Ovjera potpisa

Neophodna je osobna nazočnost. Za ovjeru potpisa nužno je u Veleposlanstvo donijeti ispravu kojom se dokazuje hrvatsko državljanstvo (domovnica, važeća osobna iskaznica, važeća putovnica), kao i važeću identifikacijsku ispravu. Za ovu konzularnu uslugu naplaćuje se konzularna pristojba od 11 EUR.