Razvoj bilateralnih odnosa

Ruska Federacija priznala je Hrvatsku 19. veljače 1992.g. a diplomatski su odnosi uspostavljeni 25. svibnja iste godine. Međutim, naše uzajamne veze su puno starije, posebno na području kulture i umjetnosti pa se tako najvažnija zbirka hrvatskih glagoljaških dokumenata izvan Hrvatske nalazi u Sankt Petersburgu. To je Berčićeva zbirka koja sadrži pet kodeksa i više od 150 fragmenata, a pisana je između 13. i 15. stoljeća.

Kada je riječ o gospodarskoj suradnji, Ruska Federacija je danas peti vanjsko-trgovinski partner Hrvatske.