Fritagelse for betaling af told

Fritagelse for betaling af told Anmodning om udstedelse af attest vedrorende ophold i udlandet med henblik på fritagelse for betaling af toldafgift skal indgives personligt til Ambassaden indenfor den normale arbejdstid. Sammen med anmodningen skal man vedlagge: - Gyldigt kroatisk pas - Identifikationskort (personkort) - Bevis for varigheden af opholdet i Danmark (Faroerne, Gronland) eller Island. Afgorelsen om evt. fritagelse vil blive truffet af toldkontoret, afhangigt af bopalen i Republikken Kroatien. Fristen på 12 måneder for udnyttelse af reglen for fritagelse for betaling af told regnes fra datoen for flytningen tilbage til Republikken Kroatien. Mere detaljerede oplysning kan findes på: http://www.carina.hr/Putnici/Povlastice.aspx

Press releases