„ApiSlovenija“, 16. – 17. ožujka 2024., Celje, Slovenija

Sajam „ApiSlovenija“ posvećen pčelama i pčelarstvu održavat će se 16. i 17. ožujka 2024. godine na Celjskom sajmu.
Više informacija dostupno je na:
ApiSlovenija | Celjski sejem d.d. (ce-sejem.si)
Celjski sejem d.d.
Dečkova cesta 1
3000 Celje, Slovenija
Tel.: +386 3 54 33 000
E-pošta: info@ce-sejem.si