Zacetek 59. Kurentovanja na Ptuju

Na Ptuju se je v soboto 23. februarja 2019 z mednarodno etnografsko povorko zacelo 59. Kurentovanje, na katerem so poleg slovenskih skupin sodelovale tudi skupine iz Hrvaške, Italije, Turcije, Makedonije in Bolgarije. Pred slavnostnim odprtjem 59. Kurentovanja je županja Mestne obcine Ptuj Nuška Gajšek priredila krajši sprejem za visoke goste, na katerem je poudarila, da MO Ptuj letos obeležuje 1950 let od prve omembe mesta v anticnem pisnem viru. 59. Kurentovanje nas ponovno vraca v zgodovino naših prednikov, ki so verjeli v moc narave, plesa, rituala in dobrih obicajev. Poleg županje sta goste pozdravila tudi Katja Gonc, direktorica Zavoda za turizem Ptuja in Branko Brumen, generalni sekretar Federacije evropskih karnevalskih mest, ki je poudaril, da je letos Kurentovanje prvic pod zašcito UNESCO-a. Svecana povorka se je pricela potem, ko je županja Ptuja predala mestne kljuce 17. princu karnevala Darku Cufuti, nadaljevala pa se je z mimohodom karnevalskih skupin, med katerimi so bili tudi Zvoncarji iz Matulj in Buše iz Starega Petrovega Sela.

Press releases