Hvordan man registrerer et barns fodsel

Hvordan man registrerer et barns fodsel Ansogning om registrering af et barns fodsel skal indgives til statens matrikel over nyfodte samt til registret over Republikken Kroatiens statsborgere af en af foraldrene (den af dem som er kroatisk statsborger hvis begge foraldre ikke er det). For at registrere et barns fodsel skal man have folgende dokumenter: - Formularen for registreringen af fodslen (fås i Ambassaden) - Barnets fodselsattest, legaliseret af dansk Udenrigsministeriet (www.um.dk) og oversat til kroatisk - Statsborgerskabsbevis for begge foraldre (f.eks. et gyldigt pas) Det nyfodte barn skal skrives ind i bogerne over nyfodte på et fogedkontor, afhangigt af bopalen i Republikken Kroatien.

Press releases