Učenje hrvaškega jezika v Sloveniji

Na podlagi Protokola o sodelovanju na področju izobraževanja med Republiko Hrvaško in Republiko Slovenijo, Ministrstvo za znanost in izobraževanje RH od šolskega leta 2010/2011 za otroke pripadnikov hrvaške skupnosti v Sloveniji organizira pouk hrvaškega jezika in kulture. Pouk poteka v desetih osnovnih oziroma srednjih šolah v Ljubljani, Lendavi, Mariboru, Ljutomeru, Sostrem, Radobljah in Grosuplju, učitelja hrvaškega jezika in kulture pa izbere hrvaško Ministrstvo za znanost in izobraževanje za obdobje štirih let.

Možnost učenja hrvaškega jezika kot izbirnega predmeta obstaja v okviru slovenskega izobraževalnega sistema za učence 7., 8. in 9. razreda slovenskih osnovnih šol. Pouk izbirnih predmetov, vključno s poukom hrvaškega jezika, organizirajo slovenske šole samostojno glede na interes in prijave učencev, oblikujejo pa se za vsako šolsko leto posebej.