POSTUPAK IZDAVANJA NOVE HRVATSKE PUTOVNICE

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PUTOVNICU:

  • Zahtjev se podnosi osobno/za maloljetnike podnosi jedan roditelj/skrbnik hrvatskog državljanstva
  • Maloljetnici moraju biti prisutni prilikom podnošenja zahtjeva radi utvrđivanja identiteta.
  • Stara putovnica (ako je nevažeća, izgubljena ili ne postoji, prilaže se drugi važeći identifikacijski dokument (RH ili inozemni)
*(Vozačka dozvola ne služi kao ID dokument)
  • Kod maloljetnika važeća hrvatska putovnica ili osobna iskaznica oba roditelja
  • Dvije slike u boji 3,5 x 4,5 cm (prihvatljive su fotografije izrađene u foto-automatu)
  • Personbevis: ADRESS ili FAMILJEBEVIS - dokaz adrese u Švedskoj
  • Domovnica i  hrvatski rodni list ne stariji od 6 mjeseci (samo kod zahtjeva za prvu putovnicu)
  • Konzularna pristojba: osobe iznad 21. godine starosti 74,32 €, osobe ispod 21. godne  55,74 € (plaća se karticom na dan podnošenja zahtjeva)
  • Rezervacija termina putem e -mail: vrhstock@mvep.hr
 
VAŽNO!
 
Ukoliko se osoba u Kraljevini Švedskoj služi drugim imenom ili prezimenom, a navedeni podatak nije evidentiran u RH, potrebno je prethodno upisati promjenu imena u matične knjige RH, te nakon toga podnijeti zahtjev za novu putovnicu.
* Biometrijska fotografija ne smije biti starija od 3 mjeseca.
Upute na stranicama MUP RH https://mup.gov.hr/UserDocsImages/banneri2010/sablona%2030x35mm.pdf
Ukoliko je putovnica izgubljena ili ukradena, potrebno je priložiti potvrdu švedske policije
o prijavi gubitka/krađe, te radi utvrđivanja identiteta priložiti neki drugi važeći identifikacijski dokument sa slikom (osobna iskaznica RH ili strana putovnica /osobna iskaznica ).
** Personbevis: ADRESS je dokument koji punoljetne osobe mogu preuzeti na stranicama Skatteverketa, a služi kao jedini valjani dokaz s vašom adresom u Švedskoj).
--KAKO PREUZETI PERSONBEVIS - ADRESS—(samo za punoljetne, za maloljetnike roditelj naručuje)
KORAK PO KORAK
  1. Skatteverket.se → 2. Logg in → 3. Folkbofköring → 4.  SKRIV UT PERSONBEVIS (ikona na dnu stranice) → 5.  Adress -odabrati opciju preuzimanja pdf. formata