Beutazási feltételek

Ezen a helyen általános információkra lelhet a Horvát Köztársaság és más országok közötti vízumrendszerről. A gyors információszerzés érdekében kérjük, válassza ki a felsorolt országok egyikét.

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
(Diplomáciai kapcsolatok kezdete: 1992.01.18.)

A Magyar Köztársaság horvátországi        A Horvát Köztársaság magyarországi diplomáciai és konzuli képviseletei                               diplomáciai és konzuli képviseletei

Zágráb                                                                  Budapest-Nagykövetség
Pantovčak 255-257                                                  Munkácsy Mihály utca 15.
10000 Zagreb                                                          1063 Budapest
HORVÁTORSZÁG                                                     MAGYARORSZÁG
Tel. + 385 1 4890 900, konz. 48 90 906                     Tel. 0036 1 354 1315
Fax + 385 1 4579 301, konz. 45 79 302                     Fax 0036 1 354 1319

Zágráb                                                                  Budapest-Konzuli Osztály
Pantovčak 255-257                                                  Munkácsy Mihály utca 15.
10000 Zagreb                                                         1063 Budapest
HORVÁTORSZÁG                                                     MAGYARORSZÁG
Tel. + 385 1 48 22 051, 48 22 055                            Tel. 0036 1 269 5657
Fax + 385 1 48 22 051                                             Fax 0036 1 354 1320

Rijeka                                                                   Nagykanizsa-Konzulátus
Riva Boduli  1                                                          Rozgonyi u. 1.
51000 Rijeka                                                           8800 Nagykanizsa
HORVÁTORSZÁG                                                     MAGYARORSZÁG
Tel. + 385 51 212 111                                              Tel. 0036 93 310 532
Fax + 385 51 331 614                                              Fax 0036 93 310 532

Split                                                                      Pécs-Főkonzulátus
Lovertska 14/1                                                        Ifjúság útja 11.
21000 Split                                                             7624 Pécs
HORVÁTORSZÁG                                                     MAGYARORSZÁG
Tel. + 385 21 480 019, 480 020                                Tel. 0036 72 210 840, 210 498, 
Fax + 385 21 480 020, 210 509                                Fax 0036 72 210 575
 

Zágráb
Pantovčak 255-257
10000 Zagreb
HORVÁTORSZÁG
Tel. +385 1 4890 910, 4890-909
Fax +385 1 4579 306

 

Vízum az alábbi útiokmányokba szükséges:

Magyar állampolgárok                              Horvát állampolgárok

Magánútlevél                       NEM              Magánútlevél                              NEM
Diplomata/szolgálati útlevél  NEM              Diplomata/szolgálati útlevél          NEM
Egyéb útiokmányok             NEM              

* magyar állampolgárok bármilyen típusú személyi igazolvánnyal (ideiglenessel is) átléphetik a Horvát Köztársaság határát            

* 2008. január 1-je óta a horvát állampolgárok személyi igazolvánnyal és egy egyszeri utazásra szóló kártyával is átléphetik a Magyar Köztársaság határát. A kártyát  a Horvát Határrendészet adja ki térítsémentesen a Horvát Köztársaságból való kilépéskor. A kártya a Magyar Köztársaságba való belépést igazoló bélyegző beütésére szolgál, valamint a határátlépés idejének és helyének és a magyarországi tartózkodás jogszerűségének igazolására.

 


Mi a vízum?

A vízum a Horvát Köztársaságba való belépésre, az országban való tartózkodásra illetve az országon való átutazásra feljogosító jóváhagyás. A külföldi személy a Horvát Köztársaságba való belépés előtt köteles vízumot igényelni a Horvát Köztársaság Kormánya által előírt vízumrendszer alapján. 
A vízumot az előírásoknak megfelelően a Horvát Köztársaság diplomáciai vagy konzuli képviselete állítja ki. A kiállított vízum alapján a külföldi nem vállalhat munkát a Horvát Köztársaság területén.

Vízumkiadási eljárás

A külföldi személy vízumkérelmét személyesen nyújtja be a Horvát Köztársaság diplomáciai vagy konzuli képviseletén. Kivételes és igazolt esetben a külföldi személynek nem kell személyesen beadnia a vízumkérelmet, de a vízum kiállítása alkalmával személyesen kell megjelennie a Horvát Köztársaság diplomáciai vagy konzuli képviseletén.

A vízumkérelem mellé a külföldi személynek mellékelnie kell:

 • az útlevelét,
 • egy darab 35x45 mm színes fényképet,
 • olyan okmányokat, mellyekkel igazolja,
 • a Horvát Köztársaságban való tartózkodásának célját,
 • a biztosított szálláshelyet, valamint a Horvát Köztársaságban való tartózkodáshoz szükséges költségek fedezetét,
 • az anyaországba való visszatérés szándékát illetve harmadik országba való beutazás lehetőségét,
 • a közlekedési eszközt.

