Midlertidigt ophold

Midlertidigt ophold Ansogning vedrorende forstegangs midlertidige ophold i Republikken Kroatien skal indgives personligt til Ambassaden i den sadvanlige arbejdstid. Ansogningen kan også indgives i Republikken Kroatien, til den politistation som man horer til efter adressen hvor man agter at bosatte sig. Folgende dokumentation er nodvendig ved indgivelsen af ansogningen: - Ansogning til udstedelse af forstegangs tilladelse til midlertidigt ophold (fås i Ambassaden) - 2 farvebilleder (35 x 45 mm) - Kopi af rejsedokumentet - Straffeattest, legaliseret af i Danmarks Udenrigsministerium (http://um.dk/) - Bevis for at man har tegnet en sygeforsikring, som galder i Republikken Kroatien - Bekraftelse på at man er beskaftiget eller under uddannelse, som skal passes regelmassigt - Bevis for at man har regelmassige indtagter - Bevis for at man har sikret sig en bolig i Republikken Kroatien (lejekontrakt eller et ejerskabsbevis, en plads på et kollegium eller lignende) - Underskrevet tilsagn om at man giver tilladelse til check af oplysninger ved indgivelsen af ansogningen. Supplerende dokumentation som kan vare nodvendig: - Skode for en bolig (ejerskabsbevis) Ved familiesammenforing: - Vielsesattest (eller fodselsattest, hvis der er tale om born og foraldre) - Statsborgerskabsbevis eller bevis for at agtefallen (et medlem af familien) har ophold i Republikken Kroatien Ved skoleophold/uddannelse: - Bevis på at man har et stipendium (hvis den udenlandske borger har fået stipendium til studier i udlandet). - Bevis på at man er blevet optaget på en skole på mellemniveau, et universitet eller lignende uddannelsessted i Republikken Kroatien. Ansogning for forlangelse af et midlertidigt ophold indgives af den udenlandske borger hos den ansvarlige myndighed i Republikken Kroatien (Politiet), senest 30 dage for udlobet af den stadig gyldige opholdstilladelse. Ønskes der yderligere oplysninger kan der findes mere detaljerede oplysninger på: hhtp://www.mup.hr

Press releases