Volilni obcni zbor Zveze hrvaških društev v Sloveniji

Dne 23. februarja 2019 je v Lendavi potekal volilni obcni zbor Zveze hrvaških društev v Sloveniji (SHDS), na katerem so volili predsednika Zveze, dva podpredsednika, clane nadzornega odbora in clane disciplinske komisije. Obcnega zbora se je udeležilo 50 delegatov iz vseh hrvaških društev, ki so clani SHDS. Udeležence je pozdravil veleposlanik mag. Boris Grigic in poudaril, da hrvaška društva in vsi njihovi clani predstavljajo Republiko Hrvaško v Republiki Sloveniji. Poudaril je, da je položaj hrvaške manjšine v Sloveniji potrebno rešiti z uporabo nacela vzajemnosti, na podlagi katerega bi tudi hrvaška manjšina v Sloveniji imela isti status, kot ga ima slovenska manjšina na Hrvaškem. Veleposlanik je pohvalil organizatorje volilnega obcnega zbora za demonstriranje visoke ravni demokraticne kulture na omenjenih volitvah. Hrvaška društva, ki niso v Zvezi, bi morala postati njeni clani, hrvaško Veleposlaništvo pa je vedno na voljo za pomoc, podporo in sodelovanje. Milan Bošnjak, svetovalec s posebnim položajem za vprašanja narodne hrvaške manjšine v tujini v Osrednjem državnem uradu za Hrvate izven RH, se je ozrl na neenak položaj Hrvatov v sosednjih državah in izpostavil, da je v nekaterih od teh držav položaj hrvaške manjšine dobro urejen, kot npr. na Madžarskem, medtem ko Slovenija spada v krog sosednjih država, kjer to vprašanje ni urejeno na zadovoljiv nacin. Gospod Bošnjak je pohvalil delo hrvaških društev, kakor tudi sodelovanje z Osrednjim državnim uradom za Hrvate. Najavil je Javni razpis za dodelitev financne podpore hrvaški manjšini v tujini, ki bo objavljen cez približno dvajset dni, ter sporocil, da je tudi sedaj odprt Javni poziv za dodelitev financnih sredstev. Na volilnem obcnem zboru je bil za novega predsednika SHDS ponovno izvoljen ?anino Kutnjak, za podpredsednika sta bila izbrana Joso Begic iz Hrvaškega društva Istra, Piran in Stjepan šimunic iz Hrvaškega društva Medžimurje, Ljubljana. Po ugotovitvi rezultatov je ponovno izvoljeni predsednik SHDS ?anino Kutnjak predstavil nacrt dela SHDS za leto 2019.

Press releases