Strana tržišta

Ovdje možete pronaći osnovne gospodarske informacije o inozemnim tržištima. Odabirom države u izborniku, pruža se uvid u njihove osnovne makroekonomske i vanjskotrgovinske pokazatelje, podatke o trgovinskoj razmjeni s Republikom Hrvatskom te pregled potpisanih bilateralnih ugovora iz područja gospodarstva. Za pojedina tržišta dostupne su i informacije o institucionalnoj gospodarskoj suradnji te bilateralnim udruženjima poduzetnika.
Za daljnja pitanja molimo kontaktirati: gospodarska.bilaterala@mvep.hr
 
Država:


Poljska

Opći podaci

Službeni naziv:                   Republika Poljska

Glavni grad:                        Varšava

Površina:                           322.575 km2

Broj stanovnika:                38.014.000

Službeni jezik:                    poljski

Članstvo u međunarodnim gospodarskim organizacijama:

EBRD, FAO, IAEA, IBRD, ICC, ILO, IMF,OECD, WTO i dr.

Gospodarski profil

                                                                                                                
Makroekonomski pokazatelji
 
 
  2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
BDP, tekuće cijene (milijardama EUR) 465,6 496,6 532 490,9 551
BDP po stanovniku (EUR) 12 200 12 900 13 400 12 799 14 439
Realni rast BDP-a (%) 4,6 3,5 4 -2,5 5,7
Inflacija (%) 1,6 2 2,2 3,3 5,1
Nezaposlenost (%) 4,9 4,4 3,3 3,16 3,37
Izravna strana ulaganja (milijarde USD) 7,4 11,3 13,5 15,2 29,5
Izvor: Državni ured za statistiku Poljske, Poljska narodna banka, Eurostat, The World Bank, IMF
Struktura BDP-a: usluge  55,6%, industrija  29,3%, poljoprivreda 2,4%.
Najvažnije industrije: strojarstvo, proizvodnja željeza i čelika, rudarstvo, kemijska industrija, brodogradnja, prehrambena industrija, proizvodnja stakla, industrija pića, tekstilna industrija.

 
Vanjskotrgovinska razmjena
                                                                                                                
                                                                                                             U milijardama EUR
  2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
IZVOZ 204,4 220,7 253,8 260,1 319,1
UVOZ 206,8 225,7 234,0 232,4 300,5
UKUPNO 411,2 446,4 487,8 492,5 619,6
RAZLIKA -2,4 -5,0 19,8 27,7 18,6
Izvor: Eurostat i Državni ured za statistiku Poljske
Najznačajnije zemlje izvoza: Njemačka 28,76%, Češka 5,91%, Francuska 5,74%, Italija 4,64%, Nizozemska 4,34%.
Najznačajniji izvozni proizvodi: strojevi i prijevozna oprema, intermedijarni proizvodi, gotovi proizvodi, hrana i žive životinje.
Najznačajnije zemlje uvoza: Njemačka 20,92%, Kina 14,8%, Italija 5,05%, Rusija 5,87%, Nizozemska 4,14%, Francuska 3,34%.
Najznačajniji uvozni proizvodi: strojevi i transportna oprema, intermedijarni proizvodi, gotovi proizvodi, kemikalije i srodni materijali.

 
Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom
                                     
Robna razmjena
 
                                                                                                               U milijunima EUR
  2018. 2019. 2020. 2021. I.-VI. 2022.
IZVOZ 219,6 242,5 280,9 382,1 243,6
UVOZ 883,3 945,9 922,7 1.156,0 686,3
UKUPNO 1.102,9 1.188,4 1.203,6 1.538,1 929,9
RAZLIKA -663,7 -703,4 -641,8 -773,9 -442,7
Izvor: DZS
 
 
STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA U 2021.
R.br. Tarifna oznaka Naziv robe EUR %
1. 8543 Električni strojevi i aparati 25.327.321 6,6
2. 3004 Lijekovi 20.928.933 5,5
3. 8528 Televizijski prijamnici 13.112.455 3,4
4. 7326 Proizvodi od željeza i čelika 12.922.811 3,4
5. 4805 Papir i karton 12.273.845 3,2
Prikazan izvoz 84.565.365 22,1
Ukupan izvoz 382.173.851 100,0
Izvor: DZS

 
STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA U 2021.
R.br. Tarifna oznaka Naziv robe EUR %
1. 2402 Cigare, cigarilosi i cigarete od duhana ili nadomjestaka duhana 47.847.508 4,1
2. 9403 Ostalo pokućstvo i njegovi dijelovi 45.975.333 4,0
3. 8544 Izolirana žica (uključujući lakiranu i anodiziranu) 27.192.308 2,3
4. 9401 Sjedala, uključujući ona što ih se može pretvoriti u ležaje, i njihovi dijelovi 24.872.920 2,2
5. 8708 Dijelovi i pribor za vučna vozila, motorna vozila 24.863.784 2,1
Prikazan uvoz 170.751.853 14,7
Ukupan uvoz 1.155.993.580 100,0
             
 
 
Izvor: DZS
 
 


Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva
 
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o pomorskom prijevozu (datum potpisivanja: 12.2.2001.; objava u NN-MU: 07/2001; stupanje na snagu: 6.3.2002.; objava stupanja na snagu: 03/02)
  • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o civilnom zračnom prometu  (datum potpisivanja: 19.6.1996.; objava u NN-MU: 10/96; stupanje na snagu: 12.12.1996.; objava stupanja na snagu: 03/97)
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o turističkoj suradnji  (datum potpisivanja: 18.5.1996.; objava u NN-MU: 13/97;  stupanje na snagu 5.9.1997.; objava stupanja na snagu: 08/98)
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu  (datum potpisivanja: 19.10.1994.; objava u NN-MU: 13/95; stupanje na snagu: 11.2.1996.; objava stupanja na snagu: 08/97)
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari  (datum potpisivanja: 30.9.1994.; objava u NN-MU: 12/94; stupanje na snagu: 1.4.1995.; objava stupanja na snagu: 01/97)
 

Bilateralna gospodarska udruženja
  • Poljsko-hrvatska industrijsko trgovinska komora
 

Javni natječaji i sajmovi
 
Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/
Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave
 

Posebne napomene
 
Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr
Zahtjev za podršku izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/