„Dnevi ribištva“, 15. – 17. ožujka 2024., Celje, Slovenija

Proljetni sajam ribolova „Dnevi ribištva“, održavat će se od 15. do 17. ožujka 2024. godine u Celju. Više informacija dostupno je na:
Celjski sejem d.d. (ce-sejem.si)
Dečkova cesta 1
3000 Celje, Slovenija
Tel: +386 (0)3 54 33 000
E-pošta: info@ce-sejem.si