Ovjera potpisa

Za ovjeru potpisa potrebno je sa sobom donijeti ispravu kojom se dokazuje hrvatsko državljanstvo ( važeća osobna iskaznica ili važeća putovnica).