Strana tržišta

Ovdje možete pronaći osnovne gospodarske informacije o inozemnim tržištima. Odabirom države u izborniku, pruža se uvid u njihove osnovne makroekonomske i vanjskotrgovinske pokazatelje, podatke o trgovinskoj razmjeni s Republikom Hrvatskom te pregled potpisanih bilateralnih ugovora iz područja gospodarstva. Za pojedina tržišta dostupne su i informacije o institucionalnoj gospodarskoj suradnji te bilateralnim udruženjima poduzetnika.
Za daljnja pitanja molimo kontaktirati: gospodarska.bilaterala@mvep.hr
 
Država:


Poljska

Opći podaci

Službeni naziv:                   Republika Poljska

Glavni grad:                        Varšava

Površina:                           322.575 km2

Broj stanovnika:                38.386.000

Službeni jezik:                    poljski

Članstvo u međunarodnim gospodarskim organizacijama:

EBRD, FAO, IAEA, IBRD, ICC, ILO, IMF,OECD, WTO i dr.

Gospodarski profil

Makroekonomski pokazatelji

 

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.*

BDP, tekuće cijene (milijardama EUR)

401,4

447,6

499,3

506,4

505,1

BDP po stanovniku (EUR)

10 573

11 789

13 147

13 336

13 306

Realni rast BDP-a (%)

3,1

4,8

5,4

4,7

-2,7

Inflacija (%)

-0,2

1,6

2

2,2

3,4

Nezaposlenost (%)

6,2

4,9

4,4

3,3

3,2

Izravna strana ulaganja (milijarde USD)

16,7

7,4

11,3

10,9

10,1

Izvor: Eurostat, The World Bank, IMF * procjena

Struktura BDP-a: usluge  64,3%, industrija  40,2%, poljoprivreda 2,4%.

Najvažnije industrije: strojarstvo, proizvodnja željeza i čelika, rudarstvo, kemijska industrija, brodogradnja, prehrambena industrija, proizvodnja stakla, industrija pića, tekstilna industrija.

 

Vanjskotrgovinska razmjena

                                                                                                                
   U milijardama EUR

 

2016.

2017.

2018.

  2019.

2020.

IZVOZ

184,2

204,4

220,7

  214,1

216,0

UVOZ

180,3

206,8

225,7

  209,7

216,5

UKUPNO

364,5

411,2

446,4

  423,8

432,5

RAZLIKA

3,9

-2,4

-5

    4,4

-0,5

Izvor: Eurostat i Državni ured za statistiku Poljske

Najznačajnije zemlje izvoza: Njemačka 27,3%, Velika Britanija 6,6%, Češka 6,6%, Francuska 5,4%, Italija 4,8%, Nizozemska 4,5%.
Najznačajniji izvozni proizvodi: strojevi i prijevozna oprema, intermedijarni proizvodi, gotovi proizvodi, hrana i žive životinje.
Najznačajnije zemlje uvoza: Njemačka 28,3%, Kina 7,9%, Nizozemska 6%, Rusija 5,8%, Italija 5,3%, Francuska 4,2%, Češka 4,1%.
Najznačajniji uvozni proizvodi: strojevi i transportna oprema, intermedijarni proizvodi, kemikalije, minerali, goriva, maziva i srodni materijali.

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

 

                                                                                                                         U milijunima EUR

 

2016.

2017.

2018.

   2019.

2020.

IZVOZ

166,4

200,0

219,6

242,5

280,9

UVOZ

602,8

777,9

883,3

945,9

922,7

UKUPNO

769,2

977,9

1.102,9

1.188,4

1.203,6

RAZLIKA

-436,4

-577,9

-663,7

-703,4

-641,8

Izvor: DZS

 

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA U 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

8528

Televizijski prijamnici

20.249.308

7,2

2.

3004

Lijekovi

15.038.795

5,4

3.

7326

Proizvodi od željeza i čelika

13.533.498

4,8

4.

8517

Električni aparati za žičanu telefoniju

11.711.204

4,2

5.

2103

Umaci i pripravci za umake, začini

10.035.681

3,6

Prikazan izvoz

70.568.486

25,1

Ukupan izvoz

280.931.872

100,0

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA U 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

2402

Cigare, cigarilosi i cigarete od duhana ili nadomjestaka duhana

45.133.088

4,9

2.

9403

Ostalo pokućstvo i njegovi dijelovi

42.476.692

4,6

3.

9401

Sjedala, uključujući ona što ih se može pretvoriti u ležaje, i njihovi dijelovi

21.043.304

2,3

4.

1905

Kruh, peciva, kolači i keksi

17.462.130

1,9

5.

8517

Električni aparati za žičnu telefoniju

16.073.382

1,7

Prikazan uvoz

142.188.596

15,4

Ukupan uvoz

922.680.758

100,0

Izvor: DZS

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o pomorskom prijevozu (datum potpisivanja: 12.2.2001.; objava u NN-MU: 07/2001; stupanje na snagu: 6.3.2002.; objava stupanja na snagu: 03/02)
  • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o civilnom zračnom prometu  (datum potpisivanja: 19.6.1996.; objava u NN-MU: 10/96; stupanje na snagu: 12.12.1996.; objava stupanja na snagu: 03/97)
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o turističkoj suradnji  (datum potpisivanja: 18.5.1996.; objava u NN-MU: 13/97;  stupanje na snagu 5.9.1997.; objava stupanja na snagu: 08/98)
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja  (datum potpisivanja: 21.2.1995.; objava u NN-MU: 10/95; stupanje na snagu 4.10.1995.; objava stupanja na snagu: 09/97)
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu  (datum potpisivanja: 19.10.1994.; objava u NN-MU: 13/95; stupanje na snagu: 11.2.1996.; objava stupanja na snagu: 08/97)
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari  (datum potpisivanja: 30.9.1994.; objava u NN-MU: 12/94; stupanje na snagu: 1.4.1995.; objava stupanja na snagu: 01/97)

 

Bilateralna gospodarska udruženja

  • Poljsko-hrvatska industrijsko trgovinska komora

 

Javni natječaji i sajmovi

 

Javni natječaji u tijeku: https://mvep.gov.hr/izvozne-prilike/

Najave sajmova: https://mvep.gov.hr/najave-225663/225663

 

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: https://mvep.gov.hr/gd

Zahtjev za podršku izvozniku: https://mvep.gov.hr/o-hrvatskom-izvozu/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/244657