RH je izpolnila vse svoje zaveze iz Memoranduma o Ljubljanski banki, Slovenija jih ni

Republika Hrvaška smatra, da so navedbe iz vcerajšnjega sporocila za javnost Veleposlaništva Republike Slovenije v Zagrebu o tem, da Hrvaška v zadevi prenesenega deviznega varcevanja Ljubljanske banke ponovno krši mednarodnopravne zaveze, predvsem v delu, v katerem se navaja, da je nadaljevanje sodnih postopkov zoper Ljubljansko banko pred hrvaškimi sodišci kršitev Memoranduma o soglasju med Hrvaško in Slovenijo, podpisanega v Mokricah leta 2013, neutemeljene. Hrvaška je v celoti izpolnila vse svoje zaveze, ki izhajajo iz Memoranduma iz Mokric, Slovenija pa je tista, ki s svojim ravnanjem ta Memorandum krši. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Hrvaške v celoti ostaja pri navedbah iz svojega prejšnjega Sporocila za javnost z dne 24. februar 2017. (https://mvep.gov.hr/hr/mediji/priopcenja/,27103.html). Ob tej priložnosti želimo opomniti, da Republika Slovenija do danes ni podala pojasnila o tem, od kod izhaja trditev, da je izpolnila svoj del zavez iz Memoranduma, saj do danes ni zagotovila soglasja Ljubljanske banke za zastoj postopkov oziroma ni izpolnila zaveze, ki jo je z izrekom prevzela s 3. tocko Memoranduma.

Press releases