„Banja Luka Expo 2024“, 3. - 5. travnja 2024., Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Međunarodni sajam gospodarstva „Banja Luka Expo 2024“, Banja Luka održavat će se od 3. do 5. travnja 2024.godine u Banja Luci. Organizator sajma je Elite Fair d.o.o. Banja Luka. Mjesto održavanja je Banja Luka Univerzitetski grad (kampus).
Kontakt:
Tel./faks: + 387 51 491 197
Mobitel: +387 65 635 083
E-mail: info@banjalukaexpo.com; info@elitefairbl.com
Web: www.banjalukaexpo.com