A vízum a külföldi személy útlevelébe kerül beragasztásra, érvényessége nem haladhatja meg az útlevél érvényességi idejét.

A vízumkérelem elutasítása esetében a kérelemmel kapcsolatban eljáró hivatalos személy nem köteles a külföldi személyt tájékoztatni az elutasítás okairól.


Meghívólevél külföldiek részére

A külföldi állampolgár természetes személy meghívására, magánlátogatásra érkezik
Ha a külföldi személy magánlátogatásra érkezik Horvátországba, a vízumkérelem benyújtásakor a látogatás céljának igazolására mellékel egy horvátországi természetes személy által kiállított meghívólevelet. 
A meghívólevél tartalmát a Külföldiek részére kiadott útiokmányokról, vízumokról, határátlépési engedélyekről és a külföldiekkel való eljárásról szóló szabályzat 70. cikke ("Narodne novine" közlöny 202/03, 10/05, 19/05), valamint a Külföldiek részére kiadott hazatérő okmányok, vízumok és különleges személyi igazolványokról szóló szabályzat 9. cikke ("Narodne novine" közlöny, 82/05) írja elő.
A meghívó lehet horvát állampolgár vagy horvátországi tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi.
A meghívó köteles a meghívólevélen szereplő aláírását közjegyző előtt hitelesíttetni. 
Amennyiben a meghívó is jelen van a vízumkérelem átadásakor, a meghívólevélen szereplő aláírás hitelesíthető:
            a Horvát Köztársaság diplomáciai/konzuli képviseletén, ha a meghívó horvát állampolgár, vagy
            a fogadó állam illetékes hatóságánál, ha a meghívó külföldi állampolgár.

A meghívólevél, amely tartalmazza az elkobzással való egyetértési nyilatkozatot, és amelyen a meghívó hiteles aláírása szerepel, jogerős végrehajtási határozat joghatásával bír és egy példányban kerül kiadásra.
A Horvát Köztársaság diplomáciai/konzuli képviselete, amelynél a külföldi személy benyújtja a vízumkérlemét magánlátogatás céljából, megtartja a meghívólevél eredeti példányát.
A vízumkérelmet benyújtó személy megkapja  a meghívólevél másolatát horvátországi tartózkodásának igazolása céljából az illetékes határátlépést ellenőrző hatóság előtt.

A TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTAL KÜLFÖLDIEK RÉSZÉRE KIADOTT MEGHÍVÓLEVÉL FORMANYOMTATVÁNYA

Ez a nyomtatvány a Horvát Köztársaság diplomáciai/konzuli képviseletein használatos. Megnyitható PDF formátumban (Portable document Format):

 • A természetes személy által külföldiek részére kiadott meghívólevél formanyomtatványa

A külföldi állampolgár üzleti látogatásra, jogi személy meghívására érkezik
Amennyiben a külföldi állampolgár üzleti látogatásra érkezik a Horvát Köztársaságba, a vízumkérelem benyújtásakor tartózkodási céljának igazolására mellékeli a Jogi személy által külföldiek részére kiadott meghívólevelet, melyet a meghívó, azaz horvátországi jogi személy tölt ki. 
A Meghívólevél tartalmát a a Külföldiek részére kiadott útiokmányokról, vízumokról, határátlépési engedélyekről és a külföldiekkel való eljárásról szóló szabályzat 70. cikke ("Narodne novine" közlöny 202/03, 10/05, 19/05), valamint a Külföldiek részére kiadott hazatérő okmányok, vízumok és különleges személyi igazolványokról szóló szabályzat 9. cikke ("Narodne novine" közlöny, 82/05) írja elő.
A jogi személy által kiadott meghívólevélen szerepelnie kell az illető jogi személy hivatalos pecsétjének és a képviseletre jogosult személy aláírásának. 
A Horvát Köztársaság diplomáciai/konzuli képviselete, amelynél a külföldi benyújtja vízumkérelmét üzleti látogatás céljából, megtartja a meghívólevél eredeti példányát. 
A vízumkérelmet benyújtó személy megkapja  a meghívólevél másolatát horvátországi tartózkodásának igazolása céljából az illetékes határátlépést ellenőrző hatóság előtt.

JOGI SZEMÉLY ÁLTAL KÜLFÖLDIEK RÉSZÉRE KIADOTT MEGHÍVÓLEVÉL FORMANYOMTATVÁNYA

Ez a nyomtatvány a Horvát Köztársaság diplomáciai/konzuli képviseletein használatos. Megnyitható PDF formátumban (Portable document Format):

 • Jogi személy által külföldiek részére kiadott meghívólevél formanyomtatványa


A vízum fajtái

BEUTAZÓ VÍZUM
  A Horvát Köztársaságba való egyszeri, kétszeri illetve többszöri beutazásra turisztikai, üzleti, magán jellegű vagy más utazás céljából. A beutazó vízum maximum egy év időtartamra adható ki. A beutazó vízummal rendelkező külföldi személy megszakítás nélküli, illetve többször megszakított tartózkodása a Horvát Köztársaságban a beutazás első napjától számított hat hónapon belül nem haladhatja meg a kilencven (90) napot. 


