Strana tržišta

Ovdje možete pronaći osnovne gospodarske informacije o inozemnim tržištima. Odabirom države u izborniku, pruža se uvid u njihove osnovne makroekonomske i vanjskotrgovinske pokazatelje, podatke o trgovinskoj razmjeni s Republikom Hrvatskom te pregled potpisanih bilateralnih ugovora iz područja gospodarstva. Za pojedina tržišta dostupne su i informacije o institucionalnoj gospodarskoj suradnji te bilateralnim udruženjima poduzetnika.
Za daljnja pitanja molimo kontaktirati: gospodarska.bilaterala@mvep.hr
 
Država:


Rumunjska

Opći podaci

Službeni naziv                    Rumunjska  

Glavni grad                         Bukurešt

Površina                               238.391 km2

Broj stanovnika                 19,4 milijuna

Službeni jezik                      rumunjski

Članstvo u međunarodnim gospodarskim organizacijama:

EU, EBRD, FAO, IBRD, IFAD, IMF, WB, WTO.

Gospodarski profil

Makroekonomski pokazatelji

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.*

BDP, tekuće cijene

(milijarde EUR)

170,3

187,7

204,6

223,3

210,13

BDP po stanovniku (tekuće cijene, EUR)

8 650

9 500

10 510

11 500

12 700

Realni rast BDP-a (%)

4,8

7,1

4,4

4,1

-3,9

Inflacija (%)

-1,1

1,1

4,1

3,9

2,7

Nezaposlenost (%)

5,9

4,9

4,2

3,9

4,8

Izravna strana ulaganja

(milijardi EUR)

6,2

4,9

5,2

5,2

1,9

 Izvor: Eurostat, BNR. *procjena

Struktura BDP: usluge 57,1%, industrija 28,9%, poljoprivreda 4,3%.

Najvažnije industrije: električni strojevi i oprema, automobilska industrija, tekstili i obuća, lagani strojevi, metalurgija, kemikalije, prerada hrane, prerada nafte, rudarstvo, drvo, građevinski materijal.

 

Vanjskotrgovinska razmjena

                                                                                                                      

 U milijardama EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

IZVOZ

57,4

62,6

67,4

68,6

60,4

UVOZ

67,4

75,6

82,9

86,2

78,2

UKUPNO

124,8

138,2

150,3

154,8

138,6

RAZLIKA

-10,0

-13,0

-15,5

-17,6

-17,8

Izvor: Eurostat

Najznačajnije zemlje izvoza: Njemačka 22%, Italija 11%, Francuska 7%, Mađarska 5%, Velika Britanija 4%.

Najznačajniji izvozni proizvodi: električni strojevi i oprema, vozila, mineralna goriva, žitarice, namještaj, poljoprivredni i prehrambeni proizvodi, sirovine.

Najznačajnije zemlje uvoza: Njemačka 20%, Italija 9%, Mađarska 7%, Poljska 6%, Kina 5,2%.

Najznačajniji uvozni proizvodi: električni strojevi i oprema, ostali proizvedeni proizvodi, vozila, mineralna goriva, plastika, poljoprivredni i prehrambeni proizvodi, lijekovi, metalni proizvodi i sirovine.

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

 

                                                                                                                                            U milijunima EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

IZVOZ

110,0

150,5

241,4

256,2

292,4

UVOZ

150,6

177,4

227,9

261,0

256,1

UKUPNO

260,6

327,9

469,3

517,3

584,5

RAZLIKA

-40,6

-26,9

13,5

-4,9

36,3

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

4205

Proizvodi od kože ili umjetne kože

67.071.580

26,2

2.

8708

Dijelovi i pribor za vučna vozila

13.511.196

5,3

3.

1005

Kukuruz

12.846.107

5,1

4.

8422

Strojevi za pranje suđa i dijelovi

9.658.209

3,6

5.

2401

Ostali prerađeni duhan i prerađeni nadomjesci duhana

9.075.647

3,5

Prikazan izvoz

112.162.739

38,4

Ukupan izvoz

292.384.608

100,0

Izvor: DZS

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

0102

Žive životinje, vrste goveda

35.352.720

13,8

2.

2403

Ostali prerađeni duhan

33.264.036

13,0

3.

2402

Cigare, cigarilosi i cigarete, od duhana ili nadomjestaka od duhana

14.871.448

5,8

4.

7208

Toplo valjani plosnati proizvodi

11.205.675

4,4

5.

4410

Ploče iverice i slične ploče

8.030.776

3,1

Prikazan uvoz

102.724.655

40,1

Ukupan uvoz

256.057.986

100,0

Izvor: DZS

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (datum potpisivanja: 8.6.1994.; objava u NN-MU 06/95; stupanje na snagu: 30.4.1998.)
  • Dodatni protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o izmjenama i dopunama ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (datum potpisivanja: 30.4.2010.; objava u NN-MU 8/2011; stupanje na snagu: 20.7.2011; objava stupanja na snagu: NN-MU 10/2011)      
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o gospodarskoj i tehničkoj suradnji (datum potpisivanja: 29.4.2009;. objava u NN-MU 1/2010; stupanje na snagu: 23.6.2010.; objava stupanja na snagu: 4/2010)     
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o prijevozu na unutarnjim plovnim putovima (datum potpisivanja:  26.5.2003.; objava u NN-MU 17/2003; stupanje na snagu: 21.4.2004.; objava stupanja na snagu: 4/2007)
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu (datum potpisivanja: 25.1.1996.; objava u NN-MU 11/96; stupanje na snagu: 28.11.1996.; objava stupanja na snagu: 01/97)  
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o suradnji u turizmu (datum potpisivanja: 29.9.1994.; objava u NN-MU 06/97; stupanje na snagu: 15.5.1997.; objava stupanja na snagu: 12/97)
  • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o zračnom prijevozu (potpisan 29.9.1994. ,objava 02/95, stupio na snagu 4.2.1998.)
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o pomorskom prijevozu (potpisan 8.6.1994., objava 01/2000)
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o međunarodnom cestovnom prometu (potpisan 16.2.1994., objavljen 04/94, stupio na snagu 5.12.1996.)

 

Bilateralna gospodarska udruženja

  • Rumunjsko-hrvatska trgovinska i industrijska komora (CCI Romania Croatia), sa sjedištem u Bukureštu (e-mail: cci_romania_croatia@yahoo.com; telefon: +40 734 444 971)

 

Javni natječaji i sajmovi

 

Javni natječaji u tijeku: https://mvep.gov.hr/izvozne-prilike/

Najave sajmova: https://mvep.gov.hr/najave-225663/225663

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: https://mvep.gov.hr/gd

Zahtjev za podršku izvozniku: https://mvep.gov.hr/o-hrvatskom-izvozu/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/244657