Strana tržišta

Ovdje možete pronaći osnovne gospodarske informacije o inozemnim tržištima. Odabirom države u izborniku, pruža se uvid u njihove osnovne makroekonomske i vanjskotrgovinske pokazatelje, podatke o trgovinskoj razmjeni s Republikom Hrvatskom te pregled potpisanih bilateralnih ugovora iz područja gospodarstva. Za pojedina tržišta dostupne su i informacije o institucionalnoj gospodarskoj suradnji te bilateralnim udruženjima poduzetnika.
Za daljnja pitanja molimo kontaktirati: gospodarska.bilaterala@mvep.hr
 
Država:


Argentina

Opći podaci

Službeni naziv:                   Argentinska Republika
Glavni grad:                        Buenos Aires
Površina:                             2.780.400 km2         
Broj stanovnika:                45,8 milijuna
Službeni jezik:                    španjolski
Članstvo u međunarodnim gospodarskim organizacijama: AfDB (van regionalna članica), CAN (pridružena članica), CELAC, FAO, FATF, G-15, G-20, G-24, G-77, IBRD, IMF, UN, UNCTAD, UNIDO i dr.

Gospodarski profil

Makroekonomski pokazatelji
  2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
BDP (milijarde USD) 643,6 517,6 445,4 383,1 491,5
BDP po stanovniku (USD) 14 613 11 633 9 912 8 441 10 729
Realni rast BDP-a (%) 2,8 -2,6 -2,1 -9,9 10,3
Inflacija (%) .. .. .. .. ..
Nezaposlenost (%) 8,3 9,2 9,8 11,7 10,9
Izravna strana ulaganja (milijarde USD) 11,5 11,7 6,7 4,7 ..
Izvor: The World Bank
Struktura BDP-a u 2021.: usluge 52%, industrija 24,9%, poljoprivreda 6,9%.
Najvažnije industrije: proizvodnja hrane, motornih vozila, trajnih potrošnih materijala, tekstila, kemikalija i petrokemijskih proizvoda, tiskanja, metalurgije, čelika.
Vanjskotrgovinska razmjena
 
U milijardama USD
  2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
IZVOZ 74,2 77,1 79,9 64,3 87,3
UVOZ 89,3 86,8 66,6 52,0 72,1
UKUPNO 163,5 163,9 146,5 116,3 159,4
RAZLIKA -15,1 -9,7 13,0 12,3 15,2
Izvor: The World Bank
 
Najznačajnije zemlje izvoza: Brazil 15%, Kina 8%, Indija 6%, SAD 6%, Čile 5%.
Najznačajniji izvozni proizvodi: soja i derivati, nafta i plin, vozila, kukuruz, pšenica.
Najznačajnije zemlje uvoza: Kina 21%, Brazil 20%,  SAD 9% i Njemačka 4%.
Najznačajniji uvozni proizvodi: strojevi, motorna vozila i dijelovi, nafta i mineralna goriva, organski kemijski proizvodi, plastika.
 
Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom
                                     
Robna razmjena
 
                                                                                                                                     U milijunima USD
  2018.      2019. 2020.       2021. I.-VI. 2022.
IZVOZ 14,8 2,7 0,9 2,9 7,2
UVOZ 8,2 9,1 9,2 10,0 5,7
UKUPNO 23,1 11,8 10,1 12,9 12,9
RAZLIKA 6,6 - 6,4 - 8,3 - 7,1 1.5
Izvor: DZS
 
 
STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA, 2021.
R.br. Tarifna oznaka Naziv robe USD %
1. 7607 Folije od aluminija 1.146.064 39,3
2. 8415 Uređaji za klimatizaciju 851.158 29,2
3.  
9602
 
Obrađeni materijali biljnog ili mineralnog podrijetla za rezbarenje i proizvodi od tih materijala; proizvodi uobličeni ili rezbareni od voska, stearina, prirodnih guma ili prirodnih smola ili od masa za modeliranje, i drugi uobličeni ili rezbareni proizvodi  
227.623
 
7,8
Prikazan izvoz 2.224.845 76,2
Ukupan izvoz 2.918.020 100,0
Izvor: DZS
 
 
STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA, 2021.
R.br. Tarifna oznaka Naziv robe USD %
1. 0304 Riblji fileti i ostalo riblje meso (neovisno je li mljeveno ili ne), svježe, rashlađeno ili smrznuto 4.390.853 43,8
2. 1202 Kikiriki 2.957.047 29,5
3.     0305
 
Ribe, sušene, soljene ili u salamuri; dimljene ribe, riblje brašno, krupica i pelete od ribe 965.845 9,6
Prikazan uvoz 8.313.745 82,9
Ukupan uvoz 10.031.857 100,0
Izvor: DZS
 
Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Argentinske Republike o gospodarskoj suradnji - (datum potpisivanja: 09.01.2014.; objava u NN-MU: 04/14; stupanje na snagu: 22.01.2016.; objava stupanja na snagu: 01/16)
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Argentine o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji - (datum potpisivanja: 02.12.1994.; objava u NN-MU: 04/97; stupanje na snagu: 22.05.1997.; objava stupanja na snagu: 12/98)
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Argentinske Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja(datum potpisivanja: 02.12.1994.; objava u NN-MU: 04/96; stupanje na snagu: 01.06.1996.; objava stupanja na snagu: 01/97)
  • Memorandum o suglasnosti između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti, tehnologije i produktivnih inovacija Argentinske Republike o suradnji u područjima           znanosti i tehnologije (datum potpisivanja: 19.09.2014..; stupanje na snagu: 19.09.2014.)
 
Bilateralna gospodarska udruženja
  • Argentinsko-hrvatska gospodarska komora  - Cámara Argentino Croata de Industria y Comercio (CACIC),Buenos Aires, www.camaracroata.org.ar
camaracroata@camaracroata.org.ar
 
Javni natječaji i sajmovi
 
Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/


Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave
 
Posebne napomene
 
Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr
Zahtjev za podršku izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/
Access2Market portal EK – https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content