Razvoj bilateralnih odnosa

Austrija je priznala Republiku Hrvatsku 15. siječnja 1992.g., a istog su dana uspostavljeni i diplomatski odnosi između dvije zemlje. Međutim, veze Hrvatske i Austrije, sežu duboko u povijest, s obzirom da je Hrvatska gotovo 400 godina, od izbora Ferdinanda I. za hrvatskog kralja u 16. st., bila sastavni dio Habsburške, odnosno Austro-Ugarske Monarhije.

Austrija je danas najveći inozemni ulagač u Hrvatsku, a šesti je vanjsko-trgovinski partner, dok su austrijski turisti, na trećem mjestu po brojnosti (nakon turista iz Njemačke i Slovenije). Također, hrvatsko-austrijske odnose u dobroj mjeri karakterizira i činjenica da u Austriji živi oko 100 000 hrvatskih iseljenika ali i oko 50 tisuća gradišćanskih Hrvata koji su autohtona manjina u Austriji.