Razstava Ivana Meštrovica v Sloveniji

Razstava "Ivan Meštrovic: Telesnost in erotika v kiparstvu", z vec kot petdesetimi deli, skulpturami in risbami iz zasebnih in javnih hrvaških zbirk je bila odprta 13. februarja 2018 v Cankarjevem domu v Ljubljani. Po uspešni razstavi "Skulptura in nagost – telesnost in erotika v delih Ivana Meštrovica" leta 2016 v Gliptoteki HAZU bo Meštrovicev opus sedaj lahko videla tudi slovenska publika skozi prizmo pomena nagega telesa in eroticnih branj. Razvoj te teme spremljamo v razponu od 1903. do 1946. leta, po motivu in obdobju pa nagost in erotiko v delu Ivana Meštrovica opazujemo skozi tri branja, prepletena v razstavni naraciji, kot povedano v najavi razstave. Po besedah Nine Pirnat Spahic, avtorice predgovora v katalogu, 35 let po manjši razstavi ob stoletnici rojstva Ivana Meštrovica se umetnik vraca v ljubljanski Cankarjev dom, z razstavo aktov z novim pogledom na eno prevladujocih tem njegove umetnosti. Ljubljanska razstava, organizirana v sodelovanju Cankarjevega doma z Muzeji Ivana Meštrovica, raziskuje razlicne formalne in ikonološke aspekte Meštrovicevih moških in ženskih aktov, nastalih v daljšem casovnem obdobju, od umetnikovih študentskih dni na Dunaju do obdobja po drugi svetovni vojni. Avtorji razstavne koncepcije so Zorana Juric šabic, Dalibor Prancevic in Barbara Vujanovic, likovne postavitve pa Filip Beusan. Slavnostnega odprtja razstave sta se udeležili tudi veleposlanica Vesna Terzic in pooblašcena ministrica Božena Leš. Razstava v Cankarjevem domu bo na ogled do 20. maja.

Press releases