Strana tržišta

Ovdje možete pronaći osnovne gospodarske informacije o inozemnim tržištima. Odabirom države u izborniku, pruža se uvid u njihove osnovne makroekonomske i vanjskotrgovinske pokazatelje, podatke o trgovinskoj razmjeni s Republikom Hrvatskom te pregled potpisanih bilateralnih ugovora iz područja gospodarstva. Za pojedina tržišta dostupne su i informacije o institucionalnoj gospodarskoj suradnji te bilateralnim udruženjima poduzetnika.
Za daljnja pitanja molimo kontaktirati: gospodarska.bilaterala@mvep.hr
 
Država:


Belgija

Opći podaci

Službeni naziv:                   Kraljevina Belgija
Glavni grad:                        Bruxelles
Površina:                             30.528 m2
Broj stanovnika:                11,584,008
Službeni jezik:                    nizozemski, francuski, njemački
Članstvo u međunarodnim gospodarskim organizacijama:
EU, WTO, IMF, EMU, OECD, EBRD, FAO, IBRD i dr.

Gospodarski profil

Makroekonomski pokazatelji
 
  2017. 2018.  2019.   2020.   2021.
BDP (milijarde EUR) 439,1 450,6 473,0 456,8 506,9
BDP po stanovniku (EUR) 39 130 40 260 41 660 39 830* 43 340*
Realni rast BDP-a (%) 1,7 1,5   1,4  -5,4*  6,1*
Inflacija (%) 2,2 2,2   1,2    0,7   2,4
Nezaposlenost (%) 7,1 6,5    5,4    5,6   6,4*
Izravna strana ulaganja – neto priljev (fdi net inflows)
(milijarde USD)
-37,9 -41,6 -30,08 -17,57 -20,04
 
Izvor: Eurostat (*privremeni rezultati), The World Bank (Fdi net inflows), IMF
 
Struktura BDP-a u 2021.: usluge 67,8%, industrija 20,9%, poljoprivreda 0,6%.
Najvažnije industrije: strojogradnja i metalni proizvodi, sklapanje motornih vozila, oprema za prijevoz, prehrambena industrija, kemikalije, tekstilna industrija, staklo.
 
Vanjskotrgovinska razmjena
 
U milijardama EUR
  2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
IZVOZ 381,4 395,0 398,0 369,7 461,6
UVOZ 362,3 381,1 381,5 347,9 432,1
UKUPNO 743,7 776,1 779,5 717,6 893,7
RAZLIKA +19,1 +13,9 +16,5 +21,8 +29,5
Izvor: Eurostat, Belgian Foreign Trade Agency
 
Najznačajnije zemlje izvoza u 2021.: Njemačka 18,7%, Francuska 14,2%, Nizozemska 12,2%, SAD 6%, Ujedinjena kraljevina 5,7%, Italija 4,8%.
 
Najznačajniji izvozni proizvodi u 2021.: kemijski proizvodi 29,2%, mineralni proizvodi 9,9%, transportna oprema 9,7%, strojevi i oprema 9,7%, plastika 8%, osnovni metali 7,8%, hrana 5,4%, plemeniti metali i kamenje 4,1%, tekstil 2,9%.
 
Najznačajnije zemlje uvoza u 2021.: Nizozemska 19,4%, Njemačka 13,7%, Francuska 9,5%, SAD 6,4%, Kina 5,7%, Italija 4.1%, Irska 3,7%, Ujedinjena Kraljevina 3,6%.
 
Najznačajniji uvozni proizvodi u 2021.: kemijski proizvodi 23,1%, mineralni proizvodi 15%, strojevi i oprema 13%, transportna oprema 10,5%, osnovni metali 7,7%, plastika 5,6%, plemeniti metali i kamenje 3,9%, hrana, 3,9%, povrće 2,9%, optički instrumenti 2,9%.
 
Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom
                                     
Robna razmjena
 
                                                                                                                                   U milijunima EUR
  2018. 2019. 2020. 2021. I.-VI. 2022.
IZVOZ 260,3 407,5 206,0 254,3 120,3
UVOZ 386,4 452,8 609,2 573,5 339,9
UKUPNO 646,7 860,4 815,2 827,8 460,2
RAZLIKA -126,1 -45,3 -403,2 -319,2 219,6
Izvor: DZS

 
STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA 2021.
R.br. Tarifna oznaka Naziv robe EUR %
1. 3002 Ljudska i životinjska krv 29.526.972 11,6
2. 8703 Osobni automobili i druga motorna vozila zasnovana 24.451.568 9,6
3. 3916 Monofilamenti s bilo kojom dimenzijom poprečnog presjeka većom od 1 mm 22.901.112 9,0
4. 4408 Listovi za furniranje 16.552.292 6,5
5. 2941 Antibiotici 13.638.423 5,4
Prikazan izvoz 107.070.367 42,1
Ukupan izvoz 254.298.523 100,00
Izvor: DZS
 
STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA 2021.
R.br. Tarifna oznaka Naziv robe EUR %
1. 3002 Ljudska i životinjska krv 93.222.913 16,3
2. 8703 Osobni automobili i druga motorna vozila zasnovana 58.065.331 10.1
3. 3901 Polimeri etilena u primarnim oblicima 27.378.199 4,8
4. 3826 Biodizel i njegove mješavine, bez sadržaja naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala ili s masenim udjelom tih ulja manjim od 70% 21.766.254 3,8
5. 3004 Lijekovi 17.524.434 3,0
Prikazan uvoz 217.957.131 37,0
Ukupan uvoz 573.508.873 100,00
 
Izvor: DZS
 
Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva
  • Sporazum između Republike Hrvatske i Kraljevine Belgije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i imovinu (sklopljen 31.10.2001.; objava u NN-MU: 06/03; stupanje na snagu: 1.4.2004.; objava stupanja na snagu: 03/04)
  • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije o zračnom prometu (datum potpisivanja: 12.03.1996.; objava u NN-MU: 07/96; stupanje na snagu: 24.03.2003.; objava stupanja na snagu: 10/03)
  • Memorandum o suglasnosti između Ureda za sprječavanje pranja novca Republike Hrvatske i Jedinice za obradu financijsko obavještajnih podataka Belgije CTIF/CFI o suradnji i uzajamnoj pomoći u vezi razmjene informacija povezanih s pranjem novca (datum potpisivanja: 25.01.1995.; stupanje na snagu: 25.01.1995.)
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije o međunarodnom cestovnom prijevozu (datum potpisivanja: 02.07.2002.; objava u NN-MU: 6/2005)
  •  
Javni natječaji i sajmovi
 
Javni natječaji u tijeku: https://mvep.gov.hr/o-hrvatskom-izvozu/izvozneprilike/244678
Najave sajmova: https://mvep.gov.hr/najave-225663/225663
 
Posebne napomene

 
Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr 
Zahtjev za podršku izvozniku: https://mvep.gov.hr/o-hrvatskom-izvozu/zahtjev-za-podrsku-izvozniku/244657