Pejcinovic Buric: Istinsko partnerstvo i suradnja EU-a i Africke unije u odgovoru na globalne izazove

Potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejcinovic Buric sudjelovala je 21. - 22. sijecnja 2019. godine na ministarskom sastanku EU-Africka unija (AU) u Bruxellesu. Na sastanku, kojim su supredsjedali visoka predstavnica EU-a Mogherini i ministar vanjskih poslova Ruande Richard Sezibera, održane su tri tematske rasprave: o politickim pitanjima - miru, sigurnosti i upravljanju, gospodarskoj suradnji, posebno u podrucju trgovinske razmjene i ulaganja te multilateralizmu. Razmotrena je provedba dogovorenog na Petom sastanku na vrhu EU-AU, održanog u Abidjanu 29. i 30. studenog 2017. godine, koji je bio prekretnica u preoblikovanju odnosa dviju strana u jace, obostrano korisno i aktivno partnerstvo. Ministrica Pejcinovic Buric istaknula je važnost privrženosti EU-a i Afrike promicanju ucinkovitog multilateralizma i suradnje u zajednickim prioritetnim podrucjima, definiranima u Deklaraciji iz Abidjana. Jedno od takvih podrucja su i migracije. Izmedu EU i AU uspostavljen je strukturirani dijalog o migracijama, koji uz postojece mehanizme, u skladu sa sveobuhvatnim pristupom upravljanju migracijama, za cilj ima podizanje suradnje u podrucju migracija na višu razinu. EU u cilju dugorocnog rješavanja izazova migracija na njihovu izvoru poseban naglasak stavlja na osnaživanje mladih. U tom je kontekstu potpredsjednica Vlade i ministrica Pejcinovic Buric sudjelovala na neformalnom sastanku na temu posredovanja i sprecavanja sukoba u Africi, s posebnim naglaskom na sudjelovanje mladih u mirovnim procesima. Ministrica je tom prigodom naglasila važnost integriranog pristupa EU-a u cilju stvaranja ukljucivih i održivih društava, koje ce mladim ljudima u Africi dati perspektivu za život, rad i aktivno sudjelovanje u društvenim procesima u njihovim zemljama.

Priopćenja