Strana tržišta

Ovdje možete pronaći osnovne gospodarske informacije o inozemnim tržištima. Odabirom države u izborniku, pruža se uvid u njihove osnovne makroekonomske i vanjskotrgovinske pokazatelje, podatke o trgovinskoj razmjeni s Republikom Hrvatskom te pregled potpisanih bilateralnih ugovora iz područja gospodarstva. Za pojedina tržišta dostupne su i informacije o institucionalnoj gospodarskoj suradnji te bilateralnim udruženjima poduzetnika.
Za daljnja pitanja molimo kontaktirati: gospodarska.bilaterala@mvep.hr
 
Država:


Sjedinjene Američke Države

Opći podaci

Službeni naziv:         Sjedinjene Američke Države

Glavni grad:               Washington, D.C.

Površina:                    9.831.510 km2

Broj stanovnika:       331, 893, 745 (2021.)

Službeni jezik:           nema službenog jezika na federalnoj razini, engleski je najrašireniji i de facto službeni jezik

Članstvo u međunarodnim gospodarskim organizacijama:

AfDB, APEC, BIS, EBRD, FAO, G-5, G-7, G-8, G-10, IADB,  IBRD, ICC, IDA, IEA, IFAD, IFC, IMF, MIGA, NAFTA, OECD, Pariški klub, UNCTAD, WCO, WIPO, WTO i dr.

Gospodarski profil

Makroekonomski pokazatelji

                                                                      

  2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
BDP, tekuće cijene (bilijuna USD) 19,47 20,52 21,37 20,89 22,9
BDP po stanovniku (USD) 59 250 63 490 65 970 64 140 70 430
Realni rast BDP-a (%) 2,3 2,9 2,3 -3,4 5,7
Inflacija (%) 1,9 2,4 1,8 1,2 4,2
Nezaposlenost (%) 4,4 4,0 3,6 8,1 4,7
Izravna strana ulaganja
(neto priljevfdi net inflows)
 (milijardi USD)
28,59 -344,33 -180,01 100,39 51,68
Izvor: The World Bank (FDI net inflows)
 
Struktura BDP-a u 2021.: Financije, osiguranja, nekretnine, iznajmljivanje i leasing (21%), profesionalne i poslovne usluge (13%), javna uprava (12,1%), proizvodnja (10,7%), obrazovanje, zdravstvo i socijalna skrb (8,6%), trgovina na veliko 6,2%, trgovina na malo (6%), informacijsko-komunikacijska industrija (5,6%), umjetnost, zabava, rekreacija, smještaj, usluge prehrane (3,9%), građevinska industrija (4,1%), prijevoz i skladištenje (3%).
 
Najveće industrije: zdravstvo i farmaceutska industrija, tehnološki sektor (ICT), građevinarstvo, trgovina, industrija proizvodnje kratkotrajnih proizvoda (vijek kraći od tri godine, kao što su benzin, struja i odjeća).
 
 
Vanjskotrgovinska razmjena
 
                                                                                                                      U bilijunima USD
  2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
IZVOZ 1,54 1,66 1,64 1,43 1,75
UVOZ 2,34 2,54 2,49 2,33 2,83
UKUPNO 3,88 4,2 4,13 3,76 4,58
RAZLIKA -0,8 -0,88 -0,85 -0,9 -1,08
Izvor: The World Bank, Bureau of Economic Analysis of U.S. Department of Commerce, Country economy, IMF
Najznačajnije zemlje izvoza 2021. (mlrd. USD): Kanada (307,6), Meksiko (276,5), Kina (151,1), Japan (75), Južna Koreja (65,8), Njemačka (65,2), Ujedinjena Kraljevina (61,5), Nizozemska (53,6), Indija (40,1), Tajvan (36,9), Francuska (30).
Najznačajniji izvozni proizvodi 2021. (mlrd. USD): mineralna goriva uključujući naftu: 239,8 (13,7%); strojevi uključujući računala: 209,3 (11,9%); električni strojevi, oprema: 185,4 (10,6%); vozila: 122,2 (7%); optički, tehnički, medicinski uređaji: 91,7 (5,2%); zrakoplovi, svemirske letjelice: 89,1 (5,1%); dragulji, plemeniti metali: 82,3 (4,7%); farmaceutika: 78 (4,4%); plastika, plastični proizvodi: 74,3 (4,2%); organske kemikalije: 42,9 (2,4%).
Najznačajnije zemlje uvoza 2021.(mlrd. USD): Kina (504,4), Meksiko (384,7), Kanada (357,2), Njemačka (135,2), Japan (135,1), Vijetnam (101,9), Južna Koreja (95), Tajvan (77,1), Irska (73,7), Indija (73,3), Švicarska (43).
Najznačajniji uvozni proizvodi 2021. (mlrd. USD): strojevi uključujući računala: 428,8 (14,6%); električni strojevi, oprema: 416 (14,2%); vozila: 283,1 (9,6%); mineralna goriva uključujući naftu: 223,9 (7,6%); farmaceutika: 149,5 milijardi USD (5,1%); optički, tehnički, medicinski uređaji: 106,2 (3,6%); dragulji, plemeniti metali: 96 (3,3%); plastika, plastični artikli: 82,5 (2,8%); namještaj, posteljina, rasvjeta, znakovi, montažne zgrade: 81,4 (2,8%); organske kemikalije: 64,4 (2,2%).