ÁTUTAZÓ VÍZUM
  A külföldi személyek Horvátországon való egyszeri, kétszeri, vagy különleges esetekben többszöri átutazására állítható ki maximum  hat havi érvényességig. Az átutazó vízummal a külföldi állampolgár minden utazás alkalmával maximum 5 napot tartózkodhat a Horvát Köztársaság területén. Ez a fajta vízum abban az esetben állítható ki a külföldi személy részére, ha igazolni tudja, hogy beutazhat a célországba.  


REPÜLŐTÉRI ÁTUTAZÓ VÍZUM
Az érvényes szabályok szerint annak a külföldi személynek, aki a Horvát Köztársaság légi kikötőjében átszállás céljából tartózkodik és nem hagyja el a nemzetközi tranzit helyiséget vagy repülőgépet, nem szükséges vízumot igényelnie. Kivételes esetekben a Horvát Köztársaság Kormánya elrendelheti, hogy bizonyos országok állampolgárainak vagy meghatározott útvonalakon utazó utasoknak repülőtéri átutazó vízummal kell rendelkezniük. Ez a fajta vízum a külföldit egyszeri vagy többszöri áthaladásra jogosítja a légikikötő nemzetközi tranzit helyiségén keresztül, ahol a külföldi minden áthaladás alkalmával maximum 24 órát tartózkodhat. 


CSOPORTOS VÍZUM
Csoportos útlevélbe, 5-től 55 személy részére adható ki (szervezett utazás esetében, amennyiben a külföldiek államközi megállapodás alapján turisztikai célból utaznak be a Horvát Köztársaságba, a csoportos vízum nagyobb létszámú csoportnak is kiállítható) egy beutazásra, vagy a Horvát Köztársaságon keresztül való áthaladásra. A csoportos, egyszeri beutazásra jogosító vízum alapján a külföldi személyek maximum 30 napig tartózkodhatnak a Horvát Köztársaságban.


DIPLOMATA VÍZUM
  A diplomata útlevéllel rendelkezők részére állítható ki. 


SZOLGÁLATI VÍZUM
A szolgálati útlevéllel rendelkezők részére állítható ki.


Illetékek

  A vízumkérelem benyújtása alkalmával fizetendő illetékek:

ÁTUTAZÓ VÍZUM: 9.455,- Ft.

BEUTAZÓ VÍZUM: 9.455,- Ft.

SÜRGŐSSÉGI VÍZUM (3 nappal a tervezett utazás előtt): 18.910,- Ft.
 

Fontos megjegyzések

 • A vízum birtoklása önmagában nem garantálja az országhatáron való átlépés és a Horvát Köztársaságba való beutazás jogát, mivel a beutazáshoz előírt egyéb feltételeknek is teljesülniük kell. (Külföldiekről szóló törvény, "Narodne novine", 109/03 szám, 26. cikk)
 • Amennyiben a Horvát Köztársaság valamely országban nem rendelkezik diplomáciai vagy konzuli képviselettel, a külföldi személy vízumkérelmét a legközelebbi diplomáciai vagy konzuli képviseleten nyújthatja be.
 • Egyéb útiokmány alatt a menekültek részére kiállított útiokmány (az 1951. július 28-i genfi Egyezmény alapján kiállított utazási igazolvány), a hontalanok részére kiállított úti okmány (az 1954. szeptember 28-i new yorki Egyezmény alapján kiállított utazási igazolvány), valamint külföldiek részére kiállított útiokmány értendő.
 • Jelen felvilágosítások tájékoztató jellegűek, melyek változhatnak, ezért a tervezett utazás előtt mindenképpen javasolt pótlólagos információt kérni: 
  Külföldi állampolgárok beutazása esetében a Horvát Köztársaságba - a Horvát Köztársaság illetékes diplomáciai képviseletén/konzuli osztályán,
  Horvát állampolgárok külföldre utazása esetén - a külföldi ország illetékes horvátországi vagy más országban található diplomáciai képviseletén/konzuli osztályán. 

A vízumkérő formanyomtatvány a Horvát Köztársaság külképviseletein használatos, amely a Külügyminisztérium honlapjára a vízumkérelem benyújtása és a vízum kiadásának megkönnyítése céljából került fel, különösen az olyan országok állampolgárai részére, amelyekben a Horvát Köztársaságnak nincs diplomáciai illetve konzuli képviselete.

A vízumkérő formanyomtatvány PDF formátumban nyitható meg (Portable Document Format):

 • Vízumkérő formanyomtatvány