Srecanje veleposlanika mag. Borisa Grigica z županom Obcine Lendava Janezom Magyarom

Veleposlanik mag. Boris Grigic se je 23. februarja 2019 srecal z županom Obcine Lendava Janezom Magyarom. Župan Magyar je izpostavil zelo dobro sodelovanje s hrvaškimi obmejnimi organi na vseh podrocjih, o cemer prica tudi podpis Pogodbe o sodelovanju z Murskim Središcem, kakor tudi z Medžimursko županijo, ki bo podprla kandidaturo Lendave za Evropsko prestolnico kulture 2025. Lendava, obcina v kateri živijo pripadniki hrvaške in madžarske manjšine, je lahko v evropskih okvirjih primer dobrega sodelovanja manjšin, tako vzajemno kot tudi z obcinskimi organi. Obcina podpira delo Hrvaškega doma, ki mu je donirala tudi prostore, podpira pa tudi ustanovitev Hrvaškega kulturnega zavoda ter si bo prizadevala zagotoviti sredstva za dokoncanje spremljevalnih del, potrebnih za zacetek delovanja te ustanove še v letošnjem letu. Veleposlanik Grigic je poudaril, da je izjemno pomembno, da mejno vprašanje, ki je vprašanje visoke politicne ravni, ni vplivalo na medsebojne odnose med ljudmi niti na gospodarsko sodelovanje, ki je zelo dobro. Poleg gospodarskega se razvijajo tudi druge oblike sodelovanja, v okviru katerega je bila v Ljubljani podpisana Pogodba za projekt FRISCO 2.3, v sklopu katerega se bodo izvajale skupne dejavnosti za obvladovanje poplavne ogroženosti na obmocju rek Drave in Kolpe. V zvezi z vprašanjem hrvaške manjšine je veleposlanik Grigic izpostavil, da v primerjavi z madžarsko manjšino, ki ima z ustavo priznan status narodne manjšine v Sloveniji, Hrvati takega statusa nimajo. Ni razloga, da se to vprašanje ne reši z uporabo nacela vzajemnosti, na podlagi katerega bi tudi hrvaška manjšina v Sloveniji imela isti status kot ga ima slovenska manjšina na Hrvaškem. To bi odprlo prostor za še boljše sodelovanje.

Press releases