„International Exhibition and Conference for Energy, Construction and Investment“ 20.-23. veljače 2024., Maysan, Irak

Međunarodna izložba i konferencija energije, građevine i investicija, u svojem 9. izdanju, u organizaciji Ministarstva trgovine u Iraku održat će se od 20. do 23. veljače 2024. godine u Maysanu.
 
Kontakt:
e-mail: azhar21hadi@yahoo.com 
telefon: 009647901755296 ; 009647702829999