Prebivalište

Informacije o prebivalištu/boravištu državljana Republike Hrvatske dostupne su na službenim Internet stranicama Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, na linkovima:

https://www.mup.hr/gradjani/prebivaliste-i-boraviste

http://www.policija.hr/1160.aspx

http://www.policija.hr/43.aspx