 
Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom
                                     
Robna razmjena
                                                                                                                 U milijunima USD
  2018. 2019. 2020. 2021. I.-VI. 2022.
IZVOZ 403,9 461,5 521,3 713,3 304,3
UVOZ 213,8 188,3 198,2 680,5 1.309,9
UKUPNO 617,7  649,8  719,5 1.393,8 1.614,2
RAZLIKA 190,1 273,2 323,1 32,8 -1,005,6
 Izvor: DZS
 
STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA 2021.
R.br. Tarifna oznaka Naziv robe USD %
1. 3004 Lijekovi 203.491.316 28,5
2. 9302 Revolveri i pištolji 139.301.466 19,5
3. 3002 Ljudska i životinjska krv 53.511.914 7,5
4. 8480 Kalupnici za ljevaonice kovina 37.526.104 5,3
5. 8504 Električni transformatori, statički pretvarači 34.136.697 4,8
Prikazan izvoz 467.967.497 65,6
Ukupan izvoz 713.304.813 100
Izvor: DZS
 
STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA 2021.
R.br. Tarifna oznaka Naziv robe USD %
1. 2711 Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici 489.661.388 71,9
2. 2941 Antibiotici 19.130.514 2,8
3. 8802 Letjelice s pogonom (npr. helikopteri, zrakoplovi); svemirske letjelice (uključujući satelite) 11.542.290 1,7
4. 8803 Dijelovi letjelica iz tarifnih brojeva 8801 i 8802, drugdje nespomenuti i neuključeni 11.435.483 1,7
5. 0802 Ostali orašasti plodovi, svježi ili suhi, neovisno jesu li oljušteni ili oguljeni ili ne 10.024.690 1,4
Prikazan uvoz 541.794.365 79,5
Ukupan uvoz 680.544.843 100,0
Izvor: DZS
 

 
Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva
 • Ugovor o poticanju investiranja između Vlade RH i Vlade SAD (potpisan 15.1.1993., stupio na snagu 15.1.1993.)
 
 • Sporazum između Vlade RH i Vlade SAD o gospodarskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći (potpisan 6.5.1994., stupio na snagu 1.5.1995.)[1]
 
 • Sporazum između Ministarstva financija RH i Korporacije za robne kredite SAD o prodaji poljoprivrednih proizvoda (potpisan 7.7.1995., stupio na snagu 7.7.1995.)
 
 • Sporazum između RH i SAD o konsolidaciji i reprogramiranju dugova koje je odobrila i garantirala Vlada SAD i njezine agencije (potpisan 1.2.1996.)
 
 • Ugovor između Vlade RH i Vlade SAD o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (potpisan 13.7.1996., objava u NN-MU 6/1997, stupio na snagu 20.6.2001.)
 
 • Sporazum između Vlade RH i Vlade SAD-a o zračnom prometu (potpisan 3.2.2011., objava u NN-MU 11/2011, stupio na snagu 7.9.2011.)
 
 • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e (datum sklapanja: 20.3.2015, objavljeno u NN-MU 5/2016, stupio na snagu: 27.12.2016.)
 
 • Dodatni sporazum Sporazumu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e (datum sklapanja: 28.9.2015, objavljeno u NN 5/2016, stupio na snagu: 28.9.2015.)
 
 
Bilateralna gospodarska udruženja
 
 • Američka gospodarska komora u RH (The American Chamber of Commerce in Croatia) www.amcham.hr 
 
 • Od  2014. godine u SAD djeluje Udruženje hrvatsko - američkih poduzetnika (The Association of Croatian American Professionals ACAP) https://www.croampro.com/  
 
 • Od 1993. godine u SAD djeluje Nacionalna federacija Zaklade za kulturu američkih Hrvata (The National Federation of Croatian Americans Cultural Foundation – NFCACF). NFCACF je neprofitna organizacija koja promovira interese hrvatske zajednice u SAD (poglavito u Washingtonu) https://nfcacf.org/
 
Javni natječaji i sajmovi
 
Javni natječaji u tijeku: https://mvep.gov.hr/o-hrvatskom-izvozu/izvozne-prilike/244678
Najave sajmova: https://mvep.gov.hr/najave-225663/225663
 
 
Posebne napomene
 
Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr 
Zahtjev za podršku izvozniku: https://mvep.gov.hr/o-hrvatskom-izvozu/zahtjev-za-podrsku-izvozniku/244657   
 
[1] Protokol između Vlade RH i Vlade SAD kojim se mijenja i dopunjuje Sporazum između Vlade RH i Vlade SAD o gospodarskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći (radi usklađivanja odredbi Sporazuma kojima se uređuju porezna i carinska oslobođenja s pravnom stečevinom Europske unije) – u postupku