„Korea Import Fair (KIF)“, 4. - 6. srpnja 2024., Seul, Republika Koreja

U Seulu će se od 4. do 6. srpnja 2024. održavati sajam „Korea Import Fair“ (KIF). Radi se o najvećem sajmu u Koreji sa specifičnom tematikom uvoznih proizvoda i usluga, koji organizira Udruženje korejskih uvoznika (KOIMA) kao specifična organizacija koja se bavi okupljanjem uvoznika i pomaganjem stranim izvoznicima da se probiju na korejsko tržište. Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Seulu i ove godine - kao i svake do sada - planira sudjelovati svojim štandom (koji KOIMA obično ustupa besplatno), a na kojem će izložiti sve proizvode i promidžbene materijale koje Veleposlanstvu pošalju subjekti iz Hrvatske. Ove godine KOIMA stavlja nešto veći naglasak na B2B pa se pozivaju predstavnici hrvatskih kompanija da doputuju osobno radi sudjelovanja na sajmu. Više informacija u brošurama u privitku. Osoba za kontakt u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Seulu: Marko Zoričić, e-mail: marko.zoricic@mvep.hr.

OVDJE