„Nineveh International Conference and Exhibition for Energy, Construction and Investment“ 12.-15. prosinca 2023., Nineveh, Irak

Međunarodna konferencija u svojem 3. izdanju, Nineveh International Conference and Exhibition for Energy, Construction and Investment, u organizaciji Ministarstva trgovine u Iraku održat će se od 12. do 15. prosinca 2023. godine u Ninevehu.
 
Kontakt:
e-mail: azhar21hadi@yahoo.com 
telefon: 009647901755296 ; 009647702829999