„Međunarodni sajam turizma Banja Luka 2024“, 1.-3. ožujka 2024., Banja Luka, Bosna i Hercegovina

U Banja Luci će se od 1. do 3. ožujka 2024. godine održati 4. Međunarodni sajam turizma. Organizator sajma je RS Consulting & Trade d.o.o. Banja Luka. Mjesto održavanja je Dvorana Centar.
Kontakt:
Tel/fax: + 387 51 491 197
Mobitel: +387 65 635 083
e-mail: bl.sajamturizma@gmail.com
web: www.banjaluckisajamturizma.com