Bekraftelser

Bekraftelser Republikken Kroatiens Ambassade udsteder (dog udelukkende efter fremvisning af gyldigt kroatisk pas eller identitetskort) bekraftelser på underskrifter for kroatiske statsborgere på fuldmagtsbeviser, erklaringer og visse kontrakter samt udsteder bekraftelser på gyldigheden af kopier, som svarer til originalen. Med udstedelsen af sådanne bekraftelser på underskrifter kan Ambassaden ikke holdes ansvarlig hvad angår indholdet af det autoriserede dokument.

Press releases