Sniadanie z przedsiebiorcami

"Sniadanie z przedsiebiorcami" Radca handlowy Ambasady Republiki Chorwacji w Warszawie, Pan Hrvoje Cikovic wzial udzial w „Sniadaniu z przedsiebiorcami”, podczas którego wyglosil przemówienie o aktualnej (zewnetrznej) politycznej i gospodarczej sytuacji Republiki Chorwacji, jak równiez zaprezentowal mozliwosci inwestycyjne w gospodarce chorwackiej, zwracajac szczególnie uwage na „katalog projektów” zaprezentowany niedawno przez Rzad Republiki Chorwacji i na przedsiewziecia Ambasady skierowane na wzmacnianie wspólpracy gospodarczej miedzy Chorwacja i Polska.

"Sniadanie z przedsiebiorcami" Radca handlowy Ambasady Republiki Chorwacji w Warszawie, Pan Hrvoje Cikovic wzial udzial w „Sniadaniu z przedsiebiorcami”, podczas którego wyglosil przemówienie o aktualnej (zewnetrznej) politycznej i gospodarczej sytuacji Republiki Chorwacji, jak równiez zaprezentowal mozliwosci inwestycyjne w gospodarce chorwackiej, zwracajac szczególnie uwage na „katalog projektów” zaprezentowany niedawno przez Rzad Republiki Chorwacji i na przedsiewziecia Ambasady skierowane na wzmacnianie wspólpracy gospodarczej miedzy Chorwacja i Polska. W spotkaniu udzial wzielo trzydziestu przedsiebiorców i przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za promowanie wspólpracy gospodarczej i poglebianie kontaktów miedzy przedsiebiorcami, którzy wyrazili chec wspólpracy z chorwackimi partnerami. Najwieksze zainteresowanie zgromadzeni okazali w sektorach infrastruktura, a w szczególnosci w budowie dróg, energetyka (odnawialne zródla energii, na przyklad elektrownie wiatrowe), jak równiez w zakresie laczenia nauki i gospodarki w ramach projektów unijnych, ustawodawstwo w zakresie partnerstwa panstwowo-prywatnego i inwestycje w sektorze turystycznym. Spotkanie bylo równiez dobra okazja do zaproszenia na Polsko-Chorwackie Forum Gospodarcze, które organizuja wspólnie Ambasada Republiki Chorwacji w Warszawie i Polsko-Chorwacka Izba Przemyslowo-Handlowa, a które odbedzie sie 9 grudnia tego roku w Krakowie. Dodatkowo odbyly sie spotkania z przedstawicielami Urzedu Miasta Czestochowy i przedstawicielami Regionalnej Izby Gospodarczej, na których w nawiazaniu do wczesniejszych kontaktów rozwazano mozliwosc zorganizowania podobnego Forum Gospodarczego pod koniec wiosny 2011 roku.

Press releases