Tradicionalni sprejem Zelenega Jurija

Društvo slovensko-hrvaškega prijateljstva, ki letos obeležuje 25. obletnico, je 25. aprila 2017 ob praznovanju Zelenega Jurija pripravilo priložnostni program, na katerem je sodelovalo Kulturno umetniško društvo Sveti Juraj iz Duge Rese in slovenska Otroška folklorna skupina iz Dragatuša. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je tudi letos v Predsedniški palaci gostil tradicionalni sprejem Zelenega Jurija, v nagovoru obiskovalcem pa poudaril pomembnost prijateljskih odnosov dveh sosednjih držav. V nadaljevanju programa je Zelenega Jurija sprejel tudi župan Mestne obcine Ljubljana Zoran Jankovic. Sprejema so se poleg predsednika Društva slovensko-hrvaškega prijateljstva dr. Boža Dimnika udeležili tudi v.d. nacelnika Duge Rese Tomislav Boljar, županja Obcine Cernomelj Mojca Cemas Stjepanovic in pooblašcena ministrica v Veleposlaništvu RH Ljubljana Romana Franulovic-Bušic. http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/objave/961006FFA9AF6220C125810C003E5A7E?OpenDocument

Press releases