Strana tržišta

Ovdje možete pronaći osnovne gospodarske informacije o inozemnim tržištima. Odabirom države u izborniku, pruža se uvid u njihove osnovne makroekonomske i vanjskotrgovinske pokazatelje, podatke o trgovinskoj razmjeni s Republikom Hrvatskom te pregled potpisanih bilateralnih ugovora iz područja gospodarstva. Za pojedina tržišta dostupne su i informacije o institucionalnoj gospodarskoj suradnji te bilateralnim udruženjima poduzetnika.
Za daljnja pitanja molimo kontaktirati: gospodarska.bilaterala@mvep.hr
 
Država:


Belgija

Opći podaci

Službeni naziv:                   Kraljevina Belgija

Glavni grad:                        Bruxelles

Površina:                             30.528 m2

Broj stanovnika:                11,492,641

Službeni jezik:                    nizozemski, francuski, njemački

Članstvo u međunarodnim gospodarskim organizacijama: EU, WTO, IMF, EMU, OECD, EBRD, FAO, IBRD i dr.

Gospodarski profil

 

Makroekonomski pokazatelji

 

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

BDP (milijarde EUR)

424,7

439,1

450,6

473,0

451,1

BDP po stanovniku (EUR)

37 600

38 700

39 500

35 900

39 110

Realni rast BDP-a (%)

1,2

1,7

1,5

1,4

- 6,3

Inflacija (%)

1,7

2,2

2,2

1,2

0,4

Nezaposlenost (%)

7,9

7,1

6,5

5,4

6,01

Izravna strana ulaganja (milijarde USD)

57,53

-36,14

-54,78

-28,52

-28,9

 

Izvor: Eurostat, The World Bank (fdi), IMF

 

Struktura BDP-a u 2019.: usluge 69,7%, industrija 19,03%, poljoprivreda 0,43%.

 

Najvažnije industrije: strojogradnja i metalni proizvodi, sklapanje motornih vozila, oprema za prijevoz, prehrambena industrija, kemikalije, tekstilna industrija, staklo.

 

Vanjskotrgovinska razmjena (robe)

 

U milijardama EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

IZVOZ

359,8

381,4

395,0

398,0

367,5

UVOZ

342,8

362,3

381,1

381,5

346,5

UKUPNO

702,6

743,7

776,1

779,5

714

RAZLIKA

17,0

19,1

13,9

16,5

21

Izvor: Eurostat, Country Economy, IMF, Belgijska agencija za vanjsku trgovinu

 

Najznačajnije zemlje izvoza u 2020.: EU - Njemačka 27,1%, Francuska 21,3%, Nizozemska 17,9%, Italija 8%, Španjolska 4,6%; izvan EU – Ujedinjena Kraljevina 21,4%, SAD 19,8%, Kina 6,5%, Turska 3,8%, Švicarska 3,8%.

 

Najznačajniji izvozni proizvodi u 2020.: kemijski proizvodi (27,6%), oprema za prijevoz (12,1%), strojevi i oprema (10,6%), plastika (7,6%), osnovni metali (7,1%).

 

Najznačajnije zemlje uvoza u 2020.: EU -  Nizozemska 27%, Njemačka 22,4%, Francuska 16,1%, Irska 8,5%, Italija 7%; izvan EU - SAD 18%, Kina 13,5%, Ujedinjena Kraljevina 10,4%, Japan 7,1%, Švicarska 6,3%.

 

Najznačajniji uvozni proizvodi u 2020.: kemijski proizvodi (21,6%), strojevi i oprema (13,6%), oprema za prijevoz (13%), mineralni proizvodi (9,2%), osnovni metali (6,6%).

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

 

                                                                                                                                   U milijunima EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

IZVOZ

131,2

240,6

260,3

258.0

267,5

UVOZ

371,1

469,3

386,4

456.5

718,2

UKUPNO

502,3

709,9

646,7

714.6

985,7

RAZLIKA

-239,9

-228,7

-126,1

-198,5

-450,7

Izvor: DZS


 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

3002

Ljudska i životinjska krv pripremljena za uporabu

71.065.794

26,58

2.

8703

Osobni automobili i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz manje od deset osoba

28.092.670

10,51

3.

3004

Lijekovi

15.639.310

5,85

4.

3916

Monofilamenti s bilo kojom dimenzijom poprečnog presjeka većom od 1 mm

14.008.827

5,24

5.

2941

Antibiotici

11.103.428

4,15

Prikazan izvoz

139.910.029

52,33

Ukupan izvoz

267.377.768

100,00

Izvor: DZS

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

3004

Lijekovi

38.900.540

5,43

2.

3002

Ljudska krv; životinjska krv

17.377.829

2,43

3.

8703

Osobni automobili i ostala motorna vozil

10.616.720

1,48

4.

1806

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi

10.008.261

1,40

5.

1905

Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi

9.586.232

1,34

Prikazan uvoz

84.489.582

12,08

Ukupan uvoz

716.244.759

100,00

 

Izvor: DZS

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

  • Sporazum između Republike Hrvatske i Kraljevine Belgije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i imovinu (sklopljen 31.10.2001.; objava u NN-MU: 06/03; stupanje na snagu: 1.4.2004.; objava stupanja na snagu: 03/04)

 

  • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije o zračnom prometu (datum potpisivanja: 12.03.1996.; objava u NN-MU: 07/96; stupanje na snagu: 24.03.2003.; objava stupanja na snagu: 10/03)

 

  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Belgijsko-luksemburške ekonomske unije o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja (datum potpisivanja: 31.10.2001.; objava u NN-MU: 5/2002; stupanje na snagu: 28.12.2003.; objava stupanja na snagu: 18/2003)

 

  • Memorandum o suglasnosti između Ureda za sprječavanje pranja novca Republike Hrvatske i Jedinice za obradu financijsko obavještajnih podataka Belgije CTIF/CFI o suradnji i uzajamnoj pomoći u vezi razmjene informacija povezanih s pranjem novca (datum potpisivanja: 25.01.1995.; stupanje na snagu: 25.01.1995.)

 

  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije o međunarodnom cestovnom prijevozu (datum potpisivanja: 02.07.2002.; objava u NN-MU: 6/2005)

 

Bilateralna gospodarska udruženja

..

Javni natječaji i sajmovi

 

Javni natječaji u tijeku: https://mvep.gov.hr/izvozne-prilike/
 

Najave sajmova: https://mvep.gov.hr/najave-225663/225663

 

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: https://mvep.gov.hr/gd

 

Zahtjev za podršku izvozniku: https://mvep.gov.hr/o-hrvatskom-izvozu/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/244657