Pripadniki hrvaškega naroda v Sloveniji

Pripadniki hrvaškega naroda že stoletja živijo na območju Bele krajine, slovenskega dela Istre ter na območju Prekmurja in okoli Sotle, danes pa precejšnje število Hrvatov živi tudi v večjih mestnih središčih, kot so Ljubljana, Maribor, Velenje, Novo mesto, Koper, Celje itd. Po neuradnih virih v Sloveniji živi okoli 55.000 pripadnikov hrvaškega naroda.

Hrvaška skupnost v Republiki Sloveniji, kljub številčnosti in neizpodbitni avtohtonosti, nima priznanega statusa narodne manjšine. Republika Hrvaška podpira hrvaško skupnost pri reševanju vprašanja statusa Hrvatov kot avtohtone narodne manjšine v Republiki Sloveniji z namenom reševanja tega vprašanja po enakih načelih, po katerih je ustavno rešen manjšinski status Slovencev v Republiki Hrvaški.

Pripadniki hrvaške skupnosti so zbrani v Zvezi hrvaških društev v Sloveniji (SHDS), ki je krovna organizacija hrvaških združenj.

Predsednik SHDS je Đanino Kutnjak, podpredsednika sta Joso Begić in Stjepan Šimunić.

Pod okriljem SHDS delujejo hrvaška kulturna društva:

      Hrvaško društvo Ljubljana,

      Hrvaško kulturno društvo Medžimurje Ljubljana,

      Hrvaško kulturno združenje  Novo mesto,

      Hrvaško kulturno umetniško, izobraževalno in športno društvo Istra Piran,

      Hrvaško kulturno društvo Maribor,

      Hrvaško kulturno društvo Pomurje Lendava,

      Hrvaško kulturno umetniško društvo Komušina Škofja Loka,

      Kulturno društvo Medžimurje Velenje,

      Hrvaško kulturno društvo Velenje,

      Društvo hrvaških študentov,

      Medžimursko kulturno umetniško društvo Ivan Car,

      Kulturno društvo Matica Hrvatska Maribor.

 

Poleg hrvaških društev-članov SHDS, samostojno delujeta:

     Kulturno umetniško društvo Žumberak iz Novega mesta,

     Hrvaški center kulture Ljubljana

 

Društvo slovensko-hrvaškega prijateljstva deluje od leta 1992.

   Predsednica je dr. Diana Dimnik