Strana tržišta

Ovdje možete pronaći osnovne gospodarske informacije o inozemnim tržištima. Odabirom države u izborniku, pruža se uvid u njihove osnovne makroekonomske i vanjskotrgovinske pokazatelje, podatke o trgovinskoj razmjeni s Republikom Hrvatskom te pregled potpisanih bilateralnih ugovora iz područja gospodarstva. Za pojedina tržišta dostupne su i informacije o institucionalnoj gospodarskoj suradnji te bilateralnim udruženjima poduzetnika.
Za daljnja pitanja molimo kontaktirati: gospodarska.bilaterala@mvep.hr
 
Država:


Sjedinjene Američke Države

Opći podaci

Službeni naziv:         Sjedinjene Američke Države

Glavni grad:               Washington, D.C.

Površina:                    9.831.510 km2

Broj stanovnika:       326 milijuna

Službeni jezik:           nema službenog jezika na federalnoj razini, engleski je najrašireniji i de facto službeni jezik

Članstvo u međunarodnim gospodarskim organizacijama:

AfDB, APEC, BIS, EBRD, FAO, G-5, G-7, G-8, G-10, IADB,  IBRD, ICC, IDA, IEA, IFAD, IFC, IMF, MIGA, NAFTA, OECD, Pariški klub, UNCTAD, WCO, WIPO, WTO i dr.

Gospodarski profil

Makroekonomski pokazatelji

                                                                      

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

BDP, tekuće cijene (bilijuna USD)

18,6

19,3

20,5

..

..

BDP po stanovniku (USD)

57 588

59 531

62 517

65 112

63,742

Realni rast BDP-a (%)

1,5

2,3

2,5

2,3

..

Inflacija (%)

1,3

2,1

2,4

1,8

5,4

Nezaposlenost (%)

4,9

4,4

4,0

3,6

Srpanj 2020/ 10,2

Izravna strana ulaganja (milijardi USD)

494,4

354,8

254

251

120,7

Izvor: The World Bank, IMF

 

Struktura BDP-a.: usluge 80,2%; industrija 18,9%, poljoprivreda 0,9%.

Najvažnije industrije: tehnologija, nafta, čelik, motorna vozila, zrakoplovna industrija, telekomunikacije, kemikalije, elektronika, prerada hrane, roba široke potrošnje, drvo, rudarstvo.

 

Vanjskotrgovinska razmjena

 

     U bilijunima USD

 

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

IZVOZ

1,6

1,5

1,4

1,5

2,5

2,5

UVOZ

2,4

2,3

2,2

2,2

1,6

3,1

UKUPNO

4

3,8

3,7

3,7

4,1

5,6

RAZLIKA

-0,8

-0,8

-0,8

-0,7

0,9

-0,6

Izvor: The World Bank, Bureau of Economic Analysis of U.S. Department of Commerce, Country economy, IMF

Najznačajnije zemlje izvoza: Kanada 18,3%, Meksiko 15,9%, Kina 8%, Japan 4,4%.

Najznačajniji izvozni proizvodi: poljoprivredni proizvodi, industrijski proizvodi, kapitalna dobra (zrakoplovi, dijelovi za motorna vozila, računala, telekomunikacijska oprema), potrošačka dobra (automobili, lijekovi).

Najznačajnije zemlje uvoza: Kina 21,1%, Meksiko 13,4%, Kanada 12,7%, Japan 6%, Njemačka 5,2%.

Najznačajniji uvozni proizvodi: poljoprivredni proizvodi, industrijske potrepštine, kapitalna dobra (računala, telekomunikacijska oprema, dijelovi za motorna vozila), potrošačka dobra (automobili, odjeća, lijekovi, namještaj, igračke).

 

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

 

                                                                                                                 U milijunima USD

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

IZVOZ

505,8

606,0

403,9

461,5

466,8

UVOZ

208,9

158,9

213,8

188,3

198,1

UKUPNO

714,7

764,9

617,7

649,8 

664,9

RAZLIKA

296,9

447,1

190,1

273,2

268,7

        Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

USD

%

1.

3004

Lijekovi

192.249.817

41,6

2.

9302

Revolveri i pištolji

36.323.175

7,8

3.

8480

Kalupnici za ljevaonice kovina

26.781.334

5,8

4.

7606

Ploče, limovi i vrpce, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm

26.392.727

5,7

5.

3002

Ljudska i životinjska krv, pripremljena uporabu

14.367.757

3,1

Prikazan izvoz

296.114.810

64,0

Ukupan izvoz

461.502.106

100,0

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

USD

%

1.

2941

Antibiotici

15.960.682

8,5

2.

8803

Dijelovi proizvoda iz tarifnih brojeva 8801 ili 8802

11.522.868

6,1

3.

2713

Naftni koks, naftni bitumen i ostali ostaci od nafte ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala

10.051.182

5,3

4.

0802

Ostali orašasti plodovi, svježi ili suhi, neovisno jesu li oljušteni ili oguljeni ili ne

8.867.246

4,7

5.

3002

Ljudska krv; životinjska krv pripremljena za terapijsku, profilaktičnu ili dijagnostičku uporabu

8.854.318

4,7

Prikazan uvoz

55.256.296

29,3

Ukupan uvoz

188.302.454

100,0

Izvor: DZS

 

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

 • Ugovor o poticanju investiranja između Vlade RH i Vlade SAD (potpisan 15.1.1993., stupio na snagu 15.1.1993.)

 

 • Sporazum između Vlade RH i Vlade SAD o gospodarskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći (potpisan 6.5.1994., stupio na snagu 1.5.1995.)[1]

 

 • Sporazum između Ministarstva financija RH i Korporacije za robne kredite SAD o prodaji poljoprivrednih proizvoda (potpisan 7.7.1995., stupio na snagu 7.7.1995.)

 

 • Sporazum između RH i SAD o konsolidaciji i reprogramiranju dugova koje je odobrila i garantirala Vlada SAD i njezine agencije (potpisan 1.2.1996.)

 

 • Ugovor između Vlade RH i Vlade SAD o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (potpisan 13.7.1996., objava u NN-MU 6/1997, stupio na snagu 20.6.2001.)

 

 • Sporazum između Vlade RH i Vlade SAD-a o zračnom prometu (potpisan 3.2.2011., objava u NN-MU 11/2011, stupio na snagu 7.9.2011.)

 

 • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e (datum sklapanja: 20.3.2015, objavljeno u NN-MU 5/2016, stupio na snagu: 27.12.2016.)

 

 • Dodatni sporazum Sporazumu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e (datum sklapanja: 28.9.2015, objavljeno u NN 5/2016, stupio na snagu: 28.9.2015.)

 

 

Bilateralna gospodarska udruženja

 • Američka gospodarska komora u RH (American Chamber of Commerce in Croatia) www.amcham.hr
 • Tijekom  2014. s radom u SAD je započelo „The Association of Croatian American Professionals” - Udruženje hrvatsko-američkih poduzetnika - ACAP”. 
 • U Washingtonu djeluje Udruga hrvatske zajednice „HURA“.
 • Aktivna je i organizacija NFCACF (Kulturni fond nacionalne federacije američkih Hrvata). NFCACF je neprofitna organizacija koja promovira interese hrvatske zajednice u SAD.

 

 

Javni natječaji i sajmovi

 

Javni natječaji u tijeku: https://mvep.gov.hr/izvozne-prilike/
Najave sajmova: https://mvep.gov.hr/najave-225663/225663

 

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: https://mvep.gov.hr/gd

Zahtjev za podršku izvozniku: https://mvep.gov.hr/gd/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku