Prireditev »Podarim ti besedo«

Medžimursko folklorno društvo Ljubljana je 9. marca 2019 v Kulturnem domu Crnuce priredilo literarno dramsko prireditev Podarim ti besedo. Predsednik društva Franjo Magaš je v pozdravnem govoru navzoce obvestil, da se bo društvo v prihodnje imenovalo Folklorno kulturno umetniško društvo Ivan Car, v spomin na predsednika tega društva, ki je iznenada preminil konec prejšnjega leta. Na prireditvi so nastopili: dramska skupina in glasbena sekcija Medžimurskega folklornega društva Ljubljana, pevska in dramska sekcija Združenja Turen, Mirjam Boštele, Jolanda Ravnikar, Katica Pavkic špiranec iz Hrvaškega društva Ljubljana in glasbena etno skupina Put. Prireditve, ki je bila zelo dobro obiskana, se je udeležil tudi veleposlanik mag. Boris Grigic v spremstvu soproge in Romana Franulovic-Bušic, pooblašcena ministrica s soprogom.

Press releases