„Reisemesse“, 26. - 28. siječnja 2024., Dresden, Njemačka

Sajam putovanja, 28 izdanje, održavat će se  od  26. do 28. siječnja 2024. godine u Dresdenu. Sajam  karakteriziraju iznimno visoke razine aktivnosti rezervacija, prvi mjeseci u godini su vrijeme najvećeg broja rezervacija. Iskustvo pokazuje da se godišnji odmor planira krajem siječnja na turističkom sajmu u Dresdenu, glavnom gradu pokrajine Saske, a ponude za rane kupce i sajamski popusti ubrzavaju odluku. U okviru sajma održava se Dan kampera i karavana. 
Na sajmu sudjeluju još i turoperatori i putničke agencije, nacionalne i međunarodne turističke regije, hotelijeri, hosteli, obiteljski smještaj i dr. Saska je rastuća regija s međunarodnim tehnološkim naseljima i visokim udjelom visokokvalificiranih ljudi. Posjetitelji ovog sajma su uglavnom osobe mlađe dobi i visoke kupovne moći. Sajam je 2023. godine posjetilo 34.000 posjetitelja.
Više informacija može se naći na web stranici:
www.reisemesse-dresden.de