Konzularne informacije

IZBORI ZA ČLANOVE U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Republike Hrvatske donio je 15. ožujka 2024. g. Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske.

U Republici Austriji izbori će se održati u nedjelju
09. lipnja 2024. g. u vremenu od 7.00 do 19.00 sati u
Konzularnom odjelu Veleposlanstva Republike Hrvatske u Beču 
(Operngasse 20b, 1040 Wien)

Obavještavaju se birači da mogu izvršiti pregled, dopunu i promjenu podataka upisanih u registar birača te podnijeti zahtjev za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta, izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju.
 
ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ISTJEČE U SRIJEDU, 29. SVIBNJA 2024.
 

Svoje podatke upisane u registar birača možete provjeriti na poveznici: https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/

Ukoliko na predstojećim izborima za zastupnike u Hrvatski sabor želite glasovati u Konzularnom odjelu Veleposlanstva Republike Hrvatske u Beču, potrebno je izvršiti prethodnu/aktivnu registraciju.
 
Zahtjev za registraciju podnosi se popunjavanjem obrasca za registraciju koji se može predati najkasnije do 29. svibnja 2024. godine, i to:
 • osobno u Konzularnom odjelu Veleposlanstva Republike Hrvatske u Beču
 • poštomili
 • putem e-maila u pdf formatu na email adresu: izbori.bec@mvep.hr

Više informacija: https://mvep.gov.hr/vijesti/izbori-za-europski-parlament-2024/272257

Službenu obavijest Ministarstva pravosuđa i uprave možete pročitati na poveznici u nastavku:
https://mpu.gov.hr/vijesti/objava-biracima-za-izbore-za-clanove-u-europski-parlament-iz-republike-hrvatske-27974/27974
 

Obavijest o radnom vremenu

Konzularni ured Veleposlanstva Republike Hrvatske u Beču, Operngasse 20b, ureduje sa strankama prema slijedećem rasporedu (osim u dane državnih blagdana u Republici Hrvatskoj i Republici Austriji) :
 • ponedjeljak, utorak i petak od 8:00 do 12:00
 • četvrtak od 8:00 do 12:00 i od 14:00 do 16:00
Stranke se primaju po redu dolaska bez prethodne najave ili dogovorenog termina.

Za sve konzularne informacije molimo koristiti e-mail adresu konzularnog ureda: beckon@mvep.hr
Pri slanju e-maila obavezno navesti sljedeće:
 • ime i prezime
 • OIB (ako ga nema onda obavezno datum i mjesto rođenja)
 • adresu stanovanja u Republici Austriji
 • razlog upita
 • broj telefona za kontakt
Molimo za razumijevanje da na nepotpune upite nećemo moći odgovoriti!
 
Opće konzularne informacije mogu se tražiti i na telefonski upit radnim danima od 09:00 do 12:00 sati na broj telefona + 43 1 585 1976.
 

Održavanje konzularnih dana
 
Popis održavanja konzularnih dana možete vidjeti na poveznici:
https://mvep.gov.hr/konzularne-informacije-81689/konzularni-dani-82828/82828
 
Na konzularnim danima pružaju se konzularne usluge isključivo državljanima Republike Hrvatske.
Stranke se primaju prema redu dolaska bez prethodno dogovorenog termina.
Molimo za razumijevanje kako su zbog poštivanja sigurnosnih mjera kao i činjenice da za dolazak nisu potrebni termini moguća dulja čekanja.
Ujedno molimo da prije dolaska na jedan od konzularnih dana pratite aktualne informacije na našim web stranicama budući su moguće kratkoročne promjene u vidu održavanja istih.
 

Obavijest o utvrđivanju porezne rezidentnosti

Informacije o utvrđivanju porezne rezidentnosti nalaze se na službenim stranicama porezne uprave Republike Hrvatske:
https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Vijest.aspx?NewsID=3328&List=Vijesti

Ukoliko imate dodatnih nejasnoća oko utvrđivanja porezne rezidentnosti preporučamo sljedeću poveznicu:
https://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Stranice/NPP_dobrovoljna_prijava_ino_primitaka.aspx

Ukoliko imate upit u vezi porezne rezidentnosti obratite se direktno poreznoj upravi Republike Hrvatske preko poveznice:
https://pisitenam.porezna-uprava.hr/

 
Sprovodnice
 
Sprovodnica se izdaje za prijevoz posmrtnih ostataka radi pokopa u Republici Hrvatskoj. Zahtjev za izdavanje sprovodnice u Konzularnom uredu VRH mogu podnijeti članovi obitelji pokojne osobe ili predstavnik pogrebnog poduzeća koje posmrtne ostatke prevozi u Republiku Hrvatsku.

Zahtjevu za izdavanje sprovodnice potrebno je priložiti sljedeće:
 • putovnicu pokojne osobe
 • dokaz o državljanstvu  pokojne osobe
 • smrtni list izdan na međunarodnom obrascu (internacionalni smrtni list)
 • potvrdu iz koje je vidljiv uzrok smrti (Todesbescheingung)
 • austrijska dozvola za tranzit posmrtnih ostataka (Leichenpass)
 • potvrda o grobnom mjestu u RH (potrebna u slučaju ukopa stranog državljana)
 • podaci o vozilu i vozaču
 
Za tranzit kroz RH (pokop u nekoj trećoj državi) nije potrebna sprovodnica RH već samo sprovodnica države u kojoj će se obaviti pokop.
Za prijenos urne s pepelom (neovisno o državljanstvu pokojne osobe čiji se pepeo prenosi) potrebna je samo potvrda kremiranju koju izdaje krematorij.
Za osobu koja je umrla od zarazne bolesti (primjerice COVID-19) ili čiji su posmrtni ostaci ekshumirani, sprovodnica se može izdati tek po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva zdravstva RH, što u praksi znači da se sprovodnica ne može izdati odmah, već tek po izdavanju navedene suglasnosti.


Legalizacija isprava
 
Za korištenje stranih javnih isprava (na primjer: rodni list, vjenčani list, svjedodžba, diploma i slično) u međunarodnom pravnom prometu prethodno je potrebno provesti postupak njihove legalizacije, osim ako dvostranim i mnogostranim međunarodnim ugovorima nije utvrđeno drukčije. Postupku legalizacije podliježu i privatne isprave koje, nakon što su ovjerene pri nadležnom tijelu države u kojoj su sačinjene, dobivaju status javne isprave. Vrijedi naglasiti da se ovjeravanjem isprave potvrđuje vjerodostojnost pečata i potpisa službene osobe koji su stavljeni na ispravu, ali ne i njezin sadržaj.
Više informacija: https://mvep.gov.hr/informacije-za-gradjane-244593/konzularne-informacije-22730/legalizacija-isprava/22736
 
Poslovi legalizacije isprava u Konzularnom uredu VRH Beč mogući su isključivo uz prethodnu najavu i dogovor termina putem telefona ili elektronske pošte.
Termin je moguće dogovoriti radnim danom od 09:00 do 12:00 sati na broj telefona:
+ 43 1 585 1976 ili putem elektronske pošte: beckon@mvep.hr
Naročito naglašavamo kako se javne isprave izdane u inozemstvu mogu upotrijebiti u Hrvatskoj (osim ako drukčije nije određeno dvostranim ili mnogostranim ugovorima) ako su legalizirane u skladu s propisima zemlje izdavanja i nadovjerene u hrvatskoj diplomatskoj misiji u toj državi. Popis diplomatskih misija i konzularnih ureda u svijetu može se vidjeti u padajućem izborniku na slijedećoj poveznici: http://www.mvep.hr/hr/predstavnistva/dmkurh-u-svijetu/
 
 
KONZULARNI ODJEL VELEPOSLANSTVA
REPUBLIKE HRVATSKE
Operngasse 20b 
1040 Beč
AUSTRIJA

Tel.: + 43 1 585 19 76
Fax.: + 43 1 585 48 45
beckon@mvep.hr 
 
Dežurni telefon za hrvatske državljane (za izvanredne situacije i hitne slučajeve izvan uredovnog vremena): 0043 676 842 500 554