SAGRA - Sarajevski Sajam građevinarstva/Dani energetske efikasnosti u zgradarstvu“, 5.- 7. ožujka 2014., Sarajevo, BiH

SAGRA - Sarajevski Sajam građevinarstva/Dani energetske efikasnosti u zgradarstvu“, 5.- 7. ožujka 2014., Sarajevo, BiH

SAGRA sajam na jednom mjestu povezuje industriju građevinskog materijala, građevinsku operativu, predstavnike resornih ministarstava, gospodarskih komora, stranih organizacija za financijsku i tehničku podršku u implementaciji projekata energetske efikasnosti u zgradarstvu, banaka i drugih gospodarskih subjekata, a radi unaprjeđenja poslovne klime u građevinskom sektoru BiH.

Rok za prijavu: 2. veljače 2014.

Detaljnije informacije i prijave možete pronaći na stranici: www.skendrija.ba