Otvoritev razstave Knjižna umetnost na Hrvaškem

V Ljubljani je bila v prostorih Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani (NUK) 6. marca 2018 odprta razstava Knjižna umetnost na Hrvaškem (Book Art in Croatia), ki predstavlja zgodovinski pregled izdelave in opreme knjig na Hrvaškem od srednjega veka do danes. Razstavo je pripravila Nacionalna in univerzitetna knjižnica v Zagrebu v sodelovanju NUK. Avtor razstave, umetnostni zgodovinar prof. dr. Milan Pelc je izbral šestdesetih enot gradiva, ki so slovenski publiki predstavljeni na panojih. Predstavljene so rokopisne in tiskane knjige z raznovrstno tematiko in vsebino, od srednjeveških evangeliarjev in misalov do sodobnih ilustriranih izdaj in graficno-književnih map, ki glede na oblikovanost oziroma usklajenost likovno-graficne opreme z vsebino spadajo med izjemne dosežke umetniškega oblikovanja knjig na Hrvaškem. Razstavljeno je tudi nekaj izbranih ponatisov in izvirnik Beramskega misala (14./15. stoletje) Bartola Krbavca, ki se hrani v NUK. Razstavo je odprl slovenski minister za kulturo Anton Peršak, odprtja pa so se udeležili Ivica Poljicak, državni sekretar Ministrstva za kulturo RH, veleposlanica RH v Ljubljani Vesna Terzic, avtor razstave Milan Pelc, glavna ravnateljica Nacionalne i univerzitetne knjižnice v Zagrebu Tatijana Petric in ravnateljica NUK v Ljubljani Martina Rozman Salobir. Razstavo Knjižna umetnost na Hrvaškem, ki je postavljena v razstavni dvorani NUK, spremlja istoimenska publikacija z uvodnim esejem in kratkim opisom gradiva. Razstavo, ki priložnostno v Evropskem letu kulturne dedišcine odraža bogastvo in raznolikost tega pomembnega dela hrvaške dedišcine in nacionalne identitete, si bo slovenska javnost lahko ogledala do 19. marca 2018.

Press releases