za podršku izